„ÎNGERII... DOMNULUI!"

„Înger de pace, credincios, îndreptător, păzitor sufletelor şi trupurilor noastre, la Domnul să cerem".

BISERICA ORTODOXĂ a rânduit, încă de prin secolul al V-lea, ca în ziua de 8 noiembrie a fiecărui an să fie cinstiţi Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil, dar în jurul lor Biserica adună şi serbează toată obştea sau întreg „soborul" Sfinţilor Îngeri la un loc. Drept aceea, este firesc să ne întrebăm: ce sunt îngerii şi ce rol au ei în viaţa fiecăruia dintre noi?

Cuvântul „înger" este de origine grecească (anghelos) şi are sensul de vestitor sau trimis; cu alte cuvinte ei au menirea de a vesti oamenilor voia lui Dumnezeu. După învăţătura Bisericii noastre „îngerii sunt duhuri, adică fiinţe spirituale, fără trup, nemuritoare, înzestrate cu minte, voinţă şi putere". Ei au fost creaţi de Dumnezeu înaintea „lumii văzute", după cum aflăm din Sfânta Scriptură: „La început a făcut Dumnezeu cerul şi pământul" (Fac. 1,1), prin „cer" înţelegând pe cei ce locuiesc acolo, adică pe îngeri. La început îngerii au fost făcuţi buni de Dumnezeu, strălucind de frumuseţe, de înţelepciune şi de tot felul de daruri. Dar unii dintre ei, în frunte cu Lucifer, din mândrie, s-au răzvrătit împotriva Ziditorului, voind să fie asemenea Lui. În felul acesta au căzut din cinstea care erau, făcându-se demoni.

După căderea îngerilor răi, Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil s-au dovedit a fi cu credinţă şi ascultare către Stăpânul Creator, fiind numiţi căpetenii a cetelor fără de trupuri şi, luând chip de trupuri, s-au arătat multora, după cum putem afla din Sfânta Scriptură a Vechiului şi Noului Testament, cea mai importantă fiind vestirea de către Arhanghelul Gavriil către Sfânta Fecioara Maria că va naşte pe Mântuitorul lumii (Luca 1, 26-38 ). Ei mai sunt prezenţi şi în viaţa fiecăruia dintre noi, slujind la călăuzirea şi apărarea oamenilor, ducând rugăciunile noastre către Dumnezeu: „Îngerilor săi va porunci pentru tine, ca să te păzească în toate căile tale" (Psalmul 90, 11). Fiecare dintre noi are câte un înger păzitor, dat nouă de la botez, care ne ajută să facem binele, conştientizând răutatea. Avem, în felul acesta, şi datorii faţă de ei:

să-i cinstim, să le dăm ascultare, să ne străduim să fim vrednici de puterea lor şi mijlocirea lor pentru noi în faţa tronului ceresc. Atunci când suntem în diferite nevoi şi necazuri să-i chemăm în ajutorul nostru spunând: „SFINTE ÎNGERE PĂZITOR, care mi-ai fost dat de la Taina Sfântului Botez, acopere-mă cu acoperământul aripilor tale şi-mi dăruieşte sănătate, linişte sufletească şi trupească şi depărtează de la mine şi familia mea toată lucrarea cea rea Diavolului" AMIN!

„LA MULŢI ANI!" CU SĂNĂTATE, PACE, BUCURIE TUTUROR CARE POARTĂ ACESTE NUME SFINTE SