Un nou act iresponsabil al Direcției Apelor!

Distribuie pe:

După cum cunoaștem, în perioada de prohibiție stabilită de către specialiști, majoritatea speciilor de pești din apele dulci își depun icrele.

Pentru a preveni distrugerile în masă, AJVPS Mureș, prin adresa nr. 174, din 18 aprilie a.c., a atenționat conducerea Admnistrației Bazinale Mureș asupra fenomenului, cu rugămintea de a evita, pe perioada în cauză, manipularea bruscă a barajelor, deoarece la scăderea nivelului apei icrele rămân, evident, pe uscat!

Ce s-a întâmplat, însă, în Târgu-Mureș ?

În data de 30 mai, datorită manevrelor brutale ale barajelor, am constatat, cu stupoare, că, în amonte de barajul nr.1, nivelul apei a scăzut cu câțiva metri, iar brațul mort, zona cea mai prielnică depunerii icrelor a rămas, practic, fără apă! (se vede în pozele anexate).

Ca urmare, a fost sesizată Garda de Mediu, Ministerul Mediului, Prefectura Mureș și ANPA.

Din explicațiile date de Direcția Apelor, reiese că, în planul de lucru al instituției, figurează și „decolmatarea zonei barajelor prin spălări succesive". (Evident, acest lucru nu s-a putut realiza numai pe perioada depunerii icrelor!)

Menționăm că o asemenea manevră iresponsabilă, comisă în perioada de prohibiție, constituie, conform legii, caz penal.

Din răspunsul ABA, mai cităm: „Responsabilitatea gospodăririi eficiente a infrastructurii naționale de gospodărire a apelor, cu prioritate pentru siguranța cetățenilor și asigurarea alimentării cu apă a populației".

Cât despre alimentația cu apă, ieftină și de calitate a cetățenilor, este suficient să reamintim deversarea permanentă a agregatelor minerale și nămol, efectuate de către stațiile de sortare a balastului din amonte de Târgu-Mureș, care se realizează tocmai cu largul concurs al ABA, prin eliberarea, de ani de zile, a avizelor de funcționare frauduloase.

Desigur, sancțiunile timide, dictate de către Garda de Mediu (care a verificat evenimentul doar după o săptămână, când nu se mai vedea nimic!) sunt și așa vehement contestate de către conducerea Direcției Apelor.

Din păcate, cele descrise nu constituie acțiuni izolate ale acestei Direcții!

Vă reamintim că, în vara anului trecut, în plină arșiță, datorită manipulării lipsite de profesionalism a barajelor, mii de pești omorâți pluteau pe apa râului! Și cazul acela a fost minimalizat, astfel pe bună dreptate punem întrebarea: cine se face responsabil, oare, de încălcarea, cu asemenea cinism, a legislației Apelor, cu urmări catastrofale asupra faunei râurilor?

 De ce se tolerează aceste fărădelegi?

De mai multă vreme se poate observa, la noi, că unii indivizi „parașutați" în tot felul de funcții de conducere tratează avuția comunității ca și cum s-ar afla pe fostele colonii din lumea a treia.

Lasă un comentariu