Religie şi... Cuno... Ştiinţă

„Dumnezeu ne trimite darurile Sale cu o bucurie mai mare decât cea cu care le primim noi. Cerul este, adesea, mai aproape de noi atunci când ne aplecăm, decât atunci când ne îndreptăm în sus. Nimic nu mi se pare mai atrăgător decât dialogul secret al sufletului cu el însuşi şi cu Dumnezeu. Să devenim dumnezei din pricina lui Hristos, aşa cum El s-a făcut om din pricina noastră".

***

„Omul a fost creat din ţărână şi suflare după chipul cel nemuritor, deoarecea în acestea două natura spiritului este supremă. În calitatea de mea de pământ sunt legat de viaţa de aici, dar fiind şi o părticică divină, port în sufletul meu dorinţa vieţii viitoare. Cuvântul lui Dumnezeu s-a întrupat pentru ca eu să fiu tot atât de mult Dumnezeu pe cât a fost el om".

***

„A-l înţelege pe Dumnezeu este greu, iar a-l exprima este cu neputinţă. Ceea ce are omul Dumnezeiesc în el este putinţa de a face bine. A vorbi despre Dumnezeu este un lucru mare, dar este un lucru şi mai mare a te curăţi pentru Dumnezeu".

Sfântul Ierarh Grigore Teologul (329-390) este cunoscut şi ca Grigore de Nazianz şi a fost un mare sfânt părinte şi învăţător al Bisericii. S-a născut în Capadocia (Turcia de azi), nu departe de Nazianz. Tatăl său s-a convertit la creştinism, a intrat mai târziu în monahism, devenind apoi episcopul Grigorie, iar mama lui a devenit mai târziu Monahia Nona. Studiază în Cezareea Capadociei unde îl cunoaşte pe prietenul său Vasile. Merge în Cezareea Palestiniei, bogată prin bibliotecile sale şi amintirile marelui scriitor Origen, apoi merge şi studiază în Alexandria, şi în sfârşit, în Atena. Aici va rămâne 9 ani unde va studia retorica, matematica, filosofia şi poezia. Pe lângă studiile profane a folosit timpul şi pentru a cerceta şi aprofunda adevărurile Sfintei Scripturi. Pleacă apoi la Atena unde se întâlneşte cu fratele său, Cezar, care practica medicina, plecând apoi spre Nazians. Aici a primit botezul creştin, după care s-a dedicat vieţii ascetice. Împreună cu prietenul Vasile, se simt mai aproape de Dumnezeu şi lucrează împreună la alcătuirea primei Filocalii (conţinând şi scrieri ale lui Origen). În 362 la dorinţa populaţiei din Nazianz, dar fără voia sa, este făcut preot, şi-şi ajută tatăl său pentru a restabili unitatea fermă în Ortodoxie. În 372 este ales episcop de Nazianz. În 381 a participat la al 2-lea Sinod Ecumenic, ţinut la Constantinopol. S-a retras mai târziu la casa sa natală, unde s-a dedicat scrisului. Numele de Teologul i s-a atribuit datorită celor „Cinci Cuvântări Teologice" ţinute la Constantinopol. Moaştele Sfântului Părinte Ierarh Grigore Teologul se află în mai multe locuri ale creştinătăţii. Un fragment din craniu se păstrează la Mănăstirea Slatina, ctitoria lui Alexandru Lăpuşneanul.

„1001 CUGETĂRI"

Lasă un comentariu