Şedinţă cu urmări neprevăzute în Consiliu Local Sighişoara

Distribuie pe:

Încă de la primele minute, şedinţa Consiliului Local Sighişoara a fost suspendată de către preşedintele de şedinţă Constantin Enescu, din cauza unei informări ce a iscat polemici între preşedinte şi consilierul dr. Petru Oprean. Premergător suspendării temporare, consiliera av. Marieta Fintoc a solicitat scoaterea de pe ordinea de zi a doua proiecte de hotărâri, respectiv „Modificarea HCL privind aprobarea tarifelor pentru unele servicii comunitare de utilităţi publice prestate de către SC Ecoserv Sig S.R.L. Sighişoara" şi „Modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Pieţei Agroalimentare din Municipiul Sighişoara". La propunerea viceprimarului Ionel Gavrilă, a fost scos de pe ordinea de zi şi proiectul care viza aprobarea Organigramei Statului de Funcţii al Municipiului Sighişoara.

Iniţiatoarea primelor două hotărâri retrase de pe ordinea de zi face parte din Comisia de analiză, stabilire sau ajustare a tarifelor pentru unele servicii comunitare pentru utilităţi publice la Ecoserv Sig SRL Sighişoara, consiliera municipală solicitând prezentarea procesului-verbal al şedinţei acelei comisii, arătându-şi indignarea cu privire la maşinaţiunile la care s-au dedat cei care au întocmit materialul de şedinţă propus spre aprobare, fără girul comisiei de analiză. Unul dintre membrii care făceau parte din comisie la acea dată era plecat din localitate, ceea ce a făcut imposibilă discuţia proiectelor supuse analizei, iar un alt membru a fost îndrituit de formaţiunea politică din care face parte să ia locul rămas vacant prin plecarea unui consilier judeţean, ceea ce nu-i permitea să facă parte dintr-o comisie.

Tot pe ordinea de zi, unul dintre proiectele de hotărâre viza încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Octavian Şuteu, pe seama retragerii sprijinului politic al formaţiunii din care a făcut parte, proiect care nu a întrunit numărul de voturi pentru a fi aprobat. Potrivit doamnei Anca Bizo, secretara municipiului, „hotărârea dată în Contencios administrativ trebuie pusă de urgenţă în aplicare chiar dacă se atacă cu recurs". Doar că, potrivit art. 20 din Legea Contenciosului administrativ, „recursul împotriva unei hotărâri date în Contencios administrativ suspendă executarea şi se judecă de urgenţă".

Odată cu plecarea celor trei consilieri locali din UIPS (Uniunea Independentă pentru Sighişoara), s-a solicitat aducerea de urgenţă a consilierilor plecaţi în concediu sau cu alte treburi, ca să fie prezenţi la următoarea şedinţă pentru a vota şi valida proiectul aprobării festivalului medieval, în care actorul Liviu Pancu, organizatorul festivalului, s-a pliat pe o nouă strategie, dorind obţinerea directoratului onorific în memoria lui Sergiu Nicolaescu. Potrivit lui Liviu Pancu, Sighişoara va intra cu trei poziţii într-o competiţie pentru Guiness book: cea mai mare spadă făurită din lume, cel mai mare drapel şi cel mai mare produs de panificaţie.

Supus la vot, prin abţinerea consilierilor de la UIPS, proiectul nu a fost aprobat, drept pentru care a început potopul acuzelor directe sau mai voalate, degenerat în cu totul altceva, unii permiţându-şi să traseze directive presei, ceea ce ne face să revenim cu noi dezvăluiri, ori de câte ori lucrurile trenează spre flagrante încălcări ale legii.

În ceea ce priveşte celelalte proiecte supuse dezbaterilor, după plecarea consilierilor de la UIPS, consilierii rămaşi le-au aprobat în unanimitate de voturi.

Ştire de ultimă oră: la şedinţa extraordinară a Consiliului local Sighişoara, de luni, 29 iulie 2015, cele trei proiecte de hotărâri de pe ordinea de zi au fost votate în unanimitate. Printre ele, s-a aflat şi cea referitoare la festivalul medieval.

 

Lasă un comentariu