„Cetățenii participă, comunitatea câștigă!"

Distribuie pe:

Proiectul „Cetățenii participă, comunitatea câștigă!" a fost prezentat la Sighișoara într-o o conferință de presă organizată de Centrul pentru Dezvoltare Socială CEDES în parteneriat cu Asociația PROCONS Iași și Organizația pentru Strategii și Programe de Dezvoltare.

Astfel, s-a arătat cât de important poate fi rolul cetățenilor în relația cu autoritățile locale, mai ales prin formarea unor structuri locale de acțiune, sub imboldul cărora vocea societății să devină mai puternică.

Proiectul „Cetățenii participă, comunitatea câștigă!" este finanțat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul programului Fondului ONG în România, cu suma de 66.941 euro. Potrivit Nicoletei Anghel, manager de proiect, și a Monicăi Mitarcă - responsabil comunicare CEDES, dacă în acest demers cetățenii fac recomandări care să reflecte interesul public, iar autoritățile locale sunt receptive, putem avea legi sau acte normative locale mai bune.

 Proiectul își propune să intervină asupra unor deficiențe în aplicarea prevederilor Legii transparenței decizionale, astfel încât principii precum informarea, consultarea și participarea activă a cetățenilor la luarea deciziilor și în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative, să devină piloni de bază ai activității administrative din cele nouă localități: Sighișoara, Saschiz, Târnăveni, Iași, Târgul Frumos, Miroslava, Caransebeș, Reșița și Oțelu Roșu, din trei județe (Mureș, Caraș-Severin, Iași).

Grupurile de inițiativă locală funcționează ca structuri locale de acțiune, axate pe formularea de recomandări care să fie aduse public la cunoștința consiliilor locale sau, după caz, transmise în scris sau în format electronic către primăriile (consiliile locale) din localitățile cuprinse în acest proiect.

La nivelul municipiului Sighișoara, recomandările (opiniile) formulate de membrii grupului de inițiativă locală au vizat proiectul de hotărâre privind modificarea prin mărirea alocației valorice a normei de hrană acordate personalului din cadrul Serviciului Public Poliție Locală a Municipiului Sighișoara, proiectul de hotărâre privind impozitele și taxele locale pentru anul 2016, proiectul de hotărâre privind aprobarea programului de deszăpezire - plan operativ pentru sezonul rece 2015-2016, proiectul de hotărâre privind aprobarea liniilor prioritare pentru subvenționarea pe anul 2016 de la bugetul local a asociațiilor și fundațiilor, de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor, a regulamentului de organizare și funcționare a comisiei, a grilei de evaluare a asociațiilor și fundațiilor și a punctajului maxim care poate fi acordat pentru fiecare dintre criteriile de evaluare.

 

Lasă un comentariu