Consiliul Judetean Mures i-a solicitat Guvernului proprietatea asupra Palatului Administrativ!

Distribuie pe:

In sedinta extraordinara de joi,
14 noiembrie a.c., Consiliului
Judetean Mures a adoptat proiectul
de hotarare privind solicitarea
adresata Guvernului
Romaniei ca Palatul Administrativ
si anexele acestuia, situate in
Targu-Mures, sa treaca in proprietatea
judetului Mures.
Ca argumente in acest sens, in
expunerea de motive, se aminte
ste ca Palatul Administrativ a
fost construit in perioada 1905 �
1907, in stil Secession, cu destinatia
de administratie publica,
fiind incadrat ca monument istoric
de categoria A, inscris in lista
monumentelor istorice. "Inainte de
1989, in perioada comunista, in
imobilul aflat in proprietatea
statului, si-au desfasurat activitatea
fostul Consiliu Popular Judetean
Mures si Comitetul Judetean
Mures al fostului Partid Comunist
Roman. Dupa Revolutie, prin HG
nr.115/1990, sediile comitetelor
judetene ale fostului Partid Comunist
au trecut in administrarea
primariilor judetene, care aveau rol
de administratie judeteana (Consiliul
Judetean Mures si Prefectura
Judetului Mures nefiind la acea
data infiintate). In anul 1994, in
baza H.G. nr.706 privind trecerea
palatelor administrative din municipiile
resedinta de judet in administrarea
institutiilor prefectului,
imobilul Palatul Administrativ,
situat in municipiul Targu-Mures
strada Primariei nr. 2, si imobilul
Garaj plus birouri, situat in municipiul
Targu-Mures, strada
Calarasilor nr. 46, au trecut in
administrarea Prefecturii Judetului
Mures. In fapt, administrarea
acestor imobile se realizeaza de
catre Consiliul Judetean Mures,
care are sediul in Palatul Administrativ,
alaturi de Institutia
Prefectului. Autoritatea publica
judeteana administreaza imobilele
in cauza inca din anul 1990, fiind
initial inventariate in domeniul
public al judetului si, in aceasta
calitate, Consiliul Judetean Mures
a incheiat toate contractele de
furnizare utilitati (energie electrica,
gaz metan, apa, telefon),
recuperand de la Institutia Prefectului
cota-parte din cheltuieli,
in functie de spatiile ocupate, iar
in ceea ce priveste imobilul Garaj
plus birouri, Consiliul Judetean
Mures a incheiat contractele de
inchiriere cu institutiile publice
care detin spatii in acest imobil.
De-a lungul timpului, cheltuielile de
reparatii si investitii aferente
cladirii si anexelor acesteia au
fost suportate de catre Consiliul
Judetean Mures, recuperate doar
partial in cota-parte de la Institutia
Prefectului, pe motiv ca nu i-au fost
alocate sume de la bugetul de stat
cu aceasta destinatie. Acest fapt
a condus, in anul 2008, la sesizarea
Curtii de Conturi privind nelegalitatea
modului de cheltuire a
banilor publici. Mentionam faptul
ca majoritatea spatiilor sunt ocupate
de Consiliul Judetean Mures
(circa 70%). Pe de alta parte,
Institutia Prefectului, nefiind ordonator
principal de credite, nu poate
decide asupra bugetului, intampinand
dificultati in alocarea
sumelor necesare reparatiilor si
investitiilor, motiv pentru care
imobilul ce are statut de monument
istoric este supus degradarii,
afectand functionarea in conditii
optime a institutiilor locatare,
precum si imaginea acestora. Mai
mult, Palatul Administrativ face
corp comun cu fostul Hotel Parc,
care a apartinut, de asemenea,
fostului Partid Comunist, in prezent
proprietate a judetului Mures,
avand puncte comune de asigurare
a utilitatilor, inclusiv centrala
termica comuna, contractele
de furnizare fiind incheiate de
catre Consiliul Judetean Mures.
Ministerul Dezvoltarii Regionale si
Administratiei Publice, prin adresa
nr.87160/2013, solicita acordul cu
privire la transmiterea dreptului de
administrare asupra imobilului
Palatul Administrativ de la Institutia
Prefectului � Judetul Mures la Consiliul
Judetean Mures. In concluzie,
pentru buna functionare a
Consiliului Judetean si a Institutiei
Prefectului, propunem trecerea
imobilului Palatul Administrativ si
a anexelor acestuia, din domeniul
public al statului si din administrarea
Institutiei PrefectuluiJudetului Mures, in domeniul public
al judetului Mures si in administrarea
Consiliului Judetean Mures�,
se arata in expunerea de motive.
Proiectul de hotarare a fost
adoptat doar prin votul consilierilor
Uniunii Social Liberale si al celor
din Uniunea Democrata a Maghiarilor
din Romania, consilierii Partidului
Democrat Liberal votand
impotriva, intrucat "Palatul Administrativ
a fost construit pe vremea
mandatului primarului Bernady
Gyorgy si, prin urmare, ar trebui sa
intre in patrimoniul municipiului
Targu-Mures, nu al judetului Mures�,
dupa cum a explicat domnul Vasile
Filimon, liderul grupului PDL.

Lasă un comentariu