Apocalipsa pariziană

Distribuie pe:

Apropou de legătura dintre tragedia umană petrecută, în aceste zile, în capitala Franţei şi titlul poemului cosmogonic „Tragedia Omului", a ungurului-slovac Madach Imre (1823-1864), magistral tradus de poetul răşinărean şi sibian Octavian Goga (1881-1938).

La Paris s-a murit prin executare şi se va mai muri prin împuşcare cu gloanţe, cu grenade şi bombe oriunde în această lume ca nelumea, fie şi numai din trei motive esenţiale: 1. Din fanatismul religios al unora; 2. Din prostia gazetărească a altora şi 3. Din inechitatea economică şi socială a tuturor. Netrebuind să fie confundată toleranţa diversităţii etnice, culturale şi religioase cu libertatea condeiului, a vorbei şi a desenului caricaturizat şi comentat tendenţios. Nerespectarea acestor reguli minime de conduită civilizată, din partea liderilor popoarelor tuturor statelor lumii, conduce la ură recipro-că şi la intoleranţă generalizată şi exagerată. Metehne ale şubredei civilizaţii contemporane! La care se mai adaugă un lucru esenţial şi de neîngăduit: împărţirea inechitabilă a nesiguranţei zilei de mâine. Pentru că, atâta vreme cât sărăcia generalizată şi proliferarea bolilor reduc vârsta medie de viaţă a unor semeni de-ai noştri la nici treizeci de ani, evident că grandomanii lumii occidentale ar trebui să se simtă avertizaţi că nu sunt nici corecţi şi nici creştini pe de-a întregul. Dar şi că acele conflicte militare locale nu sunt nici măcar soluţia de compromis pe termen scurt, ele apropiind, tot mai mult, Apocalipsa! Precum ne avertizează un bătrân fost lider sovietic, încă în viaţă.

Inspiraţi de titlul unuia dintre celebrele romane ale scriitorului Theodore Dreiser (1871-1945) „Tragedia americană", condeierii lumii au început a redacta, aparent fără voia lor, paginile de început ale dramei „Tragedia Omului", în variantă actualizată şi modernă. Şi cu toate că va fi scrisă doar într-un singur act, mă tem că nu va avea cine să o pună în scenă! Lipsind, deopotrivă, regizorul, interpreţii şi spectatorii! Şi atunci, mă întreb: la ce bun o mai scriu!? O parte din răspunsul aşteptat venind chiar din capitala Franţei, din partea milionului şi jumătate de participanţi la marşul solidarităţii umane împotriva terorismului!

 

Lasă un comentariu