La hramul bisericii din Corneşti, Sighişoara

Ce mai veche biserică ortodoxă din Cartierul Corneşti Sighişoara, purtând hramul „Intrarea Maicii Domnului în Biserică" şi-a sărbătorit cei 228 de ani de la ridicare, în chiar ziua acestui mare praznic închinat prunciei Sfintei Marii. Biserica din Corneşti este socotită de părintele protopop Ovidiu Dan, cel care este parohul, purtătorul de grijă acestei preafrumoasei biserici „Mama tuturor bisericilor" prima biserică ortodoxă de piatră ridicată în bătrânul oraş. Cu ce se mândreşte o astfel de sfântă biserică, la o astfel de sărbătoare de hram, dacă nu cu bunii credincioşi ai acestei parohii, cu neamurile, invitaţii care îţi calcă pragul, împărtăşind bucuria cu cei ce-ţi sunt aproape de suflet, printre care la un astfel de praznic, la loc de cinste se află reprezentanţi ai administraţiei locale, mai ales împărtăşirea frăţească a prea cucernicilor preoţi din protopopiatul pe care tu cu osârdie îl păstoreşti, un moment de o elevată trăire duhovnicească. Această sfântă biserică închinată prunciei Sfintei Marii, păstorită cu har de părintele protopop Ovidiu Dan, cel care în cuvântul din predică, spunea: „precum există sărbători împărăteşti dedicate Sfintei Treimi, există sărbători ale sfinţilor, dar şi sărbători dedicate prin excelenţă de-a Pururi Fecioarei Marii, aceleia care dintre oameni s-a învrednicit ca din pântecele său cel feciorelnic să nască pe Domnul şi stăpânul vieţii noastre, pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos, logosul, cuvântul întrupat în istorie pentru noi şi pentru a noastră Mântuire" Fecioara Maria se naşte ca şi copilă din lacrimile şi rugăciunea protopăriniţilor noştri Ioachim şi Ana, la vârsta de trei ani este dusă la Templu, acolo este dedicată în post, rugăciune şi ascultare, slujirii Lui Dumnezeu. Este primită de către Zaharia - marele arhiereu al acelor vremuri, nimeni altul decât tatăl Sfântului Ioan Botezătorul. Prin inspiraţia duhului sfânt, profetul şi arhiereul Zaharia descoperă că acest moment al tainei din veac ascunsăşi de îngeri neştiută, să se dezlege în persoana preacuratei copile, chivot închinat celui care prin jertfa răstignirii va ridica din păcat omul. Cea care la momentul potrivit va primi prin adumbrirea Duhului Sfânt, pe Dumnezeu Fiul – Mântuitorul lumii. Rămânând în templu până la vârsta de 15 ani, unde se desăvârşeşte spiritual pregătindu-se prin post, prin rugăciune, prin ascultare, pentru a fi Mireasa, Împărăteasa cerurilor, ca apoi, din pântecele Său feciorelnic, să se nască Fiul Lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii - Iisus Hristos, cel care va restabili legătura harului între dumnezeire şi umanitate" Piatra de temelie a sfintei biserici din cartierul Corneşti, a fost pusă de neuitatul pomenit preot Ştefan Bălaşi - ctitorul bisericii din Corneşti, ajutat fiind la zidirea acesteia de credincioşii din această parte de oraş. Apoi, generaţii după generaţii au înfrumuseţat-o şi au păstrat-o ca biserică vie dătătoare har şi de sacru, precum mărgăritar de mare preţ dându-i strălucire şi preamărire, aşezată la loc de cinste în coroana celorlalte lăcaşe ce întregesc fericit nevoia de Dumnezeu. În memoria celor plecaţi, cu ocazia hramului, a avut loc un sfânt Maslu de pomenire, în care invocarea prin rugăciune a mărinimiei şi bunătăţii Fiului Lui Dumnezeu şi a Lui Maică mijlocitoare şi rugătoare, a fost prilej de aducere aminte întru pomenire de nume pentru cei care şi-au jertfit din timpul şi viaţa lor ridicării acestei biserici, rugând pe bunul şi iertătorul Dumnezeu să le facă parte de odihnă binemeritată, odată cu iertarea de păcate, numărându-i în corturile drepţilor, iar nouă celor ce îi călcăm pragul, bunătatea cerească să se reverse cu prisosinţă peste toţi credincioşii precum un balsam al plinirilor, al darurilor, peste durerile, încercările, dramele vremurilor, redându-ne bucuria luminii.

Lasă un comentariu