„Știință și... Religie"

Distribuie pe:

PICURI DE ÎNȚELEPCIUNE

„Se spune că ilustrul fizician englez FARADAY, în lecțiile pe care le ținea la Institutul Regal din Londra, nu pronunța niciodată numele lui DUMNEZEU, deși era profund religios, într-o zi, prin excepție, acest nume îi scăpă din gură și deodată se făcu simțit, printre auditorii săi, un murmur de simpatie aprobatoare. Faraday, băgând de seamă, își întrerupse lecția prin aceste cuvinte: „V-am uimit pronunțând numele lui DUMNEZEU; dacă aceasta nu mi s-a întâmplat pănă acum, e pentru că sunt, în aceste lecții, un reprezentant al științei experimentale; dar NOȚIUNEA DE DUMNEZEU ȘI RESPECTUL DE DUMNEZEU AJUNG ÎN SPIRITUL MEU PE CĂI TOT ATÂT DE SIGURE CA ȘI CELE CARE POARTĂ SPRE ADEVĂRURILE ORDINII FIZICE".

Luis Pasteur (1822-1825), „Discours de reception a Academie Française", 27 aprilie 1882, membru al Academiei de Științe și al Academiei Franceze, creatorul chimiei biologice și al microbiologiei. Prin lucrările sale infirmă pentru totdeauna teoria „generației spontane". Studiind anumiți tipi de microbi, reușește să izoleze germenul numit „stafilococ".

În anul 1881 pune la punct cu succes un vaccin împotriva holerei. Găsește și antidotul împotriva turbării în anul 1885. Academia de Științe a Franței decide crearea unei instituții destinate turbării,

care mai târziu se va chema „Institutul Pasteur"

***

„NATURA NEFIIND O INTELIGENȚĂ, NEFIIND NICI MĂCAR O FIINȚĂ, CI NUMAI O ORDINE A LUCRURILOR, CONSTITUIND O PUTERE ÎN ÎNTREGIME SUPUSĂ LEGILOR, ACEASTĂ NATURĂ, ZIC, NU ESTE ÎNSUȘI DUMNEZEU. EA ESTE PRODUSUL SUBLIM AL VOINȚEI SALE ATOTPUTERNICE".

Jean-Baptiste Lamarck (1744-1829)- biology „Histoire naturelle des animaux sans vertebres", Ediția a doua, Ed. Bailliere, Paris, 1885, pag. 267. A inventat cuvântul biologie pentru a desemna știința ființelor vii și a elaborat prima ipoteză despre teoria evoluționistă.

***

„RĂTĂCITOR, CU OCHII TULBURI,

CU TRUPUL ISTOVIT DE CALE,

EU CAD NEPUTINCIOS, STĂPÂNE,

ÎN FAȚA STRĂLUCIRII TALE!

 

ÎN DRUM MI SE DESFAC PRĂPĂSTII

ȘI-N NEGURĂ SE-MBRACĂ ZAREA,

EU ÎN GENUNCHI SPRE TINE CAUT:

PĂRINTE, ORÂNDUIE-MI CĂRAREA".

Octavian Goga (1881- 1938) „Rugăciune", poet român, politician ardelean, prim-ministru României (1937), membru al Academiei Române

„1001 CUGETĂRI"

Lasă un comentariu