Mii de locuri în învăţământul românesc pentru tinerii din Republica Moldova!

Distribuie pe:

În şedinţa de miercuri, 30 septembrie 2015, Guvernul a aprobat, un Memorandum de cooperare între Ministerul Educaţiei şi Cercetării din România şi Ministerul Educaţiei din Republica Moldova pentru anii de învăţământ 2015 - 2018, potrivit căruia România va acorda, anual, sute de locuri de studii în învăţământul preuniversitar, universitar, de masterat şi de doctorat de stat tinerilor din Republica Moldova.

Astfel, pentru învăţământul preuniversitar de stat, vor fi alocate, anual, 750 de locuri cu bursă şi fără plata taxelor de şcolarizare pentru absolvenţii ciclului gimnazial din Republica Moldova, 50 de locuri pentru cetăţeni ai Republicii Moldova, absolvenţi ai clasei a VIII-a din România, şi 150 de locuri fără bursă, dar scutite de plata taxelor de şcolarizare, pentru cetăţenii Republicii Moldova care vor să îşi continue studiile în România, la propunerea inspectoratelor şcolare şi care nu se încadrează în nici una din categoriile menţionate anterior.

În învăţământul universitar de stat, România oferă, anual, 1175 de locuri fără plata taxelor de şcolarizare, din care 700 de locuri cu bursă pentru studii universitare de licenţă în cazul absolvenţilor de liceu cu diplomă de bacalaureat din Republica Moldova, 300 de locuri cu bursă pentru studii universitare de licenţă, pentru absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat din România, 100 de locuri fără bursă, pentru studii universitare de licenţă, deţinătorilor de diplome de bacalaureat din Republica Moldova, 50 de locuri de studii universitare de masterat cu bursă pentru absolvenţii de liceu cu diplomă de licenţă din România sau alt stat membru al Uniunii Europene şi 25 de locuri de studii universitare de doctorat cu bursă şi fără plata taxelor de şcolarizare pentru absolvenţi cu diplomă de licenţă din România sau alt stat membru UE.

Pentru cetăţenii din Republica Moldova absolvenţi ai ciclului de licenţă în România sau în alt stat al Uniunii Europene sunt acordate 25 de locuri de studii de rezidenţiat cu bursă şi fără plata taxelor de şcolarizare, precum şi un program de perfecţionare a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar şi universitar din Republica Moldova, prin acordarea a 300 de luni-bursă stagii de formare, dintre care 200 de luni-bursă pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar şi inspectori şcolari, iar 100 de luni-bursă pentru cadrele didactice din învăţământul universitar. Alte 200 de luni sunt destinate mobilităţilor studenţeşti, cu prioritate pentru domeniile istorie, ştiinţe sociale, studii literare, cultură şi artă.

Prin reciprocitate, Republica Moldova va acorda tinerilor din România 100 de locuri de studii cu bursă şi fără plata taxelor de şcolarizare pentru studii superioare de licenţă (50 de locuri pentru studii de masterat şi 50 de locuri pentru studii de doctorat) şi 100 de luni-bursă pentru mobilităţi academice, stagii de practică, stagii de documentare şi stagii de formare - specializare pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, universitar şi de cercetare.

Totodată, Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice din România mai oferă 25 de burse pentru participarea la cursurile de vară de limbă, cultură şi civilizaţie română, organizate de universităţi din România, şi 1000 de locuri în tabere pentru elevi şi studenţi, prin programul de tabere „ARC", în timp ce Republica Moldova pune la dispoziţia elevilor români 100 de locuri în taberele şcolare. 

Lasă un comentariu