Religie şi... ştiinţă

Distribuie pe:

„Cugetaţi la cele de sus unde este Hristos, nu la cele de pe pământ. Drept aceea, omorâţi mădularele voastre, cele pământeşti: desfrânarea, necurăţia, pofta rea şi lăcomia, care este închinare la idoli, pentru care vine mânia lui Dumnezeu peste care păcate aţi umblat şi voi odinioară, pe când trăiaţi în ele. Acum, deci, lepădaţi şi voi toate acestea: mânia, iuţimea, răutatea, defăimarea, cuvântul de ruşine din gura voastră. Nu vă minţiţi unul pe altul, fiindcă v-aţi dezbrăcat de omul cel vechi, dimpreună cu faptele lui".

***

„Pacea lui Hristos, întru care aţi fost chemaţi ca să fiţi un singur trup, să stăpânească în inimile voastre; să fiţi mulţumitori. Îmbrăcaţi-vă, dar, ca aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţi şi prea iubiţi, cu milostivirile îndurării, cu bunătate, cu smerenie, cu blândeţe, cu îndelungă-răbdare. Îngăduiţi-vă unii pe alţii şi iertând unii altora, dacă are cineva vreo plângere împotriva cuiva; după cum Hristos v-a iertat vouă, aşa să iertaţi şi voi. Iar peste toate acestea, îmbrăcaţi-vă întru dragoste, care este legătura desăvârşirii. Cuvântul lui Hristos să locuiască întru voi cu bogăţie. Învăţaţi-vă şi povăţuiţi-vă între voi cu toată înţelepciunea".

***

„Femeilor, supuneţi-vă bărbaţilor voştri, precum se cuvine, în Domnul. bărbaţilor, iubiţi pe femeile voastre şi să nu fiţi aspre cu ele. Copiilor, ascultaţi de părinţii voştri, ca să nu deznădăjduiască. Slugilor, ascultaţi întru toate pe stăpânii voştri trupeşti, nu slujind numai când sunt cu ochii pe voi, ca cei ce caută să placă oamenilor, ci în curăţia inimii, temându-vă de Domnul. Orice aţi face, lucraţi din toată inima, ca pentru Domnul şi nu ca pentru oameni, bine ştiind că de la Domnul veţi primi răsplata moştenirii; căci Domnului Hristos slujiţi".

EPISTOLA CĂTRE COLOSENI este una din cele paisprezece epistole ale Sfântului Apostol Pavel aflate în Noul Testament. Epistola către Coloseni este din epistolele numite ale captivităţii, iar din punct de vedere doctrinar este o epistolă hristologică. Epistola cuprinde o parte din învăţătura creştină despre Iisus Hristos, înlăturând unele din ereziile vremii, îndeamnă la distrugerea mădularelor pământeşti (păcatele) şi îmbrăcarea în haina virtuţii creştine. Ea conţine şi o suită de îndemnuri şi sfaturi pentru soţii şi soţi, copii şi părinţi, robi şi stăpâni dar şi pentru preoţi. Epistola face referire la profesia de medic a apostolului Luca. Despre originea ei, amintesc mai mulţi autori ai timpului: Clement Romanul, Iustin Martirul, Teofil al Antiohiei, Sf. Irineu, Tertulian, Clement Alexandrunul şi Eusebiu al Cezareii. Această epistolă există şi în traducerile vechi ale Bibliei, cea siriacă şi cea latină. Este prezentă, de asemenea, în Fragmentul Muratori, ca şi în lista cărţilor canonice ale Sfinţilor Părinţi: Atanasie cel Mare, Chiril al Ierusalimului şi Grigore de Nazians. Epistola către Coloseni a fost scrisă la Roma în timpul captivităţii Sf. Apostol Pavel (61-63), sau chiar mai înainte, la Cezareea (58-60). Scopul pentru care a fost scrisă a fost criza de tip doctrinar apărută în comunitate. COLOSENI era un orăşel din Asia Mică, situat la 200 km de Efes, pe teritoriul Frigiei, patria zeiţei Cybela. Limba care se vorbea era cea greacă comună, având în ea şi o comunitate evreiască.

„1001 CUGETĂRI"

Lasă un comentariu