VETERANII DE RĂZBOI, RĂSPLĂTIȚI PENTRU VITEJIA LOR!

Distribuie pe:

Prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 9/2015, publicată în Monitorul Oficial nr. 299, din 30 aprilie a.c., Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război a fost modificată, în sensul reanalizării, după ani de zile, a rentelor acordate acestora.

Astfel, recentul act normativ prevede că veteranii de război, cărora le-au fost acordate ordine și medalii pentru faptele de arme săvârșite pe câmpul de luptă, beneficiază de următoarele drepturi (dacă nu le-au primit prin alte legi de împroprietărire de la data decorării până în prezent și dovedesc cu acte legale dreptul solicitat): a) - cei decorați cu Ordinul Mihai Viteazul sau Ordinul Virtutea Aeronautică cu spade, clasa Cavaler, de împroprietărirea cu un lot de 5 ha teren agricol, din rezerva creată conform Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în localitatea de domiciliu, sau un loc de casă de 500 de metri pătrați în municipiul, orașul sau comuna în care domiciliază decoratul; - cei decorați cu Ordinul Mihai Viteazul, de o rentă lunară echivalentă cu 1,75 solde de bază ale unui sublocotenent (solda de bază fiind compusă din solda de grad și solda de funcție la minim); - cei decorați cu Ordinul Virtutea Aeronautică cu spade, clasa Cavaler, de o rentă lunară echivalenta cu 1,75 solde de grad ale unui sublocotenent; b) - cei decorați cu Ordinul Steaua României cu spade și panglica de Virtute Militară sau cu Ordinul Steaua României cu spade, Ordinul Virtutea Aeronautică cu spade, Ordinul Coroana României cu spade și panglica de Virtute Militară sau Ordinul Coroana României cu spade, Ordinul Crucea Regina Maria, Medalia Virtutea Militară de Război, Medalia Virtutea Maritimă, Medalia Virtutea Aeronautică sau Medalia Aeronautică, Medalia Serviciul Credincios cu spade, Medalia Bărbăție și Credință cu spade, Crucea Serviciul Credincios cu spade, Crucea Meritul Sanitar, precum și Medalia Virtutea Ostășească (numai dacă aceasta a fost conferită pentru fapte de arme săvârșite pe câmpurile de luptă ale primului sau celui de-al Doilea Război Mondial ori pentru servicii deosebite aduse armatei în timp de război), cu împroprietărirea cu 500 de metri pătrați pentru loc de casă în municipiul, orașul sau comuna în care domiciliază sau, dacă acest lucru nu este posibil, cu un hectar de teren arabil în extravilan.

Cei decorați cu ordinele sau medaliile prevăzute la lit. b) beneficiază de o rentă lunară echivalentă cu 1,3 solde de grad ale unui sublocotenent.

Veteranii de război care, din cauza deficitului de teren în localitățile unde domiciliază sau în alte localități, nu au putut fi împroprietăriți conform legii vor fi despăgubiți cu o sumă ce reprezintă contravaloarea terenului la care erau îndreptățiți conform legii.

Alte modificări sunt prevăzute de art. 14: „Veteranii de război care nu sunt decorați cu ordine, medalii sau cruci de război, dar cărora le-a fost conferită Medalia Crucea Comemorativă a celui De-al Doilea Război Mondial 1941 -1945, beneficiază de o rentă lunară echivalentă cu 90% din solda de grad a unui sublocotenent" și de art. 15: „Veteranii de război pot beneficia de avansări onorifice în grad, de regulă, cu ocazia Zilei de 9 Mai - Ziua Victoriei, potrivit propunerilor ce se fac de către asociațiile veteranilor de război, cu respectarea criteriilor stabilite de Ministerul Apărării Naționale sau de Ministerul Afacerilor Interne, după caz".

Totodată, „Invalizii, precum și veteranii de război primesc, pe lângă indemnizațiile prevăzute, și un spor de câte 20 de lei lunar pentru primul an de participare la război, indiferent de durata participării, la care se adaugă câte 5 lei pentru fiecare lună de participare la război ce depășește un an calendaristic".

Noua bază de calcul a rentelor lunare intră în vigoare la data de 1 iulie 2015.

Lasă un comentariu