O CARTE ANIVERSARĂ DESPRE AUREL HANCU

Distribuie pe:

Comentariul asupra unei noi apariţii editoriale este posibil, fie făcut prin lecturarea efectivă a cărţii, fie prin analiza comentariilor asupra acesteia, realizat într-un cadru organizat, în funcţie de apartenenţa autorului la o anumită structură. Aşa au stat lucrurile şi în cazul cărţii aniversare despre omul de litere, preotul - profesor dr. Aurel Hancu, pentru care Cenaclul literar „Elena din Ardeal", pe care îl păstoreşte de peste patruzeci de ani, şi Despărţământul „Gheorghe Oprean" , în care activează, au organizat, în urmă cu câteva săptămâni, lansarea cărţii „ „AUREL HANCU la 75 de ani "- o carte de mărturii, de aproape trei sute de pagini, tipărită la Editura „Sfântul Ierarh Nicolae" din Brăila, la iniţiativa directorului acesteia, Daniel Voinea, prin îndemnul „De a privi în urmă să vezi ce ai realizat, să faci un bilanţ al vieţii tale pentru şi prin ochii semenilor tăi, să fie un mod de a şti cum eşti apreciat de critica şi istoria literară, de prieteni, de cunoscuţi şi de colectivitatea din care faci parte".

Notaţiile celor peste cincizeci de colaboratori sunt precedate de rezonanţele poematice ale eseului „Bucuria de-a trăi", un îndemn la iubire care pentru sărbătorit este un mod de a fi, un îndemn perpetuu la aceasta, aşa cum susţin versurile sale: „Dacă vrei să trăieşti frumos şi bucuros, iubeşte. / Dacă vrei să ai parte de roadele eforturile tale, iubeşte. / Dacă n-ai gustat pe deplin bucuria de a fi, iubeşte (…)/ Există un Izvor nesfârşit, nesecat, atotcuprinzător/Un ocean infinit de Iubire, care este însuşi Dumnezeu. / Iubind, Izvorul pătrunde în noi, noi pătrundem în El, şi aşa primim viaţa, aşa primim veşnicia, aşa pururea vom fi".

Această carte a fost scrisă pentru cei care vor să cunoască şi cunosc viaţa, preocupările, realizările acestei prezenţe active în spiritualitatea municipiului de pe Târnava Mică. Între cei care s-au remarcat prin pertinenţa cronicilor literare asupra scrisului său se află nume de seamă din arealul Mureşului şi Târnavelor şi nu numai, precum: prof. dr. diacon, Ion Buzaşi, scriitorii Alexandru Cistelecan, Iulian Bodea, lector univ. dr. Eugeniu Nistor, editor senior radio, Valentin Marica, Nicolae Băciuţ, academician - Ion Brad, jurnaliştii cu mare suflet românesc, Mariana Cristescu şi Lazăr Lădariu, ing. Răzvan Ducan, pr. dr. Anton Rus, prof. dr. Nicolae Victor Fola, prof. Silvia Pop, pr. prof. Octavian Băcilă şi alţii.

Din reperele biografice ale cărţii, aflăm obârşia Subpădureană, cadrul familial al celui care era prâslea nedorit, dar devenit cel mai iubit dintre cele şase vlăstare băieţeşti ale casei, confruntarea cu vicisitudinile vieţii postbelice, parcursul şcolar secundar şi superior prin care a dobândit licenţele în litere şi teologie, toate gradele didactice, plus doctoratul în filologie. Este înfăţişat parcursul profesional de la profesorul de ţară, din Subpădure şi Giuluş, la Grupul Şcolar de Chimie, devenit Colegiu Tehnic din Târnăveni, cariera preoţească din Adămuş, Velţ, Cuştelnic şi Seuca. Nelipsite sunt referirile de mulţumire lui Dumnezeu pentru cei doi urmaşi, fiica, Minodora, apreciat medic sibian, şi fiul, Olimpiu, cu doctorat în inginerie şi cadru didactic universitar la Cluj-Napoca, ca şi marea iubire faţă de cele două nepoţele, Francesca-Miruna şi Maria.

Om al urbei sale, nu putea fi necunoscut de deţinătorii responsabilităţilor din administraţia locală. Aşa se explică întâietatea aprecierilor venite din partea domnului Nicolae Sorin Megheşan, juristul primar al municipiului care se referă la aleasa „Înţelepciune a sărbătoritului, calitate care îl onorează, ea fiind rezultatul căutărilor permanente, al cuceririi ei prin perseverenţă al rugăciunii îndreptate cu dragoste spre Dumnezeu, dar care nu este dată oricui, ci mai ales celor care vor să o găsească şi să o primească." Din postura aceleiaşi foste funcţii, inginerul Octavian Popa inserează notaţii admirative despre performanţele profesionale, calităţile colegiale, perseverenţa pentru continua perfecţionare profesională, admiraţia faţă de modul de îndeplinire a dublei calităţi de dascăl şi preot.

Organizată în chiar ziua aniversării celor trei sferturi de veac, la 20 septembrie 2015, lansarea cărţii a reunit într-un cadru intim un auditoriu de elită, cu participarea majorităţii celor care şi-au exprimat sentimentele faţă de Aurel Hancu, care au creionat aprecieri despre viaţa şi opera sa. Numărul acestora este de ordinul zecilor, iar alocuţiuni emoţionante, comentarii de competenţă, au venit din partea profesorilor: Radu Mihail Gheţiu, Mircea Dorin Istrate, Ionel Covrig şi Mirela Rânceanu, a preoţilor Ioan Fărcaş, din Blaj, şi Ioan Petru Puiu, din Târnăveni, a poeţilor Ani Vanda, Viorica Feierdan, Daniela Cecilia Bogdan, Viorica Şutu, Zoltan Demeter, a inginerilor Ioan Munteanu, Octavian Popa şi Olimpiu Hancu, a jurnaliştilor Cristina Bulbescu, din Târgu-Mureş, Ioana Toth Bădiceanu, de la Londra, Petre Lechinţan, din Târnăveni, a educatoarei Virginia Marieşan, a artistului plastic Iuliu Moldovan, din Târnăveni, a arhitectei Gabriela Vari, din Târgu-Mureş, a fostului elev Virgil Lăcătuş, din Şona, a nepoatelor Francesca-Miruna şi Maria.

Avem de-a face, aşadar, cu o personalitate complexă, ajunsă la ceasul aniversar al celor 75 de ani, care a venit în această zi festivă cu un curriculum vitae impresionant: două licenţe, una în litere, alta în teologie, cu 47 de ani în slujba Şcolii şi a Bisericii, cu o remarcabilă operă de circa 15 volume de poezii, cugetări, cercetare literară şi teologică, eseuri, studii şi jurnalistică. Toate acestea au făcut din Aurel Hancu o personalitate de seamă a cărei recunoaştere se cuprinde în calitatea de membru al Uniunii Scriitorilor, titlul de doctor în ştiinţe umaniste, în atribuirea titlului de „Cetăţean de Onoare" al urbei sale, acordarea „Diplomei de Onoare" a Filialei Mureş a Uniunii Scriitorilor din România, Premiul „ASTRA 2012 şi 2014" din partea Despărţământului „Gheorghe Oprean" al ASTREI, multe alte premii şi diplome obţinute la concursuri şcolare şi literare. Aşadar, a fost oferită publicului cititor o carte frumoasă, de cinste şi cinstire pentru cel despre care s-a scris, care, de sănătate, timp, putere de muncă are nevoie şi pe care i le dorim, împreună cu urarea de „La mulţi ani!" .

Lasă un comentariu