Alexandru Papiu Ilarian - omagiat la Târgu-Mureş

În ziua de vineri, 30 octombrie 2015, de la ora 16, la Centrul de dezbateri socio-politice „Emil A. Dandea" din Târgu-Mureş, a avut loc simpozionul ştiinţific omagial intitulat Alexandru Papiu Ilarian - juristul, legislator şi pledant în cauze naţionale şi sociale, 1827-1877. Acest eveniment cultural a fost organizat de Societatea Culturală „Al. Papiu Ilarian", în colaborare cu Consiliul Judeţean Mureş. În deschidere, călduroasa gazdă a evenimentului, Dimitrie Poptămaş, a adus un cuvânt de bun venit tuturor celor prezenţi, după care vorbeşte despre începuturile activităţii societăţii „Al. Papiu Ilarian", apoi oferă cuvântul preşedintelui acestei societăţi, prof. Petru Nemeş, moderatorul şi coordonatorul acestei manifestări culturale, care prezintă câteva aspecte legate de eveniment, aduce un omagiu lui Alexandru Papiu Ilarian, părinţilor lui, precum şi tuturor celor care au făcut posibilă cunoaşterea lui Alexandru Papiu Ilarian. Pentru aceşti iluştrii înaintaşi care nu mai sunt printre noi, s-a păstrat un moment de reculegere. Prof. Petru Nemeş a mai menţionat faptul că această activitate se desfăşoară cu sprijinul Consiliului Judeţean Mureş, de asemenea, mulţumeşte tuturor celor care au contribuit la reuşita acestui eveniment cultural. Tot domnia sa a spus că toate comunicările prezentate cu această ocazie vor fi publicate în numărul următor al revistei Tezaur, referindu-se apoi la diferite aspecte din viaţa asociaţiei.

Pentru început, au susţinut comunicări Comisar-şef Ionel Vornicu, de la Inspectoratul Judeţean de Poliţie Mureş, Al. Papiu Ilarian - personalitate istorică mureşeană reprezentativă; prof. Alexandru Ciubâcă, de la Colegiul Naţional „Al. Papiu Ilarian" din Târgu-Mureş, Perioada şcolarităţii şi ucenicia juridică ale lui Al. Papiu Ilarian.

Distinsul cărturar şi patriot român Lazăr Lădariu, redactor şef al cotidianului Cuvântul liber şi preşedinte al Despărţământului Central Judeţean Mureş al Astrei, în comunicarea domniei sale intitulată Gând pentru un ilustru înaintaş- Al. Papiu Ilarian, s-a referit în special la rolul de cancelist şi de mare patriot al celui omagiat. Lazăr Lădariu se referă la iluştrii înaintaşi ai neamului românesc, prezintă aspecte din viaţa şi activitatea lui Alexandru Papiu Ilarian, spunând despre acesta că a fost un mare patriot, care îndemna românii să meargă pe calea dreaptă naţională, a pregătit adunarea de la Blaj din 1848, a fost sufletul canceliştilor din Târgu-Mureş, cu rol în pregătirea revoluţiei din 1848 în Transilvania, a mai vorbit despre peregrinările sale prin ţări străine, unde îşi continuă studiile. Lazăr Lădariu îl numeşte pe Alexandru Papiu Ilarian „bărbat al neamului", care a ţinut discursul de recepţie la Academie despre Gheorghe Şincai, de asemenea, aminteşte de regretatul istoric Grigore Ploeşteanu, care a scris mai multe studii despre Alexandru Papiu Ilarian. Au urmat comunicările susţinute de prof. Dimitrie Poptămaş, preşedintele Fundaţiei Culturale „Vasile Netea", Al. Papiu Ilarian, jurist practicant la Tabla Regească din Târgu-Mureş, prof. Mihail Art. Mircea, Juristul Al. Papiu Ilarian - pledant avant-la-lettre împotriva soluţiei dualiste în monarhia habsburgică.

Distinsul avocat prof.univ.dr. Ioan Sabău-Pop, preşedintele Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş, a avut o intervenţie extrem de interesantă, în cadrul căreia a spus că Alexandru Papiu Ilarian ar trebui să fie cunoscut mai bine ca jurist. Tot domnia sa s-a referit la editarea unor cărţi importante pentru spaţiul transilvănean, a prezentat noi perspective legate de personalitatea lui Alexandru Papiu Ilarian în special ca jurist, vorbind apoi despre lucruri şi realităţi actuale.

Au mai susţinut comunicări conf.univ.dr. Nicolae Ploeşteanu, de la Universitatea „Petru Maior" Târgu-Mureş, Idei constituţionale în viaţa şi opera lui Al. Papiu Ilarian; lector univ.dr. Adrian Boantă, de la Universitatea „Petru Maior" Târgu-Mureş, Al. Papiu Ilarian şi secularizarea averilor mănăstireşti; lector univ.dr. Felix Hodoş, de la Universitatea „Petru Maior" Târgu-Mureş, Reflecţii privind cauza bivolarilor din Giurgiu - o perspectivă istorico-juridică; prof. Constantin Bogoşel, inspector şcolar, Istoria naţionalăşi limba română în viziunea lui Al. Papiu Ilarian; prof. Mihai Stavilă, de la Şcoala gimnazială Căpuşu de Câmpie, Monografia comunei mureşene Papiu Ilarian - un proiect în curs de realizare. Au fost prezentate comunicări extrem de interesante şi cu profund caracter ştiinţific, care au conturat pe deplin vasta personalitate a lui Alexandru Papiu Ilarian. Menţionăm aici o propunere extrem de interesantă a lui Nicolae Ploeşteanu, conform căreia învăţământul juridic universitar mureşean ar trebui să poate numele lui Alexandru Papiu Ilarian, propunere susţinută cu fervoare şi accentuatăşi de domnul Lazăr Lădariu. O scurtă intervenţie a avut şi Traian Duşa, după care poetul prof. Mircea Dorin Istrate, preşedintele Ligii Scriitorilor Români, Filiala Mureş, i-a oferit prof. Petru Nemeş o diplomă, după care a recitat din lirica personală o poezie dedicată lui Alexandru Papiu Ilarian.

În încheiere, prof. Petru Nemeş, preşedintele Societăţii Culturale „Al. Papiu Ilarian" a mulţumit tuturor pentru prezenţă, inclusiv călduroasei gazde. A fost un eveniment cultural de înaltăţinutăştiinţifică, desfăşurată sub semnului profesionalismului şi al unei intense trăiri româneşti.

 

Lasă un comentariu