„Religie și... știință"

Distribuie pe:

1. „MILĂ VOUĂ ȘI PACEA ȘI IUBIREA SĂ SE ÎNMULȚEASCĂ" - „Iubiților, punând toată râvna să vă scriu despre mântuirea cea de obște, simțit-am nevoie să vă scriu și să vă îndemn ca să luptați pentru credința dată sfinților, odată pentru totdeauna. Căci s-au strecurat printre voi unii oameni nelegiuiți, care de mai înainte au fost rânduiți spre această osândă, schimbând ei harul Dumnezeului nostru în desfrânare, și care tăgăduiesc pe SINGURUL NOSTRU STĂPÂN ȘI DOMN, PE IISUS HRISTOS. Tot așa Sodoma și Gomora și cetățile dimprejurul lor care, în același chip ca acestea, s-au dat la desfrânare și au umblat după trup străin, stau înainte ca pildă, suferind pedeapsa focului celui veșnic".

***

„VAI LOR! Că au umblat în calea lui Cain și, pentru plată, s-au dat cu totul în rătăcirea lui Balaam și au pierit ca în răzvrătirea lui Core (La ieșirea din Egipt, Datan Core și Abiamin, s-au răzvrătit împotriva lui Moise, lovindu-l cu o piatră în frunte. Drept pedeapsă, pământul s-a crăpat și pe toți trei i-a înghițit). Aceștia sunt ca niște pete de necurăție la mesele voastre obștești, ospătând fără sfială împreună cu voi, îmbuibându-se pe ei înșiși, nori fără apă, purtați de vânturi, pomi tomnatici fără roade, de două ori uscați și dezrădăcinați. Valuri sălbatice ale mării, care își spumegă rușinea lor, stele rătăcitoare, cărora întunerecul li se păstrează în veșnicie".

***

„În vremea de pe urmă vor fi batjocoritori, umblând potrivit cu poftele lor nelegiuite. Aceștia sunt cei ce fac dezbinări și care nu au pe Dumnezeu. Dar voi, iubiților, zidiți-vă pe voi înșivă, întru a voastră prea sfântă credință, rugându-vă în Duhul Sfânt. Păziți-vă întru dragostea lui Dumnezeu și așteptați mila Domnului nostru Iisus Hristos, spre viața veșnică. PE UNII ȘOVĂITORI MUSTRAȚI-I, PE ALȚII MÂNTUIȚI-I;

DE ALȚII, ÎNSĂ, FIE-VĂ MILĂ CU FRICĂ (Epistola sobornicească a Sfântului Apostol Iuda, cap. I).

SFÂNTUL APOSTOL IUDA (? - 65 d. Hr) a fost unul din cei doisprezece Apostoli ai lui Iisus Hristos și fratele său, alături de Sfântul Iacov, prin faptul că era fiul lui Iosif Logodnicul, trăgându-se din seminția lui David și a lui Solomon. S-a născut în Nazaretul Galileii, mama numindu-se Salomeea, nu cea din Betleem, ci alta, care a fost fiica lui Agheu, fiul lui Varahie și fratele lui Zaharia. El mai este numit LEVI sau TADEU, dar NU trebuie confundat cu Iuda Iscarioteanul, cu Apostolul Matei (numit și Levi) sau cu Apostolul Tadeu din cei Șaptezeci de Apostoli. Mai este numit și „Ruda Domnului". El este menționat în Evangheliile sinoptice, în Faptele Apostolilor și a scris o epistolă care face parte componentă din Noul Testament. Prăznuirea sa se ține la 19 iunie. După Înălțarea Domnului el a propovăduit Evanghelia în Iudeea, Samaria, Galileea, Idumea, Siria, Mesopotamia și Armenia. Pe când propovăduia pe lângă muntele Ararat el a fost capturat de păgâni, răstignit și omorât cu săgeți în anul 65 d. Hr. În iconografie îl găsim pe Sfântul Apostol Iuda Tadeu ca un personaj tânăr, cu început de barbă; poartă în mână un sul înfășurat, semn al propovăduirii sale apostolice sau ținând în mână o carte - Epistola sa, numită Epistola Sobornicească a sfântului Apostol Iuda.

„1001 CUGETĂRI"

Lasă un comentariu