Echivalarea și recunoașterea studiilor superioare din străinătate în România

În Monitorul Oficial al României nr. 739, din 2 octombrie 2015, a fost publicat Ordinul ministrului Educației și Cercetării Științifice nr. 5269/2015 privind aprobarea metodologiei de recunoaștere și echivalare a diplomelor și certificatelor obținute la absolvirea studiilor universitare de nivel licență, master sau postuniversitare la instituții acreditate de învățământ superior din străinătate.

Metodologia se aplică actelor de studii care atestă finalizarea la o instituție acreditată de învățământ superior din străinătate a ciclului I de studii universitare de licență, a ciclului II de studii universitare de master sau a unui program postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă.

Recunoașterea (echivalarea) se aplică cetățenilor români, cetățenilor unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene; membrilor de familie ai cetățenilor europeni care provin din state terțe; cetățenilor statelor terțe beneficiari ai statutului de rezident permanent în România și beneficiarilor statutului de rezident pe termen lung acordat de către unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene; cetățenilor statelor terțe ce beneficiază de o formă de protecție internațională pe teritoriul României; cetățenilor statelor terțe.

Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED) recunoaște actele de studii în vederea accesului la piața forței de muncă din România. Astfel, CNRED recunoaște automat actele de studii obținute în statele membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European și în Confederația Elvețiană, precum și în state terțe la universități de prestigiu; actele de studii obținute în state terțe; în scopul obținerii dreptului de liberă practică pentru exercitarea unei profesii reglementate în România, CNRED recunoaște actele de studii obținute în state terțe de cetățenii europeni și de celelalte categorii de cetățeni prevăzute în actele normative de reglementare a profesiei, precum și diplomele obținute în statele membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European și în Confederația Elvețiană care dau acces la profesii reglementate, acolo unde actele de reglementare a profesiei nu dispun altfel; actele de studii obținute de cetățeni din state terțe pe teritoriul acestor state în vederea încadrării în muncă, fără drept de exercitare a profesiei reglementate în România din domeniul studiilor.

Lasă un comentariu