HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI JUDEŢEAN MUREŞ

Distribuie pe:

În şedinţa din 28 ianuarie 2016, pe lângă aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Mureş pe acest an, consilierii judeţeni au adoptat mai multe hotărâri importante, din care vă prezentăm câteva.

Veniturile Aeroportului „Transilvania" au crescut cu 2,2 milioane de lei

Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al RA Aeroportul „Transilvania" Târgu-Mureş", aprobat de consilierii judeţeni, înregistrează date comparative privind veniturile şi cheltuielile, inclusiv activitatea de investiţii, între anii 2015 (preliminat), anul curent 2016 (propuneri) şi anii următori 2017, 2018 (estimări).

În acest sens, veniturile anului 2016 pentru finanţarea activităţii curente sunt sensibil mai mari (un plus de 6%, respectiv 2,2 milioane de lei) faţă de preliminatul anului anterior 2015, în condiţiile creşterii mai accentuate a veniturilor proprii (7.797 mii lei în 2016 faţă de 5.649 mii lei în 2015, respectiv o creştere de 38%), concomitent cu o reducere a transferurilor acordate din bugetul judeţului (4.194 mii lei propunere 2016 faţă de 5.650 mii lei în 2015). Astfel, subvenţia scade cu 25,7% faţă de anul anterior, nivelul acesteia înscriindu-se în strategia de reducere graduală, iar gradul de autofinanţare pentru activitatea curentă (fără investiţii) urmează să crească în 2016 la circa 65%, comparativ cu anul anterior, pentru care nivelul preliminat este de 50%. Anul acesta, gradul de autofinanţare al Aeroportului este de 65% (faţă de 50 la sută în 2015) şi 35% finanţat din banii judeţului.

Pentru investiţii este prevăzută suma totală de 59.490 mii lei, având ca surse de finanţare alocaţii de la bugetul judeţean (4.055 mii lei), fonduri de la bugetul de stat în cadrul Master-Planului (55.000 mii lei), surse proprii (335 mii lei) şi credite bancare (100 mii lei).

Sumele sunt repartizate pentru continuarea investiţiilor începute (450 mii lei), cea mai mare parte din fonduri (58.940 lei) urmând să fie folosită pentru investiţii noi, cum ar fi extindere sistemuluiu TVCI pentru supraveghere gard perimetral şi reabilitarea pistei şi a instalaţiilor aferente.

Prin aplicarea unor măsuri de creştere a veniturilor şi de reducere a costurilor, Aeroportul „Transilvania" îşi propune să realizeze un profit brut de 14 mii lei în anul 2015, urmând ca acesta să crească în următorii doi ani.

La aeroport, vor exista staţii de încărcare pentru maşini electrice

Avându-se în vedere traficul suplimentar generat de creşterea semnificativă a numărului de zboruri şi a numărului de pasageri mai ales pe rutele internaţionale, modernizarea infrastructurii din faţa aerogării, implicit a accesului în incintă a devenit o necesitate imperativă.

În prezent, incinta deschisă publicului este în mare măsură amenajată doar pentru circulaţia autovehiculelor, pentru pietoni neexistând trotuare amenajate, astfel încât este necesară asigurarea unor suprafeţe de rulare corespunzătoare, distincte, atât pentru pietoni, cât şi pentru vehicule, în funcţie de specificul acestora.

Studiul de fezabilitate aprobat prin hotărâre a Consiliului Judeţean Mureş prevede amenajarea parcării pe o suprafaţă totală de 19.900 mp, din care 5.450 mp suprafaţă carosabilă asfaltată, 6.299 mp suprafaţă carosabilă din pavaj vibropresat de beton, 1.370 mp trotuare din pavaj de beton, 2.841 mp suprafaţă de parcare din pavaj vibropresat de beton şi 3.130 mp spaţii verzi. Numărul locurilor de parcare va fi de 270 - pentru autoturisme, 5 - rezervate persoanelor cu handicap, 6 - pentru autobuze, şi 9 - pentru taxiuri.

Totodată, vor fi realizate automatizarea intrărilor şi ieşirilor în şi din parcare, a eliberării şi plăţii tichetelor de parcare pentru controlul strict al tranzacţiilor şi al banilor vehiculaţi, va fi montat un sistem de sonorizare şi va fi realizat un sistem de supraveghere video şi wireless, prin montarea a 57 de camere, va fi montat un sistem de afişaj electronic pentru informarea călătorilor şi va fi realizată instalaţia electrică exterioară, inclusiv iluminarea „Monumentului Aurel Vlaicu" cu proiectoare cu sursă LED 70W, amplasate pe jos în jurul monumentului.

