Renata Veer, directoarea Liceului de Artă, are o pregătire impresionantă!

Distribuie pe:

Iubită de toți colegii și profesorii, propusă de ei și numită directoare deja de un an a Liceului Vocațional de Artă pe care l-a și absolvit, dar a cărui schimbare e vizibilă radical prin tinerețea proiectelor, are la activ 18 ani în învățământ, la profilul Arte Plastice și Decorative și management vocațional în învățământ preuniversitar. Este profesor titular de educație plastică, vizuală, procesarea computerizată a imaginii, pictură, studiul formelor în desen, în culoare, crochiuri. A fost consilier educativ în proiecte și programe educative, responsabila comisiei ariei curriculare Arte, responsabil activități metodico-științifice a profesorilor de arte plastice și muzicale, apoi profesor de specialitate în stilistică, formată și la editura Didakticos Timișoara, unde a studiat managementul în comunicarea educațională, multimedia, inovația în procesul de învățământ, cu atestat în formare continuă în programul de perfecționare. A fost metodist în învățământul preuniversitar, manager, evaluator, formator, facilitator în managementul organizației. La Casa Corpului Didactic a fost mentor în comunicare interactivă, menținerea echilibrului în cadrul grupului de lucru, a activat și la Fundația Holt România, are competențe integrate pentru societatea cunoașterii. A studiat și Psihopedagogia la Institutul din București, obținând media 10 la gradul didactic, după Universitatea de Arte și Design din Cluj-Napoca, studiind disciplinele psihopedagogie, metodica artelor plastice, istoria artelor universale și românești. A obținut tot cu nota 10 definitivatul în învățământ, în psihopedagogie, metodica artelor plastice, universale și românești, la Academia de Arte Vizuale din Cluj. are diplomă de licență în arte plastice și decorative, specializarea arte textile, studiul desenului, culorii, analiza formelor tridimensionale, analiza limbajului artistic și studiul formei, anatomie artistică și comparată, filosofie, tehnici operaționale pe calculator.

CV-ul Renatei este impresionant! Între colaborările mai importante, merită reținută cea de realizator al programului de parteneriat tripartit cultural-educațional-istoric, desfășurat în luna aprilie 2010 la Chișinău, Republica Moldova, între școlile înfrățite fiind Liceul „Miguel de Cervantes" din Chișinău, Gimnaziul „Banyai Julia" din Kecskemet, Ungaria și Școala Generală nr. 7 din Târgu-Mureș. A participat la elaborarea programelor curriculare auxiliare școlare, a Regulamentului de Ordine Interioară, Regulamentul de organizare a Consiliului Elevilor, a fost responsabila Comisiei metodice a ariei curriculare Consiliere și Orientare, a fost consilier educativ responsabil în comisia de imagine și estetică a școlii, coordonator artistic și redactor în colectivul de redacție al revistei școlare „Bob de Rouă". A îmbunătățit performanțele școlare ale elevilor la disciplinele de specialitate, cu aspect vizibil în creșterea interesului pentru studiul lor, elevii obținând rezultate foarte bune la examenele specifice, la probele de aptitudini artistice în cadrul examenului național de admitere în ciclul liceal, concursuri județene, naționale și internaționale, a stimulat creativitatea elevilor prin motivele decorativ-ornamentale în predarea educației plastice. A realizat designul grafic la albumul de pictură „Culori și spațiu" cu lucrări personale, afișe, diplome, pliante, broșuri pentru evenimentele expoziționale și culturale ale Liceului Vocațional de Artă din Târgu-Mureș, designul grafic al copertei de carte „Universul oniric în proza Eminesciană, Repere didactice-textul epic", ilustrații de carte de poezie istorică „Stindardul nostru-i demnitatea", la revista „Bob de Rouă" a fost premiată cu locul întâi la Concursul Național al Revistelor Școlare. A participat la concursul internațional Henkel Art Award, CEE/ Central Eastern Europe, la concursurile liceelor de artă din țară. Din competențe și abilități sociale, i-au fost recunoscute capacitatea de adaptare la medii multiculturale datorită specificității mediului artistic, experienței acumulate în taberele de creație, expoziții, concursuri de artă, o bună capacitate organizatorică și de comunicare dobândită pe parcursul activității metodico-științifice din învățământul preuniversitar-metodist, responsabil comisie metodică, consilier PPE, membru în Consiliul de Administrație, spirit organizatoric, experiența managementului de proiect și echipei în urma coordonării-participării la proiecte culturale. Are competențe și aptitudini de utilizare a calculatorului, cunoaște componentele Microsoft Office, Excel, Power Point, are cunoștințe aprofundate ale aplicațiilor de grafică pe calculator și procesarea imaginii utilizând programe specifice Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Corel Draw.

Despre reușitele și proiectele Renatei Veer: „Suntem aici să promovăm nivelul artistic de specialitate la standardele UE. Avem legături, parteneriate cu școli din străinătate, elevii noștri an de an pleacă spre universități din Europa, America, Asia. În ceea ce privește proiectele realizate de anul școlar trecut, de când am devenit directoare, ne mândrim cu rezultate obținute de elevi la concursurile naționale și internaționale, la olimpiadele muzicale și de artă plastică. Avem legături cu oameni consacrați în domeniul artelor și suntem sprijiniți de oficialități, adevărați profesioniști ne stimulează în actul educațional, am primit fonduri pentru reabilitarea clădirii și a fostului internat, nu mai puțin de 50 de săli din fonduri europene. Avem ateliere noi-nouțe, dar am modernizat și grupurile sanitare, avem mobilier nou, bănci, scaune, în 6 ateliere de arte plastice dotate cu mese și băncuțe de desen, dulapuri în 50 de săli de specialitate". Vom reveni și cu alte detalii.

 

Lasă un comentariu