„Neamul este etern prin cultul eroilor"

Distribuie pe:

„Neamul este etern prin cultul eroilor", a fost deviza Conferinței Naționale Extraordinare a Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria", care a avut loc joi, 30 aprilie 2015, la Cercul Militar Național din București. Filiala județeană „General Ștefan Gușă" - Mureș a fost reprezentată de domnul Adrian ȘIMON, redactor-șef al revistei „Mureșul eroic", membru al Biroului Executiv Județean.

În prima parte a lucrărilor Conferinței, domnul general maior (rez.), prof. univ. dr. Visarion NEAGOE, președinte al ANCE „R.M.", a salutat participanții din organizațiile județene și a prezentat analiza activității desfășurate de către ANCE, de la ultima ședință a Consiliului Director, din data de 31 octombrie 2013, și până în prezent.

Reprezentanții celor 40 de filiale au luat cunoștință despre activitățile desfășurate de către Biroul Executiv Central al Asociației, de filialele județene, prioritățile ce se impun pentru perioada următoare, precum și de proiectul noului Statut al ANCE „R.M", asupra căruia s-au purtat discuții și s-au făcut propuneri pentru îmbunătățirea activității viitoare.

Prin Hotărârea nr. 698, din 19 august 2014, Guvernul României a acordat ANCE „R.M." , statutul de organizație de utilitate publică, o voce mai puternică în relațiile cu autoritățile administrative, cu ministerele și cu societatea civilă, împreună concurând la organizarea evenimentelor periodice menite să mențină nestinsă candela în memoria înaintașilor care și-au dat viața pentru libertatea, independența și unitatea României.

La nivel central s-a remarcat o activitate intensă în teritoriu, pentru omagierea și cinstirea eroilor

neamului, precum și participarea la festivitățile sărbătoririi evenimentelor naționale: Ziua Armatei Române, Ziua Drapelului, Ziua Imnului Național sau evenimente ce marchează împlinirea a 7 decenii de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial, anul 2015 fiind declarat Anul Veteranilor de Război. De asemenea, s-a trecut în revistă și activitatea ANCE din anul trecut, când au fost evocați, prin manifestări locale și naționale, cei 70 de ani de la eliberarea Transilvaniei de Nord.

S-au prezentat și noile numere ale revistei „România Eroică".

Reprezentantul Filialei Județene Mureș a vorbit, de la tribuna Conferinței, despre realizările din

această perioadă, cu referire directă la „Cărțile de Aur", întocmite aproape pentru toate localitățile județului, de către domnul col. (rez.) ing. Ioan JUDEA, apariția revistei „Mureșul-eroic", începând cu anul 2013 și organizarea de momente comemorative la monumentele închinate eroilor căzuți pe câmpul de luptă. Toate acestea au fost apreciate de către conducerea ANCE, prin acordarea unei Diplome de Excelență actualului președinte, domnul col.(rez.) ing. Ioan JUDEA, ca o recunoaștere a întregii activități desfășurate în această arie.

Pentru îmbunătățirea activității viitoare s-a propus întărirea legăturii dintre Armată, Școală, Biserică,

diversificarea demersurilor pentru strângerea de fonduri și mijloace materiale, creșterea numărului de cercuri ale Cultului Eroilor, toate contribuind, substanțial, la menținerea trează a respectului și recunoștinței față de cei care și-au sacrificat bunul cel mai de preț - viața - pentru apărarea gliei strămoșești.

În luna iunie a.c., la Târgu-Mureș se va organiza o expoziție itinerantă a Muzeului Militar „Regele Ferdinand", cu o impresionantă și valoroasă paletă de exponate sub genericul „Eroul Necunoscut." 

Lasă un comentariu