Scrisoare deschisă Domnului senator Emil-Marius Paşcan, vicepreşedinte al Comisiei de Cultură a Senatului

Distribuie pe:

Ne adresăm domniei voastre, domnule Emil-Marius Paşcan, în calitate de om de cultură de înaltă ţinută, aşa cum v-am cunoscut în manifestările culturale mureşene la care ne-aţi fost alături, ca invitat de onoare.

Dorim să vă împărtăşim revolta şi mâhnirea noastră legată de promulgarea Legii 217/2015 şi de efectele pe care ea le face posibile şi vă chemăm să ne fiţi alături pe mai departe. Considerăm, alături de alţi oameni de cultură şi personalităţi care au luat atitudine, că este vorba despre o lege anticonstituţională, antidemocratică, antinaţională, procomunistă şi stalinistă, ofensatoare la adresa culturii române, asimetrică (ţine sub obroc vina comunismului şi tolerează cultul horthyştilor din Transilvania), dogmatică (impune citirea istoriei într-un singur mod) şi voit ignorantă în faţa adevărului, lăsând să se pună semnul egalităţii între legionarism, fascism şi naţionalism. Cultura română, prin vârfurile ei din perioada interbelică şi cultul eroilor neamului, cade retezată sub securea acestei legi. Validând  sentinţe judecătoreşti adoptate în două regimuri de dictatură, Dictatura militară a Mareşalului Antonescu şi regimul stalinist de după 1947, admiţând vinovăţii dovedite exclusiv în baza legilor probate de „tribunale ale poporului" din anii 50-60, ea ne aruncă înapoi în negura stalinistă, confiscând libertatea de opinie şi exprimare, drepturi câştigate cu sângele celor care s-au sacrificat în 1989.

Fiind ambiguă, insidioasă, cu marginile fluide, ea face posibil derapajul în abuzuri, aberaţii, interpretări halucinante. Un exemplu este pângărirea memoriei  poetului-erou ardelean Ion Şiugariu, ucis în Slovacia, pe podul de la Brezno, pe frontul luptei antifasciste, pe care funcţionarii din Ambasada României de la Bratislava, care au interzis să i se dea podului de la Brezno numele său, l-au considerat … fascist, adică asociat cu mişcarea fascistă, amestecând într-o supă comună (în spiritul legii!) fascismul cu legionarismul şi cu naţionalismul. Şiugariu n-a fost legionar şi totuşi cade victimă, omorât a doua oară, fiindcă a scris un articol despre mesianismul tinerei generaţii, în spiritul lui Mircea Eliade. Iată cum acţionează o lege care permite vânătoarea unor fantasme de vrăjitoare!

Dar, ce se întâmplă cu eroii şi martirii luptei anticomuniste, coloana vertebrală a neamului românesc? Putem fi împiedicaţi să-i cinstim, printr-o lege care ne infracţionalizează dacă ne adunăm de la trei persoane în sus ?

Ca scriitori, mărturisim că ne simţim lezaţi în libertatea de a vehicula numele sau a cerceta operele lui Noica, Cioran, Eliade, Ţuţea, Mircea Vulcănescu, Radu Gyr, Nichifor Crainic, Steindhardt, Dumitru Stăniloaie, Valeriu Gafencu, Părintele Calciu, Părintele Iustin, Ion Gavrilă Ogoranu. Nu concepem că numele acestora ar putea fi asociat cu ideea de ,,genocid contra umanităţii". Instanţele vor fi puse în dificultate, urmând să stabilească unde începe şi unde se sfârşeşte cultul personalităţii. Nu-i nimic, ne transmite Institutul Elie Wiesel, prin directorul său Alexandru Florian, ne poate ajuta el, prin acordarea  de asistenţă organelor judiciare, după schema pe care am aflat-o deja: porţi costum popular, atunci e sigur că eşti legionar! Pe spaţiul arbitrar lăsat de o lege croită strâmb, un institut plătit de guvernul român, Institutul Elie Wiesel (recent criticat de rabinul Eli Faufman pe motiv că aduce dezbinare între români şi evrei) doreşte să devină o megainstanţă. Se instituie în supervizor, acaparând chiar spaţiul internetului şi într-un supra-organ judiciar! Legea 217/2015 este o lege care decapitează conştiinţa naţională.

Considerăm că această lege ofensatoare la adresa culturii şi a poporului român nu poate rămâne sub această formă şi ne exprimăm speranţa că veţi interveni, în calitate de senator, de om de cultură şi de român, pentru a cere autorilor şi/sau PNL-ului modificarea ei.

Semnează scriitorii mureşeni şi nu numai: Doina Pologea, Mariana Cristescu, Nicolae Băciuţ, Lazăr Lădariu, Darie Ducan, Răzvan Ducan, Mircea Dorin Istrate, Mihaela Raşcu, Costel Neacşu, Rodica Lăzărescu, Titus Suciu, Gabriella Costescu, Constantin Stancu, Ana-Irina Iorga, Emil Dreptate, Gheorghe Truţa, Luminiţa Cornea, Alupului Rus Horia Constantin, Dorina Landen, Iulian Dămăcuş…

Lista e deschisă.

 

Lasă un comentariu