Extrasul de carte funciară, eliberat în maximum două zile!

Prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) nr. 117/2016 privind aprobarea termenelor pentru soluţionarea cererilor care au ca obiect furnizarea de servicii, publicat în Monitorul Oficial nr. 92, din 8 februarie 2016, au fost aprobate termenele de eliberare a documentelor şi datelor de către ANCPI şi unităţile sale subordonate.

Termenele se calculează pe zile lucrătoare, ziua înregistrării cererii în registrul general de intrare neintrând în calculul acestora. Directorul oficiului teritorial poate stabili, prin decizie, termene mai scurte, cu consultarea prealabilă a preşedintelui Camerei Notarilor Publici în a cărei rază de activitate este situat oficiul teritorial.

De exemplu, actul normativ stabileşte că, pentru un aviz de începere lucrări, termenul normal este de 7 zile lucrătoare (termen de urgenţă - 2 zile lucrătoare); recepţie şi înfiinţare carte funciară - 18 zile lucrătoare (termen de urgenţă - 6 zile lucrătoare); înscriere dezmembrare/comasare în cartea funciară - 7 zile lucrătoare (termen de urgenţă - 3 zile lucrătoare); intabulare drept de proprietate sau dezmembrăminte - 7 zile lucrătoare (termen de urgenţă - 2 zile lucrătoare); intabulare ipotecă/privilegiu - 2 zile lucrătoare, (termen de urgenţă - 1 zi lucrătoare); extras de carte funciară pentru informare - 2 zile lucrătoare (termen de urgenţă - 1 zi lucrătoare); extras de carte funciară pentru autentificare - 2 zile lucrătoare (termen de urgenţă - 1 zi lucrătoare.

De menţionat că, în cazul în care printr-o singură cerere sunt solicitate înscrieri succesive, încheierea de carte funciară se eliberează în termenul cel mai lung dintre termenele stabilite pentru serviciile solicitate. 

Lasă un comentariu