Proiectul, în valoare totală de 12.492.177 lei, prevede şi amplasarea a trei staţii de încărcătoare pentru maşini electrice, realizarea reţelei exterioare de apă-canal, separarea instalaţiilor de alimentare cu apă a aerogării de instalaţia de stins incendiu, modificarea reţelei de alimentare cu gaz prin relocarea conductei de alimentare, demolarea grupului social, alcătuit dintr-un restaurant şi terasă cu funcţiunile adiacente, demolarea serei de flori şi strămutarea „Monumentului Aurel Vlaicu" pe o altă locaţie.

Durata prevăzută pentru realizarea lucrărilor este de 12 luni.

Mai mult teren pentru Monumentul Eroilor de la Oarba de Mureş

În aceeaşi şedinţă, a fost aprobată trecerea Monumentului Eroilor de la Oarba de Mureş, precum şi a terenului acestuia, din domeniul public al oraşului Iernut în domeniul public al judeţului Mureş şi în administrarea Consiliului Judeţean Mureş.

În expunerea de motive, se reaminteşte că, în anul 2002, prin hotărâre de guvern, Monumentului Eroilor de la Oarba de Mureş a fost cuprins în domeniul public al oraşului Iernut, iar în anul 2014, în domeniul public al judeţului Mureş.

Cu toate acestea, la momentul atestării, în inventarul domeniului public al oraşului Iernut a fost cuprins Monumentul Eroilor de la Oarba de Mureş, iar terenul aferent acestuia, fără a fi măsurat, s-a considerat că este în suprafaţă de 26.000 metri pătraţi. Ulterior, ca urmare a măsurătorilor de precizie, s-a constatat că suprafaţa de teren aferentă monumentului este de 56.689 de metri pătraţi, oraşul Iernut înscriind provizoriu în Cartea Funciară şi suprafaţa de teren de 30.689 de metri pătraţi, situată în intravilanul oraşului Iernut, sat Sfântu Gheorghe.

Prin recenta hotărâre, Consiliul Judeţean a aprobat trecerea Monumentului Eroilor de la Oarba de Mureş, precum şi a terenului acestuia, în totalitate, din domeniul public al oraşului Iernut în domeniul public al judeţului Mureş şi în adminis-trarea Consiliului Judeţean Mureş. Predarea - preluarea Monumentului Eroilor de la Oarba de Mureş se va face pe bază de proces verbal încheiat între părţile interesate.

Necesitatea ca Monumentul Eroilor de la Oarba de Mureş să facă parte din patrimoniul judeţului este justificată prin participarea Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean, precum şi de efectuarea unor demersuri în vederea cuprinderii în patrimoniul public al judeţului Mureş a unor morminte şi opere commemorative de război.

Mureşenii vor plăti mai puţin pentru apă şi canalizare

Odată cu reducerea TVA la 9% la apa potabilă şi la 20% la canalizarea şi epurarea apelor uzate, Consiliul Judeţean Mureş a aprobat proiectul de hotărâre privind preţurile şi tarifele practicate de Aquaserv, începând cu 1 ianuarie 2016, precum şi mandatarea preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş, Ciprian Dobre, pentru a vota modificările de preţuri şi tarife în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Invest Mureş.

Astfel, de la 1 ianuarie 2016, apa potabilă produsă, transportată şi distribuită de Aquaserv pentru întreaga arie de operare pentru populaţie, cu TVA, va avea preţul de 3,6 lei/mc, faţă de 4,09 lei/mc, iar pentru restul utilizatorilor va rămâne la 3,3 lei/mc.

Canalizarea - epurarea apelor uzate menajare va fi de 3,36 lei/mc (faţă de 3,47 lei/mc), pentru restul utilizatorilor rămânând la 2,8 lei/mc, iar pentru transport şi epurare ape uzate menajere, preluate din alte sisteme din afara ariei de operare, de la alţi operatori, tariful rămâne la 1,86 lei/mc (fără TVA).

Canalizarea apelor pluviale pentru întreaga arie de operare pentru populaţie va fi de 0,95 lei/mc (faţă de 0,98 lei/mc), pentru restul utilizatoriulor rămânând la 0.79 lei/mc, fără TVA.

Licenţe pentru 11 trasee în transportul public judeţean

Consilierii judeţeni au aprobau un proiect de hotărâre privind atribuirea a 11 licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate speciale.

