DE LA ILUZIE LA ADEVĂR „Am fost la porţile Cerului şi ale Iadului"

Distribuie pe:

Cu acest titlu, a apărut o carte, în anul 2005, care este postată şi pe Internet (împreună cu un text audio-video) şi care este o impresionantă mărturie a unui medic stomatolog, Gloria Polo, care trăieşte şi astăzi în Bogota (Columbia), care, în 5 mai 1995, în urma unui trăsnet devastator, a ajuns în moarte clinică şi astfel sufletul ei a trăit o experienţă unică, ajungând, cum spune ea, „la porţile Cerului şi ale Iadului" .

Despre ceea ce se petrece cu sufletul, când omul se află în moarte clinică, există deja o informaţie bogată si autentică. Pomenesc aici doar cartea medicului american, Raymond Moody, „Viaţa după viaţă" ( Ed. Larry Cart &Moldo Press, New York, 1975; 34 de ediţii până în 1994, 192 pag.) care prezintă câteva zeci de cazuri cu acest fenomen, care, în ciuda unor elemente particulare, are multe note comune, din care rezultă că există viaţă după moarte.

Nu intru în amănunte, fiindcă nu am spaţiu pentru aşa ceva.

Fireşte că moartea are partea ei de mister. Tot aşa, ştim foarte puţine despre Viaţa de dincolo. Însuşi Dumnezeu este un mister pentru mulţi. Orice mărturie care confirmă adevărul Sfintei Scripturi, îl nuanţează, îl explicitează, ne întăreşte credinţa, ne predispune la reflecţie asupra modului cum trăim, ne responsabilizează, ca să nu trăim oricum, ci făcând distincţie între bine şi rău, slujind Binelui, Dumnezeului Atotputernic şi Veşnic, cu gândul, vorba şi fapta bună.

Să ne aducem aminte de parabola cu bogatul nemilos şi săracul Lazăr.

Bogatul, ajuns în Iad, îl roagă pe Avraam să trimită pe Pământ pe cineva să-i anunţe pe cei cinci fraţi ai lui de pe Pământ, să nu procedeze ca el, ca să nu ajungă şi ei acolo în Iad. Avraam îi răspunde: „Au acolo pe Moise şi pe prooroci. Să asculte de ei. Dacă nu ascultă de ei, nu vor asculta nici dacă cineva de aici ar învia şi s-ar duce la ei" (Luca:16, 31).

O mărturie de la cel care a trecut prin Rai şi Iad, care a auzit glasul Celui Care a creat toate, Care este Iubirea infinită, Care ne vrea fericiţi pe toţi, Care atât de mult a iubit şi iubeşte lumea, încât L-a dat sacrificiului suprem pe Însuşi Unicul Său Fiu, Iisus Christos, făcut Om, pentru salvarea ei, nu poate decât să ne „trezească" din indiferenţă şi să trăim astfel încât să putem dobândi viaţa veşnică, Raiul, fericirea fără de sfârşit.

Unii vor spune că le ajunge ceea ce ne spune Biblia şi Biserica lui Christos. Şi, totuşi, o mărturie care readuce în actualitatea imediată mesajul biblic nu poate decât să ne intereseze, să ne cutremure, să ne bucure, fiindcă e în folosul tuturor, şi nu contravine cu nimic mesajului biblic, dimpotrivă, îl întăreşte.

Acea persoană, Gloria Polo, care a trecut printr-o experienţă de neuitat, soseşte curând în România.

 

Lasă un comentariu