Scrisoare deschisă adresată Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice, Mircea Dumitru, și Inspectoratului Școlar Județean Mureș

Distribuie pe:

Subsemnatul, Călin Crăciun, profesor de Limba si literatura română la Liceul cu Program Sportiv „Szasz Adalbert" din Târgu-Mureș, aduc în atenția forurilor competente și în atenția publică următoarele fapte, care constituie grave încălcări de regulamente școlare:

1. La unitatea școlară la care sunt angajat s-a realizat în 5 septembrie 2016 reexaminarea și promovarea prin fraudă evidentă a unei părți a elevilor de liceu pe care eu i-am examinat anterior împreună cu o colegă în cadrul examenului de corigență.

Suspiciunea de fraudă se întemeiază pe:

1) factor subiectiv: faptul că eu cunosc foarte bine nivelul elevilor respectivi, rezultatele lor la teze dovedind că promovarea lor nu poate fi obținută pe cale cinstită, dacă ei nu sunt incluși într-un program special de pregătire;

2) factor obiectiv, dovedibil în orice moment: unii dintre elevii promovați la reexaminare nu știu limba română nici măcar de nivelul clasei a II-a, deși sunt elevi de liceu, evaluatorii trebuind să vorbim cu ei prin translator, astfel că nu puteau promova acum, la fel ca în clasele anterioare, decât prin fraudă.

Pentru validarea celor spuse mai sus anexez câteva fotocopii scanate ale unor lucrări chiar din acest an, pentru a vedea toată lumea nivelul real al unora dintre cei promovați la reexaminarea incriminată.

Rog prin prezenta intervenția ministerului și verificarea celor de mai sus prin o comisie de evaluare corectă.

2. La începutul lunii august 2016 a avut loc examinarea elevilor corigenți din clasa a XII-a și, conform regulamentului, trebuia să fim doi profesori de Limba și literatura română în comisie. M-am prezentat eu, dar nu mai era prezent și un alt profesor de disciplina respectivă. Am cerut persoanei care se ocupa de organizare să fim în legalitate, dar ea l-a convocat pe un profesor de Sport să facă figurație la proba orală (să joace rolul de profesor de Limba și literatura română alături de mine - ca în „Cascadorii râsului"), în locul examinatorului de drept. Mi s-a spus că nu contează cine este în comisie dacă nu îi declarăm repetenți pe candidați, adică nu va contesta nimeni rezultatele și comisia. Între timp a apărut și directorul, care a fost de acord cu încălcarea procedurii și mi-a spus că a vorbit cu examinatorul de drept și acesta o să vină ulterior să semneze documentele de examen pentru aparența legalității. Prin lipsa colegei este posibil ca rezultatele finale să fi fost viciate și candidații să fi obținut promovarea necuvenit.

3. Asupra mea se exercită de mulți ani presiuni din partea directorului actual să promovez anumiți elevi, chiar din primul an în care a fost numit în funcție. Din dorința de a nu avea mereu o stare conflictuală și crezându-l inițial, după cum mi-a spus, că el este forțat de inspectori școlari și de alte persoane să procedeze astfel, am invocat mereu argumente amiabile de genul: „Eu fac tot ce pot, dar trebuie și ei să știe câte ceva…", „Voi fi indulgent, dar până la anumite limite…", „Am încercat să-i promovez, dar nu au știut absolut nimic, nu se poate chiar așa, eu nu pot să mă compromit..." etc. Tocmai de aceea directorul a început să formeze și legal și nelegal comisii de reexaminare. Îmi amintesc de cazuri de repetenți prin examen de corigență, pentru ca, imediat ce a aflat, directorul să înființeze nelegal o altă comisie și să îi promoveze. Pe atunci reexaminarea nu putea fi efectuată decât în condițiile în care se constata existența unui conflict între unul dintre profesorii examinatori și elevul care cerea reexaminarea. Această condiție nu a fost niciodată îndeplinită. Astfel de reexaminări, care au favorizat obținerea unor acte de studii pe nedrept au mai avut loc de-a lungul timpului, fiind consemnate în documentele școlare.

4. Fenomenul promovării nelegale a elevilor în unitatea școlară la care lucrez a luat o amploare atât de mare încât cred că se poate deja vorbi de o „fabrică de diplome". Aceasta deoarece, conform regulamentului școlar, elevii care au peste 40 de absențe nemotivate se declară exmatriculați, dacă se află în clasele a XI-a și a XII-a, sau repetenți, dacă se află în clasele inferioare. De asemenea, elevii care au absențe motivate sau nemotivate peste jumătate din numărul total de ore la una dintre discipline pot fi declarați repetenți. Totodată, tot la 10 absențe nemotivate elevului trebuie să i se scadă câte un punct la purtare, iar media anuală la purtare mai mică de 6 înseamnă repetenție automată. Aceste reguli sunt încălcate în mod frecvent prin decizii luate în ședințele consiliilor profesorale. Există deci cazuri multe de elevi cu câte 80 sau chiar mai multe absențe nemotivate pe un singur semestru care nu au fost exmatriculați sau declarați repetenți, deși eu și alți profesori am pledat pentru respectarea regulamentului. Pentru unii s-a aplicat regulamentul, pentru alții nu.

