Semnalăm… Semnalăm - Depozitarea cerealelor în gospodăriile populației

Distribuie pe:

Există în județul Mureș numeroși producători agricoli care își depozitează cerealele în magazii, șoproane, poduri, hambare în condiții improprii. Produsele depozitate pentru o perioadă mai lungă de timp suferă pierderi, uneori semnificative, din cauza infestării cu dăunători și a infecțiilor produse de micotoxine. Pagubele mari sunt provocate de Gărgărița cerealelor, Tribolium, Molia Cerealelor, Acarieni. Am întâlnit gospodării care și-au depozitat grâul din recolta acestui an peste grâul din producțiile din anii anteriori, cu focare periculoase de infestare. Semnalăm faptul că pe lângă pierderile fizice, dăunătorii de depozit sunt toxici și în hrana oamenilor și animalelor prin excrementele lăsate și temperaturile provocate în masa produsului, fenomen capabil să favorizeze dezvoltarea mucegaiurilor toxice. De pildă, grâul sau făina infestate cu acarieni poate provoca orbirea la oameni. Pe vremuri, în urmă cu trei decenii, când în județul Mureș existau 13 baze de recepție, condiționare și păstrare a cerealelor și un siloz în Târgu-Mureș, se acorda o atenție deosebită pregătirii spațiilor de depozitare. Comisii formate din specialiști de la întreprinderea specializată, CUASC, Comitetul județean PCR, se deplasau în teritoriu și verificau stadiul de pregătire a bazelor de recepție, reparații la depozite, dezinsecția și deratizarea acestora, reparațiile la utilaje, dotarea laboratoarelor. În urma acestor verificări se întocmea un proces verbal prin care se stipulau termenele pentru finalizarea lucrărilor. Astăzi asemenea acțiuni par unora acțiuni dictatoriale. Doamne ferește să fi descoperit pe vremea aceea câțiva gândaci într-un vagon trimis la o moară din județ, la București sau la export, fiindcă se lăsa cu anchete și sancțiuni pentru vinovați. Astăzi, în democrație, la morile private se macină produse fără un control riguros, așa că nu trebuie să ne mai mire de unde apar atâtea boli digestive provocate de mucegaiuri și dăunători de depozit. De remarcat și faptul că nici porcii sau alte animale din gospodărie nu consumă cereale infestate, iar gospodarii noștri se miră că nu li se îngrașă porcul de Crăciun. În calitate de specialist în conservarea cerealelor, m-am ocupat peste zece ani de calitatea produselor din depozitele de cereale ale județului, a celor destinate exportului și rezervei de stat și, să-mi fie cu iertare dacă recomand micilor producători agricoli să-și pregătească spațiile de depozitare printr-o spălare cu o soluție de sodă caustică (atenție la accidente), apoi o spălare cu apă curată, magaziile se vor dezinfecta cu var, urmat de un tratament de dezinsecție cu soluție din Reldan, Actelic, insecticide din grupa IV de toxicitate. În mod sigur, la ora actuală fitofarmaciile din județ vă pot oferi și alte insecticide. Abia după ce au fost primenite aceste spații se pot depozita cerealele, după ce în prealabil au fost condiționate printr-o tarare sau harfare, pentru eliminarea corpurilor străine. Ideal ar fi să se improvizeze un sistem de aerare activă pentru păstrarea unei temperaturi scăzute în masa produselor. Sub nicio formă nu se vor depozita în același spațiu, în amestec, recolta din acest an cu cea din anii anteriori. Periodic se va urmări temperatura din masa produselor, iar acolo unde descoperim vetre cu temperaturi ridicate, sigur există un focar de infecție și se va trece la lopătare și tratament cu produsele amintite. Am întâlnit situații în județ unde nu s-au efectuat controale, iar când fermierul sau gospodarul au încercat să-și folosească marfa, au rămas numai cu hoaspe. Având în vedere efortul financiar pentru realizarea unei producții de cereale ar fi un mare păcat să fie pierdută sau degradată din neglijență. Pe vremuri se foloseau pastile cu hidrogen fosforat, pentru gazare, cu efect imediat și sigur. Recomandăm producătorilor agricoli să nu mai caute asemenea pastile, fiind interzise categoric datorită toxicității ridicate. Din câte sunt informat acest produs mai este folosit pentru combaterea șobolanilor în digurile de protecție gospodărite de Apele Române, și acolo sub strictă supraveghere de către un personal autorizat. Pastilele respective fiind din grupa O de toxicitate, gazul degajat era folosit de nemți în timpul holocaustului în camerele de gazare…

 

Lasă un comentariu