CETĂŢENEŞTI

Distribuie pe:

Studiu de fezabilitate pentru extindere şi modernizare la Gimnaziul „Al. I. Cuza"

În cadrul şedinţei ordinare din 26 martie, consilierii municipali au aprobat Studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul „Reabilitare, modernizare, extindere imobil Gimnaziul „Al. I. Cuza", corp B, din municipiul Târgu-Mureş". În expunerea de motive prezentată de Direcţia Şcoli, se arată că lucrarea se impune pentru buna desfăşurare a procesului de învăţământ, având în vedere că, în ultimii cinci ani nu s-a intervenit tehnic la imobilul în care funcţionează acest gimnaziu. Se are în vedere şi realizarea unor lucrări de extindere a clădirii, sens în care au fost efectuate lucrări de proiectare şi a fost realizat Studiul de fezabilitate.

Valoarea totală a investiţiei, cu TVA, este de 2.405.199 lei.

Proprietari de imobile, scutiţi de la plata impozitului pe clădiri

Tot la 26 martie, Consiliul Local Municipal a decis scutirea de la plata impozitului pe clădiri a proprietarilor de imobile care au dovedit, pe baza unor documente justificative, că au executat lucrări de intervenţie pe cheltuială proprie pentru creşterea performanţei energetice (reabilitare termică) sau a calităţii arhitectural-ambientale. Sediul materiei este Legea nr.571/2003 cu modificările şi completările ulterioare, act normativ în baza căruia a fost adoptată H.C.L. nr. 120/2013, privind aprobarea unor scutiri şi reduceri de impozite pe clădiri pentru persoanele care întrunesc condiţiile de acordare a acestor facilităţi. Târgu-Mureşul se numără printre (foarte) puţinele oraşe din ţară în care sunt aplicate aceste prevederi legale.

La 1 mai, se deschid terasele de la „Weekend"…

În cadrul aceleiaşi şedinţe, legislativul local a decis asupra unor măsuri în domeniul închirierii terenurilor pentru terase de alimentaţie publică în Complexul de Agrement şi Sport „Mureşul". Termenul pentru închirierea teraselor este de patru luni, în perioada 1 mai - 31 august 2015, iar nivelul taxelor este cel prevăzut în Hotărârile anuale ale Consiliului Local (pentru 2015 - H.C.L nr. 334/ 27 noiembrie 2014).

Fără manele şi hip-hop!

Potrivit Hotărârii recent adoptate, se interzice difuzarea genurilor de muzică de tip manele şi hip-hop, în locurile amenajate (terasele de alimentaţie publică) din incinta Complexului de Agrement şi Sport „Mureşul".

Lasă un comentariu