Veşti bune de la Consiliul Judeţean! Mai mulţi bani pentru judeţul Mureş

Distribuie pe:

La şedinţa din 13 august 2015, consilierii judeţeni au adoptat proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş pentru anul 2015, astfel că art. 1 al Hotărârii nr. 16/2015 privind aprobarea bugetului pentru anul în curs (cu modificările şi completările ulterioare) are următorul conţinut: „Se aprobă bugetul Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2015 la venituri în sumă de 319.871.000 lei şi la cheltuieli în sumă de 385.009.000 lei, pe secţiune de funcţionare şi secţiune de dezvoltare”. Decizia are la bază prevederile O.G. nr. 20/2015 privind rectificarea bugetului de stat pe anul în curs, potrivit cărora bugetul CJ Mureş a fost suplimentat cu următoarele sume: 852.000 de lei contribuţii pentru salarizarea personalului neclerical, începând cu 1 octombrie 2015 (prin care contribuţia lunară se modifică de la nivelul valorii de referinţă la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară); 10.609.790 lei, sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale; 5.433.210 lei din cota de 18,5% din impozitul pe venit.

În urma analizei solicitărilor primite de la instituţiile subordonate şi finanţate de CJ Mureş, vor fi alocate: 2.701.000 de lei la capitolul Autorităţi executive; 100.000 de lei pentru Patrimoniu iniţial Asociaţia Târgu-Mureş 2021; 22.000 de lei pentru Centrul Militar, în vederea achiziţionării unei autoutilitare; 46.000 de lei pentru Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr. 2, în vederea întocmirii documentaţiei pentru un cabinet medical şcolar şi achiziţionarea unei tabele interactive necesare procesului de învăţământ; 20.000 de lei pentru Biblioteca Judeţeană (pentru obiectivul „Restaurare frescă - Biblioteca Teleki"); 1.672.000 de lei pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (pentru lucrări de împrejmuire şi căi de acces la CIA Reghin, respectiv CRRN Reghin).

S-a decis, de asemenea, alocarea sumei de 11.382.000 de lei, solicitată de Direcţia Tehnică pentru servicii pregătitoare de întreţinere şi reparare a drumurilor publice, lucrări de întreţinere periodică a drumurilor, pietruiri, alte obiective şi activităţi legate de infrastructura rutieră.

Drum judeţean încadrat în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional

Tot în cadrul şedinţei din 13 august a.c., CJ Mureş, în calitate de administrator al drumurilor judeţene de pe teritoriul judeţului, a aprobat proiectul de hotărâre privind transmiterea unui sector de drum judeţean din domeniul public al judeţului Mureş şi din administrarea Consiliului Judeţean Mureş în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Transporturilor, precum şi încadrarea acestuia în categoria funcţională a drumurilor de interes naţional, în vederea realizării, de către Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale S.A. din România a activităţilor de interes naţional în domeniul administrării drumurilor naţionale.

În speţă este vorba de sectorul de drum judeţean DJ151D Ungheni (DN15) - Acăţari (DN 13), care urmează a fi predat-preluat printr-un protocol încheiat între Judeţul Mureş şi Ministerul Transporturilor. Preşedintele CJ Mureş, dl Ciprian Dobre este mandatat, din partea consilierilor judeţeni, să semneze acest document. Sectorul de drum are o lungime de 15, 513 km.

Taxe şi tarife la instituţiile de cultură

Potrivit legislaţiei în vigoare şi ţinând cont de propunerile instituţiilor de cultură subordonate, autoritatea publică judeţeană aprobă, anual, nivelul taxelor şi tarifelor percepute de aceste instituţii. În context, consilierii judeţeni au luat în discuţie şi au aprobat, la 13 august, taxele şi tarifele pe 2016, pentru activităţile prestate de Ansamblul Artistic Profesionist „Mureşul", Muzeul Judeţean Mureş, precum şi preţurile revistelor de cultură Vatra şi Lato. De asemenea, au fost aprobate tarifele pentru activităţile prestate de Teatrul pentru Copii şi Tineret „Ariel" şi Filarmonica de Stat Târgu-Mureş pentru stagiunea 2015-2016, precum şi taxele percepute în viitorul an şcolar la Centrul Judeţean pentru Cultură Tradiţională şi Educaţie Artistică.

Potrivit anexei la hotărârea adoptată, Ansamblul „Mureşul" va menţine, şi în 2016, acelaşi nivel al tarifelor percepute, iar cele două publicaţii menţionate vor avea acelaşi preţ, de 10, respectiv 8 lei. Majorări la tarifele biletelor/ abonamentelor se înregistrează la unele activităţi ale Teatrului „Ariel", în timp ce taxele de vizitare a expoziţiilor de bază de la unele secţii ale Muzeului Judeţean sau a unor expoziţii temporare vor creşte, dar nu cu mai mult de un leu faţă de tarifele actuale. Propunerile de majorare au ţinut cont de nivelul indicelui de inflaţie, precum şi de analiza de către conducerile instituţiilor respective, a tarifelor practicate la instituţii similare din ţară, în situaţia în care - se arată în expunerea de motive - spaţiile respective au fost modernizate, dotate cu echipamente de tehnică modernă, asigurând publicului condiţii optime de vizitare şi informare.

Lasă un comentariu