Itinerar turistic: Mănăstirea Frăsinei, judeţul Vâlcea, un „Colţ de Rai"

Iubitorilor de turism religios le propunem un posibil itinerar turistic pe Valea Oltului, cu precădere la Mănăstirea Frăsinei, unde rânduiala monahală este după cea de la Muntele Athos. Dincolo de încărcătura duhovnicească de care se vor bucura în acest loc binecuvântat de Dumnezeu, turiştii au parte şi de o privelişte minunată. Cazarea şi masa la un preţ de 70 de lei de persoană, pensiune completă, cu acces la baza de tratament şi piscină, se poate rezerva la un hotel de trei stele din Cozia-Căciulata sau Călimăneşti. Preţ de 4-5 ore cu autoturismul, ocolind Sibiul, pe centura oraşului, târgumureşenii pot vizita şi salba de aşezăminte monahale de pe Valea Oltului.

La mănăstirea Frăsinei se poate ajunge pe o şosea asfaltată, care porneşte din comuna Muiereasca, înainte cu 10 km de intrarea în municipiul Râmnicu Vâlcea. De reţinut că femeile nu au acces la această mănăstire, însă pot poposi la poalele muntelui, la câţiva kilometri, într-o mănăstire de maici, unde se oficiază toate slujbele ortodoxe. La Cancelaria mănăstirii Frăsinei, am întâlnit un monah târgumureşean, bucuros de oaspeţi de pe meleagurile noastre, cu numele de mirean - Sandu Bodnaş, călugărit sub numele de Cuviosul Părinte Agatanghel. În sâmbăta patimilor din acest an, m-a prezentat părintelui stareţ-ieromonah Ioanichie, unul din marii duhovnici ai Bisericii Ortodoxe Române, căutat zilnic de zeci şi zeci de pelerini care îşi caută alinare pentru suferinţele provocate de boli trupeşti şi sufleteşti. Mărturisesc că am întâmpinat Învierea Domnului cu încurajările părintelui Ioanichie, cu mai multă bucurie.

„Acest sfânt locaş s-a clădit din temelie spre a fi chinovie de părinţi monahi şi fiindcă din partea femeiască putea să aducă vreun scandal monahilor vieţuitori de acolo, de aceea sub grea legătură s-a oprit de la acest loc, să mai treacă înainte sub nici un chip, partea femeiască. Iar cele ce vor îndrăzni a trece să fie sub blestem şi toate nenorocirile să vie asupra lor precum: sărăcia groaznică şi tot felul de pedepse şi iarăşi celor ce vor păzi această hotărâre să aibă blagoslovenia lui Dumnezeu şi a smereniei noastre şi să vină asupra lor tot fericitul bine" Calinic, Episcopul Râmnicului, Noului Severin, 17 aprilie 1867. Acest legământ este scris cu litere chirilice, săpate în piatră, amplasat la intrarea pe terenul Mănăstirii, la hotar în partea către Comuna Muereasca sub o icoană cu chipul Maicii Domnului, un straşnic blestem pentru pedepsirea femeilor îndrăzneţe, fără frică de Dumnezeu.

Un distins confrate, mai tânăr, om de o aleasă cultură, mi-a declarat revoltat că în biserica noastră nu trebuie să se blesteme, mai ales femeile să fie blestemate. Am încercat să-i explic că Legământul Sfântului Calinic de a nu intra femeile în Mănăstire nu este o desconsiderare a femeii, ci o Prefacere a chipului obişnuit de Femeie în Icoana Chipului Maicii Domnului, fiind o mistică înaltă, care de va fi respectată, fiecare femeie primeşte o binecuvântare deplină. Mănăstirea Frăsinei,cu hramul Adormirea Născătoarei de Dumnezeu, ca şi Muntele Athos, are acest Legământ, ca prefigurare de „Rai pământesc", din care lipseşte „pomul căderii". Maica Domnului este Însăşi Păzitoarea acestui Legământ, adoptat de Sf. Calinic spre a fi şi la noi un „Colţ de Rai".

Lasă un comentariu