Cele mai frumoase gânduri închinate lui Eminescu

Distribuie pe:

„Eminescu a avut în toate o concepţie europeană şi referitor la Biserica Ortodoxă în general, la structura ei, care favorizează apropierea şi cunoaşterea şi deschiderea faţă de toată lumea". Patriarhul Teoctist

„Eminescu era darul Providenţei, dăruit nouă Românilor" Mitropolit Antonie Plămădeală

„Pasiunea pentru Eminescu este pasiunea tuturor". Mitropolit Antonie Plămădeală

„Pentru mine Eminescu este de multă vreme un sfânt, şi nu numai el. La vremea cuvenită, se va arăta de la Dumnezeu şi aceasta!" Calinic Argeşeanu - Episcopul Argeşului şi Muscelului

„Eminescu ne dezvăluie, în fiinţa lui intimă şi în minunata expresie a creaţiei lui literare, că dimensiunea creştina reprezintă fondul adânc al operei şi al vieţii lui - operă închinată iubirii şi viaţă mistuită în jertfire după Chipul lui Hristos". Constantin Galeriu

„Eminescu este afirmarea unităţii româneşti eterne". Nicolae Iorga

„Eminescu este evanghelistul nostru". Tudor Arghezi

„Eminescu-Sumă lirică de Voievozi". Petre Tuţea

„…marele nostru poet a fost un creştin autentic, ceea ce rezultă din viaţa, ca şi din opera sa." Mitropolit Nicolae Corneanu

„EMINESCU este numele acestei ţări. ROMÂNIA este numele lui EMINESCU". Nichita Stănescu

„Fără Eminescu am fi mai altfel şi mai săraci" Tudor Vianu

„Eminescu mi se părea un zeu tânăr, frumos şi blând." Alexandru Vlahuţă

„Eminescu s-a ridicat pe aripi proprii până la contemplarea lui Dumnezeu".Nichifor Crainic

„Eminescu nu cântă incidentele unei iubiri, ci iubirea; nu cântă farmecele unei femei, ci femeia; nu ne dă crâmpeie separate din natură, colţuri de peisaje, ci ceea ce este mai general în natură. Că, pentru a reda generalul, utilizează culori ale particularului,aceasta se înţelege de la sine. De aceea ce vrea să ne dea e generalul, iubirea, femeia, natura". Garabet Ibrăileanu

„Eminescu nu este un idol, el nu este un zeu;El este tot ceea ce este: Noi în noi." Nichita Stănescu

„Eminescu este conştiinţa noastră cea mai bună." Constantin Noica

„E unul care cântă mai dulce decât mine?/ Cu atât mai bine ţării, şi lui cu-atât mai bine./Apuce înainte s-ajungă cât mai sus,/ La răsăritu-i falnic se-nchină-al meu apus." Vasile Alecsandri

„Doina lui Eminescu-cea mai categorică evanghelie politică a românismului." Octavian Goga

„Cred că, pentru orice român, ceea ce mai întâi farmecă la Eminescu e melodia versului său, dulceaţa limbii". Sextil Puscariu

„Eminescu este provocarea continuă pe care Dumnezeu a binevoit s-o rânduiască." Răzvan Codrescu

„Eminescu fi-va veşnic; Fratele Grigore (Vieru) a murit de Eminescu". „Fiecare vârstă îl citeşte şi îl descoperă altfel pe Eminescu, el trebuie citit şi recitit nu doar ca poet, ci şi ca prozator, dramaturg, gazetar. El încă mai poate fi nu doar profesorul nostru bun de literatură, ci şi profesorul nostru bun de viaţă. Noi îmbătrânim, opera lui, nu. Îşi păstrează actualitatea, ca orice operă monumentală". Nicolae Băciuţ

„Îl văd pe Eminescu cu privirile îndreptate spre Nistru. Aşa mi-l închipui eu. Parcă creştem când privim statuia. Îmi pare rău că inscripţia din spatele ei a fost ştearsă: „Bucovinenii, recunoscători lui Eminescu că s-a întors în Bucovina". Valentin Marica

„Eminescu este o revelaţie ce mângâie". Rosa Del Conte

„Despre Eminescu nu se vorbeşte, despre Eminescu numai se gândeşte, cine vorbeşte despre Eminescu despre sine vorbeşte". Răzvan Ducan

