REMEMORÂND ISTORIA

Distribuie pe:

Conferința cu tema ,,Planul Valev'' susținută la ,,Casa Iancului'' de dr. Felician Suciu a suscitat un viu interes în rândul celor care au vrut să își reamintească o secvență din istoria politică a României anilor 1960, dovadă numărul mare de participanți la manifestare, ca și cel al intervențiilor din rândul auditoriului.

Pentru a putea discuta în cunoștință de cauză, domnul dr. Felician Suciu a schițat mai întâi contextul istoric al anilor 1960 - 1965, prezentând mai apoi, integral ,,Planul Valev'', el fiind la acea vreme un proiect de organizare economică a teritoriului țărilor est-europene.

Planul propus de economistul sovietic Emil Borisovici Valev în anul 1963 prevedea specializarea respectivelor economii pe anumite ramuri de producție, României revenindu-i rolul de țară preponderent agrară. Se dorea realizarea unui ,,Complex economic interstatal'' în zona Dunării de Jos, care ar fi trebuit să înglobeze sudul URSS (Basarabia și sudul Ucrainei -12.000 km2), sud-estul României (100.000 km2), Bulgaria (38.000 km2), cu o populație de 12.000.000 de locuitori. Planul a fost puternic contestat de România, (Bulgaria l-a acceptat), considerându-se că el urmărea de fapt o dezmembrare a teritoriului național. Un rol însemnat în combaterea lui cu argumente temeinice l-a avut, la acea vreme, economistul român Costin Murgescu. Contestarea lui a fost și un act de ,,nesupunere'' tot mai evidentă a P.C.R. față de pretențiile dominatoare ale Moscovei în treburile interne ale țărilor socialiste la acea vreme.

Domnii Ioan Berța, prof. Vasile Dobrescu, ec. Emil Cecălăcean au completat expunerea cu alte informații de interes, cu atât mai mult că dânșii au trăit ,,pe viu'' evenimentul și ecourile acestuia în societatea românească din epocă.

Despre planurile actuale vizând sărăcirea, aducerea în sapă de lemn a economiei și destructurarea României, planuri în curs de derulare se vorbește deja, ele fiind un subiect pentru istoria viitoare foarte apropiată a țării noastre în care pasivitatea, lașitatea și trădarea favorizează derularea lor.

În încheiere, subsemnatul am citit câteva poezii din creația proprie, adaptate temei.

Următoarea manifestare va avea loc la data de 25.08.2016, conferențiar fiind domnul Dimitrie Poptămaș, domnia sa va expune o temă cu referire la constituirea Bibliotecii Academiei Române.

Lasă un comentariu