CE SALARII AU ANGAJAȚII BĂNCII NAȚIONALE A ROMÂNIEI

Distribuie pe:

La insistențele societății civile, Consiliul de Administrație (CA) al Băncii Naționale a României (BNR) a decis ca, începând cu 1 septembrie 2016, să publice pe website-ul propriu, la secțiunea „Conducere și organizare", informații, actualizate anual, legate de politica salarială din instituție.

Ținându-se de cuvânt, în aceeași zi, BNR a publicat pe site-ul respectiv veniturile lunare ale angajaților proprii.

Astfel, aflăm că „salariații din conducerea executivă, respectiv: guvernatorul Mugur Isărescu are un salariu lunar de 42.727 de lei, la care se adaugă 18.476 de lei, indemnizație de membru al CA; prim-viceguvernatorul Florin Georgescu încasează un salariu lunar de 40.430 de lei, plus 18.313 lei - indemnizație de membru în CA; viceguvernatorul Liviu Voinea are un salariu lunar de 37.764 de lei și 17.103 lei, indemnizație de membru în CA.

În plus față de salariul lunar, se acordă anual și alte venituri, după cum urmează: indemnizație de vacanță - 100% din salariul net lunar; alte drepturi bănești de maximum 1,6 salarii nete lunare; o sumă din fondul de participare a salariaților la profit - în funcție de cuantumul fondului constituit potrivit prevederilor art. 43 din Legea nr. 312/2004, fără a se depăși un salariu net lunar.

Membrii neexecutivi ai CA (Marin Dinu, Daniel Dăianu, Gheorghe Gherghina, Ágnes Nagy, Virgiliu-Jorj Stoenescu) primesc o indemnizație netă lunară în valoare de 17.103 lei. Aceștia pot beneficia și de alte venituri conform legii. În anul 2015, membrii neexecutivi au primit fiecare o sumă echivalentă cu o indemnizație netă.

Nivelurile minime și maxime aferente salariilor nete pentru funcțiile de conducere din BNR: director - minim 7.821 lei, maxim 31.062 lei; director adjunct - minim 6.414 lei, maxim 22.427 lei; șef serviciu - minim 5.261 lei, maxim 14.667 lei.

În structurile teritoriale ale BNR: director - minim 6.414 lei, maxim 15.347 lei; șef serviciu - minim 5.261 lei, maxim 9.218 lei. În plus față de veniturile enumerate, salariații pot primi bonus de performanță anual, acordat în funcție de rezultatele obținute în urma evaluării performanței profesionale, în cuantum situat între 25% și 100% din salariul lunar.

La încetarea contractului individual de muncă, potrivit prevederilor art. 56 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, salariații BNR beneficiază de o indemnizație de pensionare, egală cu 12 salarii, calculată la nivelul ultimului salariu primit, cu condiția ca salariatul respectiv să fi lucrat, fără întrerupere, minimum 6 ani în cadrul băncii, anterior îndeplinirii condițiilor legale de încetare a contractului individual de muncă.

În cazul salariaților care au lucrat în BNR mai puțin de 6 ani, fără întrerupere, anterior îndeplinirii condițiilor de încetare a contractului individual de muncă, indemnizația de pensionare se acordă, diferențiat, astfel: pentru 5 ani - 10 salarii; 4 ani - 8 salarii; 3 ani - 6 salarii. Membrii CA nu beneficiază de bonus de performanță.

Veniturile salariale sunt realizate din surse proprii ale BNR, nu bugetare, iar politica salarială este decisă, conform prevederilor art.33 din Legea nr. 312/2004, de CA. În ultimii zece ani, ca urmare a deciziilor CA, veniturile brute ale conducerii executive au crescut într-un ritm inferior ratei inflației", precizează BNR, într-un comunicat de presă.

 

 

Lasă un comentariu