5. În privința consemnării absențelor în cataloage, menționez că în fiecare an sunt atașate la cataloage adeverințe sau cereri de la diverse cluburi sportive conform cărora elevii participă la antrenamente în timpul orelor. Conform regulamentului, astfel de adeverințe erau în anii anteriori nelegale și prin intermediul lor s-a realizat abuz în serviciu în formă continuată, deoarece pe adeverințele respective exista deseori semnătura directorului sub precizarea olografă „Nu se trec absențele în catalog", având apoi drept consecință tot obținerea de foloase necuvenite din partea elevilor. De asemenea, s-a prelucrat în ședințele Consiliului Profesoral, fără să se consemnze în procesele-verbale, că profesorii nu trebuie să pună absențele respective în cataloage pentru a nu avea de raportat un număr mare de absențe pe școală și pentru a nu fi blamată conducerea de către Inspectoratul Școlar Județean din motivul absenteismului. Singurul care nu a ținut cont în mod continuu de cerința de a nu trece absențele în cataloage cred că sunt eu. În acest fel, foarte mulți elevi primesc în fiecare an încheierea situației școlare pe baza participării la doar câteva ore din numărul total, venind la școală numai sporadic, mai ales la încheierea mediilor. Este vorba și despre elevi care au activitate sportivă de performanță, departe de oraș, dar și de mulți care au fixate antrenamente chiar în Târgu-Mureș în timpul orelor, cu complicitatea conducerii liceului, încălcându-li-se astfel dreptul la educație. Unor privilegiați li s-a aprobat absentarea totală cu lunile întregi, fără să participe la nicio oră de curs și la nici măcar un antrenament în cadrul școlii, deși regulamentul prevedea obligatoriu participarea. În acest fel s-a ajuns să nu se mai poată face corect evidența prezenței elevilor la ore, astfel că fenomenul chiulului se generalizează treptat, mulți elevi sperând că, dacă pentru unii nu se aplică regulamentul, nu se va aplica nici pentru ei. În atare condiții, foarte puțini dintre elevii respectivi reușesc să vină pregătiți corespunzător pentru a-și primi note, în general aceștia fiind și foarte buni sportivi. Majoritatea dintre ei însă nu sunt deloc pregătiți, pentru o parte din ei intervenindu-se în diverse feluri, inclusiv cele descrise, pentru a obține necuvenit promovarea.

O situație specială s-a ivit începând cu anul școlar 2015-2016, de când există grupa de excelență la fotbal. A fost înființată o clasă specială cu acești elevi, dar foarte multe săptămâni sunt ținuți în cantonamente, astfel că profesorii care predau la clasa respectivă sunt plătiți și pentru perioadele în care nu au cu cine lucra. Pentru aceeași unitate de timp sunt plătiți în paralel și antrenorii și profesorii de cultură generală, deși nu pot lucra în același timp cu aceeași clasă și unii și ceilalți. Despre consemnarea absențelor în catalogul clasei respective nici nu se poate vorbi în multele perioade în care lipsesc de la școală, atâta timp cât eu nu predau la clasa respectivă.

6. În cadrul liceului la care lucrez se colectează fonduri de la părinți și de la sponsori înșelându-i că scopul este exclusiv sprijinirea activității școlii. Este vorba de existența Asociației „Clubul Sportiv LPS Mureș". Despre această asociație s-a spus că este „asociația școlii", adică ni s-a comunicat profesorilor, părinților și elevilor că ar fi fost înființată cu scopul principal de a sprijini activitatea Liceului cu Program Sportiv „Szasz Adalbert". După cum se vede însă în copia statutului care mi-a parvenit și pe care o anexez acestei sesizări, singurele legături cu instituția de învățământ precizată sunt:

a) toți fondatorii sunt profesori ai Liceului cu Program Sportiv „Szasz Adalbert";

b) prescurtarea cu care este cunoscut acest liceu, „LPS";

c) culorile, care sunt identice cu cele ale Liceului cu Program Sportiv „Szasz Adalbert";

d) emblema, care este o adaptare a vechii embleme a liceului, aceasta din urmă fiind apoi înlocuită.