Solicitările s-au făcut pentru următoarele trasee: Fântânele - Sovata (SC Transport Local SA), Chiheru de Jos - Sovata (SC Pepinia Impex SRL), Târgu-Mureş (via Aleea Carpaţi) - Sântana de Mureş (SC Siletina Impex SRL), Târgu-Mureş (via Sâncraiu de Mureş) - Sântana de Mureş (SC Siletina Impex SRL), Târgu-Mureş (via Pandurilor) - Sântana de Mureş (SC Siletina Impex SRL), Târgu-Mureş - Ungheni (SC Siletina Impex SRL), Târgu-Mureş - Sângeorgiu de Mureş (SC Siletina Impex SRL), Sânpetru de Câmpie - Satu Nou - Sânmărtinu de Câmpie - Sântana de Mureş (SC Globus SRL), Şincai - Herghelia - Porumbeni - Sântana de Mureş (SC Globus SRL), Glăjărie - Săcăreni - Ernei - Sântana de Mureş (SC Globus SRL) şi Săbed - Râciu - Ceuaşu de Câmpie - Sântana de Mureş (SC Globus SRL).

Licenţele de traseu şi caietele de sarcini aferente acestora urmează a fi eliberate în baza hotârârii CJ, după prezentarea avizelor eliberate de compartimentele sau serviciile specializate de transport din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale ori judeţene, după caz, pentru staţiile utilizate pentru urcarea/coborârea persoanelor transportate.

Finanţări pentru cultură, culte, sport şi asistenţă socială

Consiliul Judeţean Mureş a prevăzut în bugetul pe acest an finanţări nerambursabile de două milioane de lei pentru domeniile cultură, culte, sport şi asistenţă, aprobând, totodată, şi regulamentul de acordare a acestora. Astfel, în perioada următoare vor fi organizate concursuri de proiecte, conform procedurii adoptate.

Procedura de selecţie a proiectelor cuprinde mai multe etape, şi anume publicarea programului anual pentru acordarea finanţărilor nerambursabile, publicarea anunţului de participare, înscrierea candidaţilor, trans-miterea documentaţiei, prezentarea propunerilor de proiecte, verificarea eligibilităţii, înregistrării şi a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică şi financiară, evaluarea propunerilor de proiecte, comunicarea rezultatelor şi încheierea contractului de finanţare nerambursabilă.

Pentru programe, proiecte şi acţiuni culturale este prevăzută suma de 600.000 lei, fiind eligibile persoane fizice sau persoane juridice de drept public ori privat, române sau străine, autorizate şi înfiinţate în condiţiile legii române ori străine, după caz, care depun o ofertă culturală.

Aceeaşi sumă de 600.000 de lei este prevăzută şi pentru cultele religioase, fiind eligibile unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România.

Pentru acţiuni sportive de utilitate publică sunt prevăzuţi 400.000 lei, eligibile fiind cluburile sportive şi asociaţiile pe ramură de sport judeţene, care desfăşoară activităţi nonprofit în acest domeniu, menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public general, regional sau local, precum şi persoanelor fizice din judeţul Mureş, care iniţiază şi organizează programe şi acţiuni sportive de utilitate publică.

În ceea ce priveşte asistenţa socială, pentru suma de 400.000 de lei pot concura asociaţii şi fundaţii române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, care desfăşoară activităţi nonprofit menite să sprijine realizarea unor obiective de interes public general, regional sau local în acest domeniu.

Crucea Roşie rămâne în actualul sediu

În prima şedinţă din acest an, consilierii mureşeni au aprobat şi prelungirea duratei de dare în folosinţă gratuită Societăţii Naţionale de Cruce Roşie a unor spaţii din Târgu-Mureş, P-ţa Mărăşeşti nr.13, care fac parte din domeniul public al Judeţului Mureş şi sunt administrate de Consiliul Judeţean Mureş.

Concret, se prelungeşte folosinţa gratuită, până în 31.01.2017, a spaţiului în suprafaţă de 54,30 mp, din imobilul situat în Târgu Mureş, P-ţa Mărăşeşti nr.13, de către Societatea Naţională de Cruce Roşie din România - Filiala Mureş, la solicitarea acesteia.

Dreptul de folosinţă gratuită poate fi retras şi anterior termenului de 31.01.2017, în situaţia în care spaţiile respective devin necesare autorităţii publice judeţene, pentru desfăşurarea propriei activităţi, a instituţiilor subordonate acesteia ori pentru realizarea unor proiecte de interes public judeţean. 

Lasă un comentariu