SFÂNTUL DIMITRIE - Izvorâtorul de mir!

Distribuie pe:

Motto: Cel ce Mă va mărturisi pe Mine înaintea oamenilor și Eu îl voi mărturisi pe el înaintea Tatălui Meu care este în ceruri. - Matei 10, 32

SF. DIMITRIE, IZVORÂTORUL DE MIR a fost ostașul cel viteaz al lui Hristos, lauda mucenicilor, bucuria îngerilor, mustrătorul necredincioșilor, rugător fierbinte înaintea Prea Sfintei Treimi și podoaba Bisericii Ortodoxe.

A fost un sfânt militar din veacul al III-lea și a trăit în vreamea împăraților păgâni Maxiamian și Dioclețian în cetatea Tesalonic din Grecia. Tatăl său a fost comandant al cetății Tesalonic și era creștin; ținea în taină faptul de a crede în Iisus cel răstignit, fiindcă altfel risca teroarea morții. În casă, acesta avea două icoane cu Iisus Hristos și Feciora Maria, la care se închina împreună cu soția și copilul Dimitrie (Dumitru). Pe când acesta împlinea vârsta de 20 de ani, rămâne orfan de tatăl lui, binecredinciosul voievod de Tesalonic. În această situație, împăratul Maximian îi propune lui Dimitrie să ocupe demnitatea tatălui său, el fiind apreciat ca un înțelept și viteaz în războaie. Pimește, pleacă în Tesalonic, dar în loc să persecuteze pe creștini, el îi apără și îi ocrotește cu dragoste Hristică.

Supărat foc, împăratul Maximian, l-a aruncat în închisoare spre judecată și osândă la moarte. Aici, s-a rugat lui Dumnezeu pentru Nestor, spre a-l învinge pe luptătorul uriaș Lie, care arunca de pe un pod înalt în sulițe pe creștinii mărturisitori de Hristos. Aceste lupte aveau loc în arenele romane, într-un spectacol festiv. Supărat Maximian pe Nestor, poruncește să i se taie capul, iar lui Dimitrie să i se străpungă tot corpul cu sulițe până la moarte.

În anul 313, Împăratul Creștin Constantin cel Mare, a dat „Edictul de la Milano", de libertate creștinilor, și construiește pe locul unde se presupunea că era mormântul Sf. Mucenic Dimitrie o Biserică de lemn. Aici veneau tot felul de oameni, care-și căutau vindecare de boli și alinare sufletelor, prin rugăciuni către Dimitrie. A venit și un dregător bogat, Leontie, dar bolnav, să se roage; după un timp s-a făcut sănătos, și drept mulțumire i-a ridicat o Biserică de piatră, în locul celei de lemn. Pe când săpau la temelia Bisericii, au găsit trupul Marelui Mucenic Dimitrie, din care izvora mir, bine mirositor, de unde și numele de „IZVORÂTORUL DE MIR".

Drept recunoștință, peste veacuri și veacuri, apuse și de mult uitate, numele Marelui Mucenic Dimitrie este cinstit cu demnitate creștină: sute de mii de oameni îi poartă numele, biserici și mănăstiri cu hramul său, centre sociale și militare cu blazonul marelui voievod creștin și mărturisitor.

Biserica creștină mondială îl sărbătorește în fiecare an în ziua de 26 noiembrie. A fost martirizat în anul Domnului 306. Să-l rugăm pe Marele Mucenic Dimitrie să ne fie călăuză, ajutor, model de jertfă și rugător înaintea lui Dumnezeu pentru mântuirea sufletelor noastre. Amin.

P.S. „LA MULȚI ANI, CU SĂNĂTATE, PACE ȘI FERICIRE!" tuturor acelora care poartă acest frumos nume de creștin martir al lui Hristos.

A nu se confunda cu SF. DIMITRIE BASARABOV, originar din România, și care este patronul „Cetății lui Bucur", pe care-l cinstim în data de 27 octombrie, a fiecărui an.

Lasă un comentariu