Pentru că senatorii dorm, minoritățile pot face plângeri în limba maternă!

Distribuie pe:

Marți, 2 decembrie 2014, Senatul a adoptat, tacit (întrucât termenul pentru dezbatere - 26 noiembrie a.c. - a fost depășit), o propunere legislativă aparținând Uniunii Democrate a Maghiarilor din România (UDMR), prin care cetățenilor aparținând minorităților naționale li se dă dreptul de a prezenta petiții orale sau scrise către Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării și de a primi răspunsuri în limba maternă.

Propunerea legislativă a fost inițiată pentru completarea Ordonanței de Guvern nr 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare.

Potrivit proiectului, cetățenii aparținând minorităților naționale cu domiciliul în unități administrativ-teritoriale în care aceștia au pondere de peste 20% se pot adresa, în scris sau oral, Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării în limba lor maternă și vor primi răspunsuri în aceeași limbă, inițiatorii arătând, în expunerea de motive, că introducerea noului articol ar reprezenta „un pas foarte important în lupta pentru combaterea discriminării față de cetățenii aparținând minorităților naționale, deoarece ar da posibilitatea acestora să își exercite dreptul de a apela la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării în limba lor maternă și de a primi răspuns în aceeași limbă. Acordarea dreptului cetățenilor aparținând minorităților naționale de a se adresa în limba lor maternă instituțiilor și autorităților statului este deosebit de importantă, mai ales în cazul instituțiilor care au ca activitate garantarea respectării și aplicării principiului nediscriminării și apărarea drepturilor omului".

Din fericire, actul normativ urmează să fie dezbătut și de Camera Deputaților (decizională), unde să sperăm că aleșii noștri vor fi mai atenți și nu vor permite intrarea pe ușa din dos a altor limbi oficiale în statul unitar român.

Lasă un comentariu