„La... SFAT BUN cu... regele David"

Distribuie pe:

PICURI DE ÎNŢELEPCIUNE 

ÎNCEPUTUL ÎNŢELEPCIUNII ESTE FRICA DE DUMNEZEU; ÎNŢELEGERE BUNĂ ESTE TUTUROR CELOR CE AU ACEASTĂ ÎNŢELEPCIUNE"

„Domnul nostru este în cer; în cer şi pe pământ, şi toate câte a voit a făcut. IDOLII neamurilor sunt argint şi aur, lucruri de mâini omeneşti: Gură au şi nu vor grăi; ochi au şi nu vor vedea; Urechi au şi nu vor auzi; nări au şi nu vor mirosi; Mâini au şi nu vor pipăi; picioare au şi nu vor umbla; nu vor glăsui cu gâtlejul lor". „LĂUDAŢI PE DOMNUL, FIINDCĂ FERICIT ESTE BĂRBATUL, CARE UMBLĂ ÎN CĂILE LUI"

***

„Lăudaţi pe Domnul că este bun, că în veac este mila Lui. FERICIŢI CEI CE PĂZESC JUDECATA CORECTĂ ŞI FAC DREPTATE, ÎN TOATĂ VREMEA".

***

„NU VĂ ATINGEŢI DE UNŞII MEI ŞI NU VICLENIŢI ÎMPOTRIVA PROFEŢILOR MEI. DOMNUL A SCOS PE CEI ALEŞI AI SĂI, ÎNTRU VESELIE, ŞI LE-A DAT LOR SPRE MOŞTENIRE ŢĂRILE NEAMURILOR, CA SĂ PĂZEASCĂ DREPTĂŢILE LUI ŞI LEGEA LUI S-O ŢINĂ".

David (1040 î.Hr.-970 î.Hr) - strămoşul lui Iisus, al doilea rege al Regatului unit al Israelului, autorul „Psalmilor" din Biblie, poet, muzician, înţelept

P.S. Una din devizele de bază ale francezilor este: „Liberte, Egalite, Fraternite". Ne aflăm în plin tumult al evenimentelor tragice şi de nedorit din Franţa; evenimente care, zic eu, ar trebui să fie un semnal de alarmă şi pentru noi românii. Dacă dorim libertatea de exprimare, este normal ca în aceeaşi măsură să oferim egalitate şi fraternitate, adică respect şi umanitate pentru toţi oamenii. Adică nu poţi aştepta respect când tu nu respecţi pe aproapele tău. Semnalam în zilele trecute atitudinea unui „gazetoid banciu-rist din oraşul florilor transilvan", care a adus aseară grave injurii islamului: „Islamul este un c...t"; asemenea injurii a adus şi credinţei creştine. Foarte grav; de neimaginat de grav... Iată că astăzi reprezentanţi ai islamului din România au cerut sprijinul preşedintelui ţării şi al primului minstru, pentru a limita injuriile aduse unor oameni indiferent cine ar fi ei. Aşa cum aceşti gazetari pretind o libertate de expresie şi noi, indiferent ce credinţă am avea, dorim egalitate din toate punctele de vedere; altminteri se va întâmpla, ceea ce s-a întâmplat. Ceea ce nu mi se pare normal este şi atitudinea oarbă a gazetăriei româneşti care au acuzat, numai într-un sens, tot ce s-a întâmplat; şi noi suntem de acord cu acest lucru. Nu suntem de acord cu gândirea lor, de a nu vedea că, de 8 ani de zile, aceşti gazetari francezi au fost atenţionaţi de foarte multă lume, chiar de primul ministru francez, iar ei au continuat jignirile grave aduse islamului, altor credinţe şi credinţei creştine (a se vedea caricaturile la adresa Sfintei Treimi şi a Maicii Domnului: mgr vingt-trois a trois papas), adică la aproape 6 miliarde de oameni, care sub o formă sau alta au un crez al lor, şi care trebuie să-l respectăm în numele democraţiei adevărate, pe care marii gazetari cred că lor li se cuvine să facă orice, dacă au pixul şi microfonul în mână. Iată că alţii au altceva în mână şi în cap, şi le-au răsturnat toate pronosticurile. Aşa cum, după 11 septembrie, America nu a mai fost America, tot aşa, Franţa şi Europa nu vor mai fi ceea ce au fost.

Există însă o rezolvare; tot pe teritoriul religios: „Ochi avem... să vedem adevărul; gură avem... să vorbim adevărul; picioare avem... să mergem pe calea adevărului: Mâini avem... să cuprindem numai adevărul".

În aceste momente, când închei articolul, încep cele două mari emisiuni otrăvitoare la adresa adevărului religios şi a lui Dumnezeu, Alah, Budha, Mahomed... Una din ele care prezenta „Starea naţiunii" s-a pulverizat... în cealaltă, marele câine de pază al democraţiei, „banciuristul infailibil", pare un căţeluş; cineva, cred, l-a luat de urechi... când eram copil mic, părinţii ne puneau sub masă şi cu genunchii pe boabe de porumb; acolo este locul vostru... deştepţilor!

Să nu uitaţi domnilor şi de „Sfântul Ardealului": „CINE ARE MINTE SĂ IA AMINTE!" În istorie au fost împăraţi, regi, domnitori, mari regate şi împărăţii, mari oameni de ştiinţă şi filozofi ... care au dispărut mai mult sau puţin; Dumnezeu oricum L-am numi fiecare, crezul într-o putere tainică, Bisericile, Mănăstirile, Moscheile, Casele de rugăciuni, Sinagogile, Preoţii, Predicatorii, Imamii, nu vor pierii niciodată: De ce oare? Pentru că... „Eu sunt Alfa şi Omega" „Începutul şi sfârşitul" „Cel ce a fost, cel ce este şi cel ce va fi până la sfârşitul veacurilor" AMIN! „PACE TUTUROR" „Pacea Mea am adus vouă, pacea Mea las vouă! Să vă iubiţi unii pe alţii, precum şi Eu v-am iubit pe voi AMIN!- Al vostru iubitor pe vecie-IISUS HRISTOS!".

„1001 CUGETĂRI"

Lasă un comentariu