Lansare de carte

Distribuie pe:

Institutul de Studii Multicul-turale Alpha și Editura Arhipelag XXI, în parteneriat cu Facultatea de Științe și Litere din cadrul Universității „Petru Maior", organizează, vineri, 29 mai a.c., de la ora 11, în sala R39 a Universității „Petru Maior", lansarea volumului de proză Paratrăsnete pe sinagogi? (Editura Arhipelag XXI, 2014), de Vasile Dubb (numele real: Dub), prozator și caricaturist, conf.univ.dr. la Universitatea „Petru Maior". Cartea va fi prezentată de criticii literari Cornel Moraru, Iulian Boldea și Dumitru-Mircea Buda. Vasile Dubb este inginer, conferențiar universitar, pasionat de literatură, atras de lumea filmului, caricaturist, evreu (președinte al Comunității evreiești din Târgu-Mureș) și umorist. Cartea de față reprezintă un exemplu și o ilustrare suficient de convingătoare a cazului unui scriitor umorist în adevăratul înțeles al cuvântului. Umorul lui Vasile Dubb este unul intelectualist, rafinat, extras nu doar din metamorfozele propriei biografii, sau din asperitățile reliefului existențial, ci și din paginile cărților citite, din imaginile filmelor văzute, din meditația solitară asupra destinului uman. Subtil și savuros în același timp, pitoresc și adesea livresc, umorul din cartea Paratrăsnete pe sinagogi? se îndreaptă spre personaje, lucruri, elemente de decor ale unei lumi dezgolite de aparențe și de mistificări. Volumul Paratrăsnete pe sinagogi, alcătuit din cincisprezece povestiri, este, prin maturitatea ansamblului narativ, prin verva epică, prin umorul intelectualizat și prin firescul/ precizia decupajelor caracterologice, un debut remarcabil. Vasile Dubb e un scriitor sigur pe mijloacele și instrumentarul epicii, un prozator care nu ocolește tabuurile, căutând să demonteze forța inerțială a locului comun, să dezamorseze convențiile și habitudinile existenței umane. 

Lasă un comentariu