„Mi-e foarte drag Eminescu, iar ideile lui îmi apar mereu nu numai de-o surprinzătoare prospeţime, ci şi de-o acută actualitate. Prin ani şi vremuri gândirea lui rămâne vie, persuasivă şi cuceritoare". Mariana Cristescu

„Eminescu ilustrează paşii dialectici ai materiei în univers." Gabriel Ţepelea

„Eminescu era frumos, de-o frumuseţe angelică". Tudor Vianu

„Niciodată în trecut nu am fost mai pregătiţi, ca astăzi, să preţuim scrisul lui Eminescu, expresie a demnităţii naţionale, conştiinţei profesionale şi a talentului de excepţie, fără egal în cultura română la acest sfârşit de mileniu". D. Vatamaniuc

„Icoană de iubire la care să mă închin eu". Veronica Micle

„Moldova este sfântă îmi spuneau Stefan şi Eminescu împreună". Ioan Alexandru

„Eminescu rămâne starea de graţie a poeziei româneşti pe care noi o chemăm mereu, bucuroşi să o străbatem cu sfiala celui ce încearcă şi înţelege în cerul gândului său ajungerea la Eminescu". Mioara Kozak

„Într-adevăr, la aceeaşi scară a perfecţiunii în poezia sa se află totul. Gama sa lirică este imensă. Într-însa coexistă intuiţia viitorului, ansamblul tuturor ecourilor mitice, istoria şi peisajul românesc, cele mai vaste ingerinţe folclorice, asimilarea filosofiei, a ştiinţei, a vechilor „înţelepciuni". Se găsesc toate dispoziţiile lăuntrice". Edgar Papu

„Eminescu, adorator al trecutului-pare sintagmă atât de cunoscută, de des repetată de toată lumea, încât n-ar mai fi nevoie s-o reamintim". Miron Scorobete

„A vorbi despre Eminescu înseamnă pentru un român a se cerceta pe sine, a se închipui şi ipostazia la puterea maximă a virtualităţii Neamului său şi a-şi schiţa fără pic de pudoare portretul ideal". Nicolae Steinhardt

„Mihai Eminescu era o fumuseţe, avea aerul unui sfânt tânăr coborât dintr-o Icoană veche." I.L. Caragiale

„Doina lui Eminescu este expresia integrală a sufletului românesc". Nicolae Iorga

„E cel dântâi român al cărui creştet primeşte binecuvântarea din cer, dar ale cărui picioare sunt înfipte până la glezne în pământul strămoşesc". Octavian Goga

„Cu mantia geniului de aur trece încă o dată Domnul Eminescu. Trece, cu luminos chip de Hyperion, înaltul Domn al limbii române. Trece cu strălucirea Luceafărului, sub care spaţiul şi timpul dobândesc o osmoză cosmogonică. Numai Domnul poeziei româneşti, călător peste nemărginirea timpului, aşeza gândurile: „Rugămu-ne îndurărilor/ Luceafărul mărilor/ Din valul ce ne bântuie,/ Înalţă-ne, ne mântuie". Lazăr Lădariu

„Umbră care trepte-nalte suie, / dăruind azur din mâini subţiri,/sfânt, bătut, pe veacul tău, în cuie,/scânteind, înalt, din răstigniri". Radu Gyr

„Eminescu este una dintre grinzile de susţinere a neamului. El nu este o simplă cărămidă, nu e o simplă ţiglă sau o simplă fereastră, e grinda de bază, aia care păstrează neamul întreg... În Eminescu ne întâlnim toţi. Asta este o chestiune aproape fără egal. Nici nu ştiu dacă mai au alte popoare acest noroc şi această condamnare divină, să se poată regăsi într-un nume... Este poetul exemplar sau cum spunea extraordinar Blaga: „Dacă George Coşbuc este poetul naţional printr-un consimţământ plebiscitar, Eminescu este poetul naţional printr-un legitimism de ordin divin". Acolo, noi nu putem umbla. Cine umblă acolo moare, în sens moral sau estetic. Eu mă rezum să spun doar atât: Eminescu este cifrul secret al naţiei". Adrian Păunescu

Adunate şi dăruite de preot Gheorghe Şincan, paroh la Târgu-Mureş

Lasă un comentariu