Administraţie prin profesionalism şi dăruire

Suntem la Deda, frumoasa aşezare de la poalele Călimanilor, sub Scaunul Domnului, pe malul drept al Mureşului, localitate care se distinge ca fiind cea mai importantă comunitate de pe Valea Mureşului Superior, acest ţinut mirific şi binecuvântat de Dumnezeu cu atâtea frumuseţi. Deda este o vatră veche de culturăşi spiritualitate românească, o localitate cu rădăcini foarte adânc înfipte în istoria sfântului pământ românesc al Transilvaniei. Deda este o comună mare, cu aproximativ 4500 de locuitori, cuprinde în componenţa sa patru sate: Deda, Bistra Mureşului, Filea şi Pietriş. Este un important nod de cale feratăşi este traversată de un drum european important.

Stăm de vorbă cu doamna Lucreţia Cadar, primarul comunei Deda, un edil harnic, sârguincios, care munceşte din zi şi până în noapte pentru înfrumuseţarea comunei pe care o conduce.

- Care era situaţia comunei Deda, când aţi devenit primar în anul 2004?

- Am preluat conducerea comunei în condiţiile în care primăria avea un sediu vechi, în care nu se putea lucra în condiţii normale, şcolile aveau o înfăţişare sumbră, Centrul medico-social din Deda, de asemenea, se prezenta cu o clădire nepusă la punct, cu o imagine care te deprima. De asfaltare de drumuri nici vorbă. Nu era nici un metru pătrat de asfalt în comună, doar şoseaua naţională avea drumul bun. Căminul cultural din Bistra Mureşului, atunci, în 2004, era recent demolat, iar celelalte sate se prezentau sub orice critică. Canalizare nu exista, iar banii de la buget nu ajungeau nici măcar de salarii. Pădurea, proprietatea comunei, aflată în administrarea unui ocol silvic privat, abia reuşea să scoată din exploatare, patru miliarde lei vechi necesari pentru funcţionarea ocolului, nicidecum să aducă profit pentru comună.

- Sunteţi la al treilea mandat de primar, conduceţi comuna Deda de 11 ani. Care sunt cele mai importante realizări ale dumneavoastră, în calitate de primar al comunei Deda?

- Am luat, cred, cele mai importante decizii: predarea pădurii primăriei, ocolului de stat Răstoliţa. De aici am asigurat bugetul necesar dezvoltării comunei şi am făcut proiecte pentru accesare de fonduri de la Guvernul României şi din banii europeni. Astfel, am realizat cele mai importante obiective din comună: modernizarea sediului primăriei, reabilitarea şi modernizarea şcolilor: Liceul Tehnologic „Vasile Netea" din Deda, Şcoala Generală Bistra Mureşului sat, Şcoala Primară Bistra Mureşului vale, Şcoala Primară Filea şi Şcoala Primară Pietriş; modernizarea căminelor culturale din Deda, Filea, Pietrişşi Bistra Vale; construirea sălii de sport, a bazei sportive din Deda; canalizarea a 10 km de reţea în Deda, cu o staţie de epurare modernă; asfaltarea a aproximativ 20 km de străzi şi uliţe comunale; îndiguirea văii din centrul comunei; parcul din centrul comunei, parcul de joacă pentru copii, reabilitarea conductei de apă Donca pe o lungime de 15 km. Menţionez modernizarea Centrului medico-social şi asigurarea unei capacităţi de internare cu 30 de paturi pentru bolnavi şi persoane singure. Menţionez, de asemenea, faptul că toate instituţiile sunt dotate corespunzător cerinţelor funcţionării în condiţii optime. Pe parcursul celor 11 ani de mandat, am realizat un număr de servicii: Serviciul SMURD cu 14 angajaţi; Serviciul de Pompieri Voluntari cu 3 angajaţi (dotat cu maşinăşi utilaje de intervenţie); Punctul de lucru Pompieri militari, dotat cu maşină de intervenţie şi 5 pompieri la dispoziţie în Deda, realizat cu sprijinul ISU Mureş; Serviciul de Evidenţa Populaţiei, cu 3 angajaţi, eliberăm cărţi de identitate pentru toate comunele de la Stânceni până la Ruşii-Munţi, inclusiv pentru Deda, oamenii noştri nu se mai deplasează astfel în alte părţi pentru aceste necesităţi; Serviciul de Asistenţă comunitară, cu 3 asistenţi medicali şi un mediator sanitar; Serviciul de Poliţie Locală, cu 4 angajaţi. Cabinetele medicilor de familie şi cabinetul stomatologic, sunt funcţionale, dotate cu cele necesare şi primăria îi sprijină ca serviciile în folosul oamenilor din comunăsă fie de calitate. Ar mai fi încă multe de spus. În spatele acestor realizări stau foarte multe ore de muncă până seara târziu, de multe ori facem din noapte zi pentru a duce la îndeplinire tot ceea ce ne-am propus. În ciuda faptului că opoziţia, mereu la pândă, mi-a stopat multe din iniţiative şi proiecte aduse în atenţie, Deda astăzi este o comună înfloritoare.

- Care este situaţia social-economică a comunei Deda în momentul de faţă? Cu ce se ocupă oamenii?

- Populaţia comunei Deda are îndeletniciri dintre cele mai interesante: agricultură, creşterea animalelor, prelucrarea lemnului, unii sunt angajaţi la Reghin, Târgu-Mureş, unii sunt oameni de afaceri în Deda. Cert este că toţi sunt oameni foarte harnici şi gospodari şi contribuie la dezvoltarea comunei, îşi plătesc la zi toate taxele, impozitele şi înfăţişarea gospodăriilor este una de invidiat şi contribuie la frumuseţea edilitar-gospodărească a comunei.

