SICIRUL DE AUR (SEBEŞ, 1683)

Anul Domnului 2016 a fost declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, „Anul omagial al educaţiei religioase a tineretului ortodox" şi „Anul comemorativ al Sfântului Ier. Antim Ivireanul şi al tipografilor bisericeşti din Patriarhia Română".

În acest articol încercăm să prezentăm o lucrare apărută aici în apropierea noastră, la Sebeş. Este o lucrare specială scrisă de tipograful Ioan Zoba din Vinţ.

Această lucrare cuprinde 15 predici funebre. Cartea este tipărită la porunca Principelui Ardealului, Mihai Apafi al II-lea. Ea apare în noua tipografie de la Sas - Sebeş în anul 1683 în 17 septembrie. Pentru a asigura partea financiară a tipăririi lucrării, o contribuţie deosebită o are Mitropolitul Varlaam al Ardealului.

Cartea a fost tradusă probabil dintr-un original maghiar. Lucrarea este precedată de două prefeţe, una dedicată principelui Ardealului, iar cea de-a doua cititorilor, scoţând în evidenţă starea precară a culturii românilor din acea vreme şi nevoia de a tipării cărţi de cult în limba română.

La sfârşitul lucrării autorul se semnează astfel: „Slugi mai mici şi plecaţi ai Măriei Tale: Popa Ioan din Vinţ, cu toţi protopopii şi cu tot săborul Rumănilor din Ardeal".

Lasă un comentariu