2016, anul finalizării proiectului Aquaserv

Distribuie pe:

Luni, 21 decembrie, a avut loc conferinţa de prezentare a stadiului implementării proiectelor „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş", respectiv „Investiţii pentru exploatarea şi întreţinerea sistemelor de apă şi canalizare la nivelul ariei de operare a Operatorului Regional S.C. Compania AQUASERV S.A. Târgu-Mureş, cofinanţate din Fondul de Coeziune (ciclul bugetar al CE 2007-2013). În plus s-a mai discutat despre stadiul promovării Proiectului în cadrul Programului Operaţional Infrastructura Mare (ciclul bugetar al CE 2014-2020). „Terminăm ciclul bugetar 2007-2013 prin care am finanţat 2 proiecte, respectiv am dori să vă informăm şi asupra pregătirii pentru perioada următoare de bugetare", a declarat şef unitate de implementare a proiectelor, ing.Törzsök Sándor.

95 milioane euro contractaţi

Conform raportului făcut de conducerea Aquaserv, aproximativ 95 de milioane de euro au fost contractaţi din cei 110 milioane de euro estimaţi ai proiectului. Diferenţa de bani economisiţi au fost folosiţi pentru alte investiţii adiacente. Perioada de implementare a fost 2011-2015, cu o prelungire prin fazare pentru 2016, sursele de finanţare fiind Fondul de coeziune UE 76,23%, Bugetul de stat 11,66%, Bugete locale 1,79% şi împrumut operator BERD 10,32%. Din aceşti bani s-au realizat extinderea şi reabilitarea conductelor de aducţiune pe o lungime de 106,01 km, extindere şi reabilitare a reţelei de distribuţie pe 56,30 km, 14 noi staţii de pompare, reabilitarea şi construirea a 5 rezervoare de acumulare şi 6 staţii de tratare a apei (noi şi reabilitate). În plus s-a extins, pe partea de sisteme de apă uzată, canalizarea cu 74,92 km, s-au reabilitat 7,39 km de reţele de canalizare existente, s-au construit sau reabilitat 30 de staţii de pompare şi s-au construit sau reabilitat 5 staţii de epurare.

Proiecte mari şi din 2016

Pentru perioada 2014-2020 se fac pregătirile de accesare a banilor europeni prin extinderi reţele, aducţiuni, staţii de tratare şi de epurare, uscătoare solare şi incinerator de nămol - 8 contracte. Etapele vor fi următoare:Proiectare, Aplicaţie - 2016 - primul semestru 2017, Aprobare finanţare - 2017, Licitaţii - 2017-2018, Începere execuţie lucrări - 2018, Finalizare - 2022-2023. 

Lasă un comentariu