MONUMENTUL ISTORIC ȘI DE ARHITECTURĂ „CASA AVRAM IANCU" - TG.-MUREȘ

Distribuie pe:

Cei ce simt că le înfioară sufletul dorința de a pune în prezent trecutul și de a gusta dârzenia adevărată a sufletului românesc, pot găsi la Tg.-Mureș, în Monumentul istoric și de arhitectură „Casa Avram Iancu", o oază în care aerul poartă greutatea evenimentelor istorice care au precedat Marea Adunare a Românilor de la Blaj și au pus bazele Revoluției de la 1848, un loc încărcat de simboluri românești adunate în spiritul păstrării sacralității unui loc în care au ars timp de doi ani făcliile nădejdii în justiția Istoriei.

Cu peste șaisprezece decenii în urmă, în anii 1847 și 1848, în casa orășenească cu influențe de artă barocă din apropierea Cetății Medievale, la numărul 23 al străzii care astăzi poartă numele celui care a devenit conducătorul necontestat al Revoluției române din Transilvania de la 1848-1849, locuiau și se adunau la sfat practicanți la Curtea de Apel a Tablei Regești, printre care Avram Iancu și Alexandru Papiu Ilarian. Casa, cu pilaștrii care împart câmpul în trei panouri, cu decorațiuni deasupra portalului și ferestrelor, dar și cu aticul în forme curbilinii, cu profile și decorații florale aparte care conturează lucarna, reprezintă locul din care a pornit ideea organizării Marii Adunări a românilor de la Blaj, dar și locul în care a clocotit vulcanul revoluționar care a erupt puternic în slujba idealurilor naționale.

Pornind de la aceste aspecte, care fac din „Casa Avram Iancu" un monument istoric unic în țară, un grup de specialiști în istorie, oameni de cultură și patrioți târgumureșeni, au reușit să adune în spațiul în care și-a început activitatea de avocat Avram Iancu, reproduceri ale unor documente și lucrări istoriografice care stau mărturie pentru posteritate asupra faptelor de glorie ale eroului nostru național și ale celor care i-au stat alături în dăruirea neobosită pentru folosul țării. Timpul a fost oprit în cele două săli deschise publicului însetat de istorie curată. Prima sală a fost amenajată cu lu-crări care evocă viața Crăișorului din pruncie, apoi din perioada studiilor, trecând către perioada de practicant (cancelist) și la cea în care s-au conturat liniile de acțiune ale Revoluției de la 1848 - 1849, cu o subliniere discretă a legăturii mișcării revoluționare cu orașul Târgu-Mureș. Biblioteca, adăpostită de peretele opus fațadei primei săli, adună peste două mii de titluri legate de evenimente istorice, demne de a fi folosite în transmiterea unor mesaje înălțătoare generațiilor viitoare. A doua sală, este dedicată perioadei care marchează sfârșitul vieții și activității Crăișorului, cu pregnanța activității literare în care acesta este evocat și cu reperele ctitorite în memoria eroului nostru național.

„Casa Avram Iancu" din Târgu-Mureș este un loc în care focul arderilor pentru neam și țară este păstrat viu prin activitățile cultural-patriotice pe care le găzduiește, dar este și o poartă deschisă către istorie, o poartă prin care pot trece, fără a plăti vreo taxă, acei care găsesc că demnitatea și cinstea înaintașilor merită cunoscută, prețuită și ridicată la rang de nemurire. 

Lasă un comentariu