Toate aceste elemente comune cred că au fost preluate cu scopul de a induce în eroare și a deschide calea colectării nelegale de fonduri, prin metoda „căpușării" Liceului cu Program Sportiv „Szasz Adalbert", în condițiile în care statutul asociației nu conține nici măcar o referire la sprijinirea activității liceului. Strângerea de fonduri s-a realizat în formă continuată în următoarele feluri:

a) prin intermediul colectării „fondului școlii". În fiecare an, inclusiv de când regulamentul școlar interzice explicit inițierea de către școală a unui asfel de demers, se fac presiuni asupra diriginților să colecteze de la elevi fondul școlii, stabilit abuziv de conducere la 20 lei / semestru (40 lei/an). Pentru a da aparența de legalitate, banii sunt predați de diriginți la niște angajate ale școlii de unde se eliberează chitanțe cu denumirea asociației și cu titlul de donație. Probabil nici doamnele care eliberează chitanțele nu știu că asociația nu este a liceului.

b) prin colectarea sumelor aferente procentului de 2% din impozitul pe venituri, virat ONG-urilor sau asociațiilor nonprofit. De când funcționează asociația menționată li se cere tuturor profesorilor să semneze acte de donare a sumelor către Asociația „Clubul Sportiv LPS Mureș". Majoritatea au semnat actele respective. Totodată, tuturor diriginților ni se dau formulare pentru a le cere părinților să doneze „asociației școlii" sumele aferente procentului menționat. Repet, toți știu că este asociația școlii, nu un club privat.

c) prin colectarea a diverse sume ca sponsorizări sau donații despre care se spune că sunt destinate sprijinirii activității liceului și care sunt vărsate tot în vistieria Asociației „Clubul Sportiv LPS Mureș".

d) folosirea personalului școlii, plătit de stat, pentru exercitarea muncii în incinta școlii și în timpul programului de lucru la stat pentru muncă în folos privat;

e) întrucât printre obiectivele și activitățile asociației se regăsesc și cele „de impresariat și management sportiv respectiv intermedierea transferurilor și împrumutul sportivilor clubului", rezultând clar din această formulare prezentă în statut că asociația este de facto un club privat, nu este exclus ca prin intermediul ei să fi fost realizate transferuri nelegale ale elevilor sportivi legitimați la Liceul cu Program Sportiv „Szasz Adalbert" la Asociația „Clubul Sportiv LPS Mureș", tocmai pentru a se putea delapida banii ce ar putea proveni din eventualele transferuri la alte cluburi. Conform regulamentului școlar, directorul liceului este cel care negociază sumele implicate de transferul elevilor liceului, dar la niciun Consiliu profesoral nu s-a făcut un raport sau o informare legat de aceste sume, deși tot timpul s-au efectuat transferuri ale sportivilor la diverse cluburi. Pentru mai mulți ani la rând Csiki Zsolt era în același timp și directorul Liceului cu Program Sportiv „Szasz Adalbert", și antrenor la grupă de fotbal a liceului, și antrenor la echipa a doua a Clubului Sportiv ASA Târgu-Mureș, și membru al Asociației „Clubul Sportiv LPS Mureș", conflict de interese evident în condițiile în care el era negociatorul sumelor provenite din transferul elevilor sportivi ai instituției de stat, dacă au fost realizate transferuri la cluburile menționate. Practic, se observă tendința transformării instituției de învățământ de stat într-un fel de club sportiv privat, în care învățământul propriu-zis prin orele de cultură generală să fie inexistent, doar de fațadă, pentru obținerea frauduloasă a diplomelor de studii pentru sportivii protejați, lucru pe care l-am precizat de mai multe ori în fața unor colegi.

7. Ca un cunoscător al funcționării acestui liceu vocațional îmi dau seama bine că singura formă de revenire viabilă la scopuri didactice autentice este transformarea lui și a celorlalte licee sportive, prin lege, în școli teoretice dedicate sportivilor (indiferent de forma de legitimare - privată sau de stat) și separarea completă de practica sporivă pentru performanță ori pentru pregătirea ei prin mutarea sportului la cluburile sportive școlare și prin reglementarea clară a condițiilor de școlarizare pentru sportivi, astfel încât fenomenele semnalate mai sus să nu mai fie posibile.

8. De-a lungul timpului asupra mea directorul Csiki Zsolt a exercitat mai multe feluri de presiune pentru a fi conformist față de cerințele sale nelegale. Printre acestea se regăsesc:

- rugămințile directe de a promova anumiți elevi;

- șantajul prin amenințările că unii elevi, inspectori școlari și șefi de federații sportive s-ar putea răzbuna pe mine, pe el sau pe liceu;

- blamările fățișe sau voalate din cadrul ședințelor;

- precizarea în ședințe că „unii" dintre profesori luptă să discrediteze „LPS"-ul și eforturile directorului de a dezvolta calitatea învățării (în condițiile în care toți cei prezenți știau că sunt singurul care mă exprimam fățiș împotriva practicilor lui directoriale abuzive);

- precizarea în ședințe că „este aici unul care trebuie să se mute la facultate, dacă este prea bun pentru liceu" (aluzia fiind clară înspre mine, despre care se știe că am titlul de Doctor în filologie și că sunt redactor al prestigioasei reviste literare „Vatra", activând în lumea criticii și istoriografiei literare).

Rog prin prezenta verificarea cât mai grabnică din partea ministerului și a inspectoratului a celor sesizate, multe din ele prezente încă în actele oficiale ale școlii, verificare grabnică, posibilă datorită prezenței chiar în aceste zile a unei delegații ministeriale la Inspectoratul Școlar Județean Mureș.

Menționez că am depus și denunț/plângere penală, cu date suplimentare, la Parchet.

Lasă un comentariu