Pe durata cercetării disciplinare, contractul de muncă nu mai poate fi suspendat!

Distribuie pe:

În Monitorul Oficial nr. 511, din 7 iulie 2016, a fost publicată şi a intrat în vigoare Decizia nr. 261/2016 a Curţii Constituţionale a României (CCR), conform căreia contractul individual de muncă al salariatului nu mai poate fi suspendat, de către angajator, în timpul cercetării disciplinare prealabile.

Concret, este vorba de dispoziţiile literei (a), alineatului (1), din articolul 52 al Codului Muncii, conform cărora „contractul individual de muncă poate fi suspendat din iniţiativa angajatorului, pe durata cercetării disciplinare prealabile, în condiţiile legii".

CCR a apreciat că suspendarea salariatului în timpul cercetării disciplinare prealabile reprezintă „o restrângere exagerată a dreptului constituţional la muncă", astfel că, începând cu 7 iulie a.c., angajatorii nu mai pot aplica această variantă.

„Curtea consideră că salariatul trebuie să se bucure de garanţii suficiente care să îl asigure că restrângerea exerciţiului dreptului la muncă nu este rezultatul unor eventuale acţiuni abuzive ale angajatorului, favorizate de caracterul subiectiv al raportului de muncă. Or, având în vedere lipsa unor criterii obiective, care să circumstanţieze situaţia în care angajatorul poate dispune suspendarea în ipoteza art. 52 alin. (1) lit. (a) din Legea nr. 53/2003 (Codul Muncii - n. a.), precum şi faptul că, în lipsa unor astfel de criterii legale, aprecierea temeiului de suspendare este lăsată, în întregime, la dispoziţia angajatorului, CCR apreciază că dispoziţiile textului de lege criticat, interpretate în coroborare cu celelalte texte din Codul Muncii incidente în materia suspendării contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului şi în materia răspunderii disciplinare, nu oferă suficiente garanţii pentru ca această măsură să fie dispusă, cu păstrarea unui raport proporţional între necesitatea protejării intereselor angajatorului, pe de o parte, şi cea a drepturilor salariatului, de cealaltă parte", arată CCR.

Decizia CCR produce efecte concrete odată cu publicarea acesteia în Monitorul Oficial. Adică, litera (a) a alineatului (1) din articolului 52 al Codul Muncii este suspendată timp de 45 de zile de la publicarea deciziei CCR (7 iulie).

Dacă în respectivul interval, Parlamentul sau Guvernul nu intervin pentru a pune prevederea neconstituţională în acord cu Constituţia, efectele juridice ale dispoziţiei vor înceta definitiv.

Lasă un comentariu