DEBUT POETIC - „POEZII CU SUFLET" de Violeta Şandor

Aşa se intitulează volumul între coperţile căruia sunt scrise 54 de poezii purtând semnătura târgumureşencei Violeta Şandor, care mi l-a încredinţat spre lecturare, spre a-l face cunoscut cititorilor cotidianului „Cuvântul liber". „Cochetez cu poezia de pe băncile şcolii şi cred că redau «o parte din mine» atunci când scriu - mărturiseşte poeta. Poeziile şi gândurile aşezate pe coala imaculată sunt pentru mine un pansament sufletesc şi îmi oferă un fior pe care-l confund cu o stare de bine, de fericire."

Am citit poeziile şi, deloc întâmplător, am ales din poezia „Interferenţă" primele şi ultimele versuri „Am poposit în culcuşul stelelor / şi m-am ascuns în spatele lunii.../ Razele ei topeau frigul, arzând a iertare" şi „De-atunci, ascunşi în spatele lunii, / eterne ni-s clipele, / iar stelele din culcuşul lor / se topesc peste noi doi, / în lacrimi de fericire."

Răsfoind volumul încredinţat, am întâlnit şi alte titluri ca „Existenţă", „Tandem", „În doi", „Lângă el", „Eu, tu" etc. „Te caut cu Gândul /

într-un amurg ce-şi clădeşte luna / din zâmbetul heruvimilor / şi te văd alb, într-un colţ de... Rai."

M-am oprit la poezia „Surâs neomenesc", o poezie sensibilă, ce redă în cuvinte frumoase sosirea primăverii, când natura se trezeşte la viaţă: „E totul un geamăt de viaţă / Şi flăcări de dor se-aştern pe pământ, / Ţipăt de muguri se-aud dimineaţă/Primăvara se dăruie-n rafale de vânt."

Poeziei de dragoste, autoarea îi dă o atenţie deosebită. „Pentru mine, un singur zâmbet / de-el tău sau un gest tandru, / poate fi casa mea" („Clipa mea").

Violeta Şandor nu uită nici poezia de natură religioasă: „Un gând înfăşurat în Dumnezeu, / hrănit cu simfonică armonie, / se ridică asemenea unui psalm / peste suflarea-mi omenească."

Pentru că suntem în faţa unui debut poetic, redăm cateva versuri din „Poezie": „Linişte... Stropi de tăcere / împreună încet orele Pământului. / Lumina iese din veşmântul ei / şi se îmbracă în umbre; / Pe alocuri / cerul se dizolvă, / acoperind singurătatea / cu buzele-i negre."

Violeta Şandor demonstrează că pentru ea poezia este o modalitate de a trăi şi emoţional, cu talent şi sensibilitate lirică.

Să-i dorim „Vânt bun din pupa!" şi noi volume cu care să ne surprindă.

Lasă un comentariu