Centrul Național de Evaluare și Examinare caută profesori cu experiență

În perioada 27 septembrie - 4 octombrie 2016, profesorii cu experiență în activități de evaluare educațională se pot înscrie în grupurile de lucru care vor elabora subiectele pentru disciplinele de examen din cadrul evaluărilor și concursurilor naționale din anul școlar 2016 - 2017, exclusiv on-line, pe platforma disponibilă pe site-ul Centrului Național de Evaluare și Examinare (CNEE), www.rocnee.eu

În acest sens, CNEE a lansat un apel care vizează completarea grupurilor de lucru care vor elabora subiectele pentru disciplinele de examen de la evaluarea competențelor fundamentale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a, Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a, examenul național de Bacalaureat, examenul național de definitivare în învățământ și concursul de titularizare.

Potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Educației, candidații trebuie să completeze următoarele documente în format electronic: chestionarul de înscriere on-line, CV-ul în format european și anexe ale CV-ului (copii ale diplomelor de studii și alte documente justificative, relevante pentru procedura de selecție, semnate, scanate și incluse într-un singur document care să poarte numele candidatului, în format pdf), respectiv o variantă originală de subiect, corespunzătoare tipului de evaluare, examen, concurs național și disciplinei (domeniului) pentru care s-a înregistrat candidatura, însoțită de baremul de evaluare și de notare.

De asemenea, candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții: activitate de predare-învățare-evaluare în ultimii 4 ani școlari; abilități de operare pe calculator; experiență în activități de evaluare educațională, altele decât cele de evaluare curentă (membru în comisii naționale/zonale/locale de evaluare, membru în proiecte axate pe evaluarea didactică, absolvent al unor cursuri/stagii specifice de formare în evaluare etc.); disponibilitate pentru participare, pe parcursul anului școlar 2016 - 2017, la activitățile desfășurate individual și în echipă, la CNEE.

În procesul de selecție, vor avea prioritate cadrele didactice care au absolvit cursuri/module specifice activităților de evaluare, au titlul științific de doctor sau au absolvit un masterat/un curs postuniversitar în domeniul disciplinei sau în domenii conexe celui pentru care aplică și au gradul didactic I, II sau definitivatul.

Selecția candidaților înscriși va avea loc în perioada 5 - 7 octombrie 2016, iar anunțarea rezultatelor se va face individual, doar pentru candidații selectați, în data de 7 octombrie.

Lasă un comentariu