Personalități din Deda Profesor Gheorghe Dărăban - o viață închinată învățământului și culturii românești (II)

De-a lungul anilor a participat cu lucrări interesante la simpozioane locale și județene, de multe ori fiind membru în prezidiul secțiunilor la care participa. A intrat în tradiție ca în fiecare an, la început de februarie sau martie, să se organizeze la Deda simpozionul județean „Tradiție și continuitate cultural-istorică pe Valea superioară a Mureșului", prin colaborarea Bibliotecii Județene Mureș cu Fundația Culturală „Vasile Netea", cu Primăria Deda și alți factori locali, ocazie cu care a susținut în fiecare an comunicări științifice. De asemenea, în fiecare an are o contribuție la organizarea și desfășurarea în bune condiții a „Zilelor școlii dedene", inițiind și pregătind frumoase și interesante activități.

De numele patronului spiritual al Liceului din Deda, „Vasile Netea", se leagă și numele revistei elevilor de la Grupul Școlar din localitate. Ea se numește „Vanet" și a luat ființă în anul 1996. De atunci și până în prezent, ea și-a desfășurat activitatea neîntrerupt sub îndrumarea profesorului Gheorghe Dărăban. Au apărut 42 de numere, în care dânsul a publicat materiale sub semnătură proprie, apoi materiale semnate de profesori, dar mai ales de către elevi, cu scopul sensibilizării copiilor și al formării deprinderilor de a face ceva frumos și util. Nu a fost ușor, deoarece colectivul redacțional s-a schimbat mereu, din cauza fluctuației elevilor, necesitând de fiecare dată eforturi pentru inițierea noilor redactori. Satisfacția este că numărul de colaboratori a crescut mereu, că materialele aduse spre publicare au fost din ce în ce mai bune, calitativ vorbind, de la un număr la altul și că printre colaboratorii actuali ai revistei sunt foști elevi ai liceului, precum și absolvenți și elevi ai altor licee din județ, unele chiar de prestigiu, dar care nu au avut și nu au nici în prezent o revistă școlară. De altfel, profesorul Gheorghe Dărăban este o prezență activă în presa mureșeană, fiind colaborator fidel al cotidianului „Cuvântul liber", precum și al altor publicații din județ și din țară. Tematica materialelor publicate este diversă, de la aspecte ale vieții sociale, economice și culturale a zonei Mureșului Superior, până la preocupări de cercetare științifică despre Eminescu, Vasile Netea, Pavel Tornea, Iustin Handrea, ori despre istoria acestor locuri, publicând nenumărate articole.

Ani de-a rândul a instruit o echipă de dansuri populare a elevilor de liceu și un Ansamblu folcloric, „Miorița", cu care a fost prezent la numeroase spectacole pe plan local, precum și la diferite festivaluri organizate la nivel județean sau național. În perioada anilor 1980-1990 a participat cu acest ansamblu la Festivalul Național „Cântarea României", aducând de fiecare dată premii de la faza națională a acestei manifestări a cântecului și jocului popular românesc. Cu echipa de dansuri populare a obținut în anii 2002 și 2003 Premiul I la faza județeană a Festivalului de cântece și dansuri populare „Flori de pe Mureș". Unii dintre urmașii foștilor membri ai acelei echipe activează astăzi în cadrul Ansamblului folcloric „Junii Călimanilor" din Deda, iar protagonistul acestor rânduri este membru fondator al Societății culturale cu același nume.

Și în prezent, domnul profesor Gheorghe Dărăban participă activ, cu lucrări științifice de mare valoare, în cadrul simpozionului „Tradiție, Cultură, Spiritualitate în Deda și împrejurimi", ce are loc în fiecare an la Deda.

Întreaga activitate didactică și culturală i-a fost apreciată de nenumărate ori, prin acordarea Diplomei de excelență de către Primăria Deda, Liceul Tehnologic „Vasile Netea" Deda, Colegiul Național „Unirea" Târgu-Mureș, Inspectoratul Școlar Județean Mureș, Fundația culturală „Vasile Netea", precum și a Distincției „Gheorghe Lazăr" clasa I. Domnul profesor consideră că în cei peste 40 de ani de activitate didactică și culturală a fost sprijinit de către soție, și ea dăscăliță, și familie, cărora le aduce sincere mulțumiri, dar satisfacția cea mai mare este faptul că unicul fiu, Gheorghe Ciprian, și nora, Paula, au îmbrățișat și ei cariera didactică, fiind profesori de matematică de prestigiu la Liceul

Tehnologic „Petru Maior" din Reghin, care duc mai departe tradiția familiei. Profesorul Gheorghe Dărăban este un fiu ilustru al satului Deda, fiind și consilier local în perioada 1990-2000, precum și consilier al Bisericii din localitate și a simțit întotdeauna că locul său trebuie să fie în mijlocul oamenilor, spre a veghea continuu la devenirea lor întru eternitate.

Personalitate reprezentativă, domnul profesor Gheorghe Dărăban se integrează în constelația învățământului românesc, prin formația sa de filolog de mare prestigiu. Menționăm, de asemenea, că semnatarul acestor rânduri este fost elev al profesorului Gheorghe Dărăban, la Liceul „Vasile Netea" din Deda.

În încheiere, domnule profesor, vă îmbrățișez cu drag, vă transmit, cu recunoștință, gândurile mele bune, însoțite de cele mai sincere și nobile sentimente de respect, admirație, prețuire și profundă apreciere pentru întreaga activitate a domniei voastre și, de asemenea, vă doresc mult succes pe viitor!

(Sfârșit)

Lasă un comentariu