S-au simplificat procedurile de înregistrare a nou-născuților!

Distribuie pe:

În ședința de miercuri, 26 octombrie 2016, Guvernul a simplificat procedurile pentru stabilirea identității copilului, astfel încât acestuia să îi fie asigurat accesul la serviciile medicale, de învățământ și de protecție socială.

Conform actului normativ, înregistrarea nașterii se poate face în termen de 30 de zile de la data nașterii copilului, față de 15 zile. Părinții și autoritățile statului vor avea posibilitatea ca, prin parcurgerea unor proceduri administrative, să clarifice toate aspectele care interesează la înregistrarea evenimentului de stare civilă, în principal, cele legate de identitatea mamei.

Prin modificările aduse, se stabilește că, în termen de 30 de zile, persoana care declară nașterea copilului nu mai trebuie să obțină o aprobare suplimentară în acest sens sau să prezinte documente care să justifice declararea nașterii peste termenul stabilit de lege. (Până acum, dacă înregistrarea copilului se realiza după 15 zile de la naștere, era necesar să se prezinte o cerere scrisă, motivată, însoțită de documente care să justifice depășirea termenului legal, iar înregistrarea nașterii se făcea numai cu aprobarea primarului).

De asemenea, în cazul în care mama nu deține un act de identitate, din diferite motive (nu s-a eliberat, l-a pierdut sau a fost distrus), dar figurează în evidențele de stare civilă, la solicitarea unității sanitare, polițistul desemnat va face verificări specifice pentru identificarea mamei, iar documentul privind rezultatul verificărilor va sta la baza stabilirii identității mamei care a născut.

Dacă mama nu a fost înregistrată în evidențele de stare civilă și, implicit, nu a deținut niciodată un certificat de naștere, se va întocmi un proces-verbal privind identitatea declarată de mamă, semnat de reprezentantul direcției generale de asistență socială și protecția copilului, de reprezentantul poliției și de cel al unității sanitare.

Serviciile de stare civilă vor întocmi actul de naștere al copilului cu numele de familie și prenumele declarate de mamă urmând ca, după clarificarea stării civile a mamei, să se procedeze la efectuarea unor noi mențiuni privind înregistrarea acesteia pe documentele care-l privesc pe copil.

Măsura a fost luată pentru a pune în practică programul „Niciun copil fără identitate", cuprins în pachetul național antisărăcie.

Lasă un comentariu