Poluarea - un duşman de temut!

Distribuie pe:

Asociaţia Română de Cancer - Grup Destine Comune din Târgu-Mureş a organizat, la începutul acestei luni, o dezbatere publică sub genericul „Oxigen pentru sănătate", având ca obiectiv identificarea corectă a cauzelor poluării, efectele acesteia şi formularea unor recomandări privind protecţia mediului prin reducerea factorilor de poluare, a căror sferă cuprinde, printre altele: gestionarea defectuoasă şi ilegală a deşeurilor, traficul aglomerat, autovehiculele de transport în comun uzate moral şi fizic, reducerea spaţiilor verzi, tăierea copacilor, industria chimică, câmpurile electromagnetice generate de staţiile radar şi radio-emisie, desfiinţarea sistemului centralizat şi înlocuirea lui cu centrale termice etc.

În ce priveşte Târgu-Mureşul, specialiştii atrag atenţia că poluarea excesivă este cauzată de emisiile de chimicale în aer, eliberarea noxelor în atmosferă din cauza traficului auto intens şi a particulelor de praf, depozitarea incorectă a deşeurilor solide în apropierea locuinţelor, acest din urmă factor fiind cel mai nociv, prin favorizarea înmulţirii rozătoarelor şi spălarea de către apele pluviale a reziduurilor care ajung în Mureş fără a trece prin staţia de epurare.

Potrivit unui studiu de poluare efectuat de Agenţia Europeană de Mediu - se arată în comunicatul dat publicităţii de Grup Destine Comune Târgu-Mureş al Asociaţiei Române de Cancer - aerul poluat scade cu 9 luni durata de viaţă, efectele poluării cuprinzând o gamă largă de manifestări - de la cele minore (tuse, alergii etc.), la infecţii pulmonare, tulburări neurologice, afecţiuni cardiovas-culare şi oncologice, complicaţii la naştere, boli infecţioase ş.a.

În cadrul dezbaterii s-a învederat necesitatea realizării unui studiu de poluare în Târgu-Mureş şi au fost propuse, totodată, soluţii de prevenire a poluării şi de diminuare a criminalităţii ecologice, din rândul cărora menţionăm: interzicerea de-pozitării deşeurilor la amplasamentul din Cristeşti şi obligarea operatorului la respectarea legii; retragerea autorizaţiilor de funcţionare ale agenţilor economici poluanţi care nu respectă prevederile legale; adoptarea de sisteme de mijloace în comun nepoluante; finalizarea registrului spaţiilor verzi; întocmirea „cadastrului verde", prin inventarierea cantitativă şi calitativă a arborilor şi arbuştilor; interzicerea tăierii şi maltratării copacilor; interzicerea autorizării parcurilor de joacă în zone cu efect poluant ridicat etc. „S-au prezentat şi prevederile legale şi nerespectarea condiţiilor de mediu şi poluarea excesivă a populaţiei vizavi de depozitarea ilegală a deşeurilor şi taxarea ilegală a tarifului majorat pentru colectarea deşeurilor, în condiţiile în care acestea ar fi trebuit transportate şi depozitate într-o altă localitate, într-un depozit conform, lucru infirmat de realitatea depunerii continue a tonelor de deşeuri dispersate haotic pe terenul proprietate publică a oraşului", precizează preşedintele Asociaţiei, ec. Ionela Ciotlăuş.

Asociaţia Română de Cancer, în temeiul prevederilor legale (Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea OUG nr. 195/2005) va sesiza Autoritatea Publică şi toate celelalte instituţii abilitate să ia măsuri în vederea diminuării riscurilor la care este supusă populaţia, s-a mai decis în cadrul dezbaterii menţionate.

 

Lasă un comentariu