„CUGETĂRI FILOCALICE"

„Răgăciunea oricui e primită de Dumnezeu. Dacă eşti mai mic duhovniceşte, roagă-te să-ţi spună cei mai mari ce e bun. În felul acesta, primeşti ceea ce ţi se spune cu credinţa că vine de la Dumnezeu. Prin aceasta nu-l umileşti pe cel mai mare, căci admiţi că lui îi spune Dumnezeu ceea ce nu eşti sigur că trebuie să faci. Caută pacea în tot ceea ce faci, ca să fie odihnită inima ta oriunde vei pleca. Să nu asculţi de duşmanii tăi, care te îndeamnă să preschimbi faptele bune în fapte rele".

Sfântul Isaia Pustnicul

„Filocalia" vol. XII, pag. 72

***

Mânia nu este o virtute creştinească. Deoarece mânia a intrat în toată lumea în zilele noastre, nimic din ce auziţi să nu vă tulbure, ci ziceţi în inimile voastre: „Ce sunt acestea faţă de locul în care vom intra pentru păcatele noastre?" Faceţi iubire pentru Dumnezeu, ca să ştiţi să vă păziţi, pentru că nu este puţin lucru credinciosului să aibă măcar un lucru foarte mic. De veţi avea deci acestea cu simplitate în conştiinţă, veţi pleca la odihna Fiului lui Dumnezeu întru bucurie".

Ibidem, pag. 74

***

„Ajutaţi-vă între voi în zilele pe care vi le-a rânduit Bunul Dumnezeu şi păziţi aceste virtuţi: smerita cugetare, pacea, ascultarea, tăierea voii iubirea. Iar de nu le păziţi, ci este în voi ura, cearta, sfada, mânia, cârtirea, neascultarea, cheltuiţi vremea în chip rău şi veţi pleca cu adevărat la chinuri, când veţi ieşi din trup. De aceea, iubiţilor, iubiţi pe fraţii voştri cu iubire sfântă şi păziţi limba voastră, nescoţând din gura voastră cuvânt de ceartă, ca să nu loviţi fratele vostru".

Ibidem, pag. 75

P.S. Să luăm aminte la cuvintele Mântuitorului Iisus Hristos: „Privegheaţi şi vă rugaţi, că nu ştiţi nici ziua, nici ceasul... " şi „Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece".

(„COMORI FILOCALICE" vol. II)

Lasă un comentariu