DISPOZITIA nr. 1.292, din 17 aprilie 2014, privind stabilirea locurilor speciale pentru afisajul electoral pentru alegerile din 25 mai 2014

Distribuie pe:

Primarul municipiului Targu-Mures, dr. Dorin Florea,

Avand in vedere Referatul nr. 18.098/775/17.04.201 prezentat de Directia Tehnica,
privind stabilirea locurilor speciale pentru afisajul electoral pentru alegerile
europarlamentare din 25 mai 2014,
Vazand si Hotararea Guvernului nr. 80 din 12 februarie 2014 privind aprobarea
Programului calendaristic pentru realizarea actiunilor necesare pentru alegerea
membrilor din Romania in Parlamentul European in anul 2014,
Avand in vedere prevederile art. 40 din Legea nr. 33 din 16 ianuarie 2007,
republicata, privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul
European, cu modificarile si completarile ulterioare,
In aplicarea prevederilor Dispozitiei Primarului nr. 917 din 28 februarie 2014
privind aprobarea unor masuri in vederea organizarii alegerilor europarlamentare
din 25 mai 2014,
In temeiul art. 63, alin. (1), lit "a� si "e�, alin. (2), art. 68 alin. (1) si art.115,
alin (1), lit. "a� din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Dispune:

Art. 1. Se stabilesc locurile speciale pentru afisaj electoral in municipiul
Targu-Mures precum si numarul panourilor de afisaj din fiecare locatie, pentru
alegerile europarlamentare din 25 mai 2014, conform anexei nr. 1, care face parte
integranta din prezenta dispozitie.
Art. 2. Se stabilesc dimensiunile panourilor de afisaj electoral precum si modul
de aplicare a afiselor conform anexei nr. 2, care face parte integranta din prezenta
dispozitie.
Art. 3. Serviciul public Administratia Domeniului Public va lua toate masurile
ce se impun pentru inventarierea, repararea sau inlocuirea panourilor de afisaj
acolo unde este cazul si pentru inlaturarea tuturor materialelor afisate pe locurile
speciale pentru afisaj electoral, astfel incat la 25 aprilie 2014 acestea sa poata fi
folosite pentru alegerea membrilor din Romania in Parlamentul European in
anul 2014, de catre competitorii electorali.
Art. 4. Directorul adjunct al Administratiei Domeniului Public va lua toate masurile
pentru nominalizarea personalului ce va asigura primirea afiselor electorale, la
camera 30 � la sediul ADP situat in str. Kos Karoly nr. 1, Targu-Mures, in intervalul orar
8.00-14.00 a fiecarei zi lucratoare, si amplasarea acestora pe locatii in aceeasi zi.
Art. 5. Repartizarea locurilor de afisaj prevazute la art. 1 din prezenta dispozitie
se va face prin tragere la sorti, in data de 23 aprilie 2014, ora 14.00 la sediul
Primariei municipiului Targu-Mures, sala 45, conform metodologiei prevazute in
anexa nr. 3, care face parte integranta din prezenta dispozitie.
Art. 6. Directia Politia Locala va lua masurile ce se impun pentru asigurarea
integritatii panourilor si a afiselor electorale amplasate legal.
Art. 7. De aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei dispozitii raspunde:
- pentru art. 2, 3, 4, 5 � Ioan Gheorghita � Director adjunct � Administratia
Domeniului public
- pentru art. 1, 5 � Angela Rosca � Consilier � Directia Tehnica
- pentru art. 6 � Valentin-Constantin Bretfelean � Director executiv �
Directia Politia locala
Art. 8. Prezenta se afiseaza la sediul Primariei Targu-Mures, se publica in
2 (doua) din ziarele locale si se comunica Institutiei Prefectului Judetului
Mures, Biroului Electoral Judetean Mures, Directiei � Politia locala si Politiei
municipiului Targu-Mures.

METODOLOGIE
Privind repartizarea locurilor de afisaj

1. La data de 23 aprilie 2014, ora 14.00, la sediul Primariei municipiului Targu-Mures, sala 45,
se va desfasura tragerea la sorti a locurilor de afisaj electoral in sedinta publica, cu participarea
reprezentantilor prezenti ai candidatilor.

2. Panourile din fiecare locatie pentru afisaj electoral pentru partide politice, aliante politice,
aliante electorale, organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, candidati
independenti, care participa la alegeri, vor fi numerotate in coltul din stanga sus, fiecare panou
avand 6 locuri de afisaj (A,B,C,D,E,F), conform anexei nr. 2 la dispozitie.

3. Dat fiind faptul ca pe fiecare locatie din cele 14 exista acelasi numar de panouri si tinand
cont de numarul candidatilor, se va proceda dupa cum urmeaza:
� se va proceda la extragerea
pozitiei pentru fiecare candidat la
alegerile europarlamentare (numar
panou si pozitia A, B, C, D, E sau F)
pentru panourile de la numarul 1 la
4, pozitia obtinuta de fiecare candidat
fiind valabila pentru toate cele
14 locatii.
� avand in vedere numarul competitorilor
electorali, pozitia F de pe
panoul nr. 4 din fiecare locatie va
ramane libera

4. Pentru asigurarea transparentei,
disciplinei si respectarea intocmai a
repartizarilor, se va elibera, dupa
finalizarea tragerii la sorti, fiecarui
reprezentant ai candidatilor o copie a
procesului verbal, dresat cu ocazia
tragerii la sorti.

5. In vederea postarii afiselor pe
panourile de afisaj electoral, candidatii
vor preda afisele electorale pe
baza unui proces verbal de predareprimire
la serviciul public Administratia
Domeniului Public �
camera 30 � la sediul ADP, situat in
str. Kos Karoly nr. 1, Targu-Mures
in intervalul orar 8.00-14.00 a fiecarei zi lucratoare, care are obligatia sa procedeze la amplasarea
acestora pe fiecare locatie in aceeasi zi, la pozitia obtinuta de candidat prin tragere la sorti.

Lasă un comentariu