DONAŢIE DE ICOANE

Distribuie pe:

La sfârşitul slujbei religioase din prima zi de Paşti, oficiată la Biserica Ortodoxă cu hramul ,,Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel'', din Parohia Luduş II, părintele protopop Lucian Voşloban i-a mulţumit, în faţa enoriaşilor, artistului plastic bucureştean Rodica Olteanu, originară din Luduş, pentru icoana „Învierea Domnului Iisus Hristos" pe care a donat-o Bisericii. În Vinerea Mare, înainte de Denia Prohodului Domnului, icoana donată a fost expusă pe tetrapodul din dreapta Iconostasului, unde va rămâne, pentru închinarea drept-credincioşilor, până în sfânta zi a Înălţării Domnului (21 mai).

Artistul plastic Rodica Olteanu, membru al Uniunii Artiştilor Plastici Profesionişti din România şi al Uniunii Scenografilor Profesionişti, a făcut prima donaţie de icoane tot la Luduş, în anul 1999, la Biserica Ortodoxă cu hramul ,,Sfântul Vasile Cel Mare'', din Parohia Luduş III (cartierul Dacia), unde, în acea vreme, a păstorit preotul de vrednică pomenire Eugen Părău. Icoana ,,Domnul Iisus Hristos'' se păstrează în altar. Icoana ,,Fecioara Maria cu Pruncul Iisus'' este pe tetrapodul de închinăciune din stânga Iconostasului.

În anul 2011 a renovat catapeteasma Bisericii Ortodoxe cu hramul ,,Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil'' (Oţetari). Biserica, situată în spatele Teatrului Naţional Bucureşti, a fost pictată în secolul al XIX-lea de pictorul Gheorghe Tatarescu (1820-1894). Aceleaşi sfinte biserici i-a donat, în anul 2015, trei icoane: ,,Înălţarea Domnului'', având ca model icoana omonimă a pictorului renascentist Rafael Sanzio, păstrată la Vatican; icoana ,,Sfântul Andrei'' şi icoana ,,Sfântul Vasile Cel Mare'', toate pictate pe lemn, în ulei.

Două mari icoane, în ulei, pe pânză, a donat Mănăstirii ,,Sfântul şi Marele Proroc Ilie'', din satul Cipăieni, comuna Sânger, judeţul Mureş: în anul 2011, icoana de hrama ,,Sfântul Ilie Tezviteanul'', în anul 2014, icoana ,,Sfântul Ioan Botezătorul'', sfinţită chiar în ziua de 24 iunie, printr-o slujbă deosebită, de preacuviosul părinte celib Ilie Ovidiu.

 

Lasă un comentariu