- Cum arată comuna astăzi?

- Comuna arată azi total diferit faţă de cum am preluat-o în 2004, spre mulţumirea majorităţii covârşitoare a locuitorilor ei şi spre nemulţumirea unora care se mulţumesc doar să critice şi să-şi exprime nemulţumirea vizavi de realizările noastre. Niciodată nu se poate face totul, nu vom putea mulţumi pe toată lumea, dar am satisfacţia muncii împlinite, desfăşurată în folosul oamenilor din comuna mea.

- Cum sprijiniţi activităţile culturale ale comunei? Ce activităţi culturale au loc în comuna Deda?

- Primăria Deda sprijină toate activităţile culturale care au loc în comuna noastră. De asemenea, Primăria este cea care organizează foarte multe activităţi culturale. Menţionăm aici: sărbătorirea zilei de 1 Decembrie, Ziua Naţională a României, spectacolul organizat cu ocazia zilei de 8 martie. A doua zi de Rusalii are loc la Deda, pe malul Mureşului, tradiţionalul Târg al Rusaliilor. Organizăm diferite serbări cu ocazia sărbătorilor de iarnăşi sărbătorim şi cinstim cum se cuvine Ziua Eroilor. În fiecare an, la începutul lunii martie, are loc la Deda comemorarea cărturarului Vasile Netea, iar în luna septembrie a fiecărui an are loc simpozionul „Tradiţie, Cultură, Spiritualitate în Deda şi împrejurimi". La Bistra Mureşului are loc evocarea maestrului Ion Vlasiu. De asemenea, în ziua de 8 septembrie dorim să inaugurăm un muzeu al satului. În comuna Deda există mai multe ansambluri: „Cununa Călimanilor" seniori şi de juniori din Deda, ansamblul „Ghiocelul" din Bistra Mureşului şi „Ecoul Călimanilor" din Pietriş.

- Cum sprijiniţi bisericile din comună?

- Anual sprijinim bisericile din comuna noastră în funcţie de necesităţi. Avem o colaborare bună cu bisericile, cu preoţii. De asemenea, bisericile sunt alături de noi. Pe durata mandatului meu au avut loc trei sfinţiri de biserici în comuna noastră, astfel, în anul 2006 - sfinţirea bisericii din Deda, 2009 - sfinţirea bisericii din Filea, iar în 2011 - sfinţirea bisericii din Pietriş. La Deda s-a ridicat o casă mortuară, cu sprijinul Primăriei, iar momentan au început demersurile pentru ridicarea unei case mortuare la Filea, una la Bistra Mureşului şi una la Bistra Vale, toate acestea beneficiind de sprijinul Primăriei Deda.

- Ce proiecte aveţi în derulare?

- În derulare avem realizarea a 2 km de trotuare, extinderea reţelei de apă în satul Filea, reabilitarea drumului de pământ Valea Podului din Deda, modernizarea căminului cultural Bistra Vale, realizarea unui kilometru de asfalt dintr-un proiect mai vechi, derulat pe o perioadă de 3 ani (în Valea Pietrişului 700 m şi după Bistra 300 m).

- Ce vă propuneţi pe viitor? Ce noi realizări aveţi în plan?

- Construirea unui cămin cultural nou în Bistra Mureşului, începând din acest an şi realizarea a 10 km de asfalt pe uliţele comunale, şi pe viitor captarea unor noi surse de apă pentru satul Deda şi Bistra Mureşului, aceasta în condiţiile în care în momentul de faţă Bistra Mureşului şi Pietriş sat, deservite fiind cu apă prin întreprinderea Aquaserv Târgu-Mureş, plătesc un cost ridicat al apei. Pe viitor, ne dorim să asigurăm întreţinerea a tot ceea ce am făcut în aceşti ani.

- Cum îmbinaţi viaţa de familie (sunteţi mamă, bunică) cu viaţa de primar?

- Familia mea este Primăria în primul rând, iar cele două fete ale mele, cu familiile lor, constituie un sprijin permanent pentru mine.

- Apropiindu-ne de finalul discuţiei noastre, poate doriţi să transmiteţi, prin intermediul nostru, un gând pentru locuitorii comunei Deda.

- Tot ceea ce am făcut în comuna Deda, am făcut din dorinţa de a dovedi că se poate. Am făcut din dorinţa de a scoate în evidenţă că o femeie poate să schimbe lucrurile în bine, dacă doreşte, prin cuvânt, corectitudine, operativitate şi prin modestie. Am avut alături familia mea, colegii mei şi de ce nu, o parte din consilierii locali, dar în spatele tuturora a fost munca primarului, care, cu timp şi fără timp, cu osârdie, devotament, s-a pus, cu trup şi suflet, în slujba cetăţenilor din comuna Deda, chiar neglijându-se pe sine de multe ori.

- Vă rugăm să transmiteţi un gând pentru cititorii cotidianului „Cuvântul liber".

- Cu multă simpatie, le adresez cele mai calde urări de bine, sănătate şi le mulţumesc că se apleacă asupra articolelor care privesc comuna Deda şi pe primarul Lucreţia Cadar. Mulţumesc şi redacţiei cotidianului Cuvântul Liber, pentru atenţia care ne-o acordă.

- Şi noi vă mulţumim pentru dialogul purtat, vă felicităm pentru multiplele realizări ale dumneavoastrăşi vă dorim mult succes pe viitor.

Lasă un comentariu