Cursuri de perfecţionare prin Casa Corpului Didactic Mureş

La Sighişoara, s-au finalizat de curând două cursuri de pregătire a cadrelor didactice. De la doamna Anca Turc, profesor metodist la Casa Corpului Didactic Mureş, am aflat că aceste cursuri de perfecţionare sunt pentru toate cadrele didactice din judeţul Mureş, iar la Sighişoara s-a urmărit „Abilitarea curriculară a cadrelor didactice pentru evoluţia în cariera didactică şi dezvoltare profesională" şi „Comunicare profesională şi parteneriat în învăţământul preuniversitar", grupurile ţintă fiind cadrele didactice din învăţământul preuniversitar.

Aceste cursuri ajută cadrele didactice din învăţământul preuniversitar pentru dezvoltarea profesională şi sunt purtătoare de credite profesionale transferabile, ajutând dascălul în momentul în care doreşte să îşi depună un dosar pentru gradaţie de merit sau dacă are nevoie de un transfer de la o şcoală la alta.

Cursurile sunt disponibile pe site-ul Casei Corpului Didactic Mureş (ccd mures.ro), iar cei care doresc să le urmeze se pot înscrie iniţial la o pre-înscriere, odată cu întocmirea unui dosar. În funcţie de completarea grupei cu necesarul de cursanţi, specialiştii în domeniu din cadrul Casei Corpului Didactic Mureş, ca metodişti, vin în susţinerea dezvoltării necesare temelor propuse pe toată durata cursului. Acestea sunt acreditate pe întreg judeţul, până în prezent fiind absolvite de 500 de cadre didactice.

Tot prin CCD Mureş, s-au desfăşurat cursuri pentru profesorii din învăţământul primar, care vin pentru prima dată la clasa pregătitoare, trecerea copilului de la grădiniţă la şcoala gimnazială prevăzând metode de abilitate profesională privind apropierea copilului de şcoală, de carte. Sunt cursuri de specialitate în domeniul învăţământului, care vin în întâmpinarea pregătirii elevilor. Profesorii, prin aceste cursuri, află noi lucruri, dar ele pot fi şi un motiv de socializare, de a afla de la ceilalţi colegi, din experienţa acestora, noi metode de educaţie care ajută copilul în formarea lui pentru viaţă. 

Lasă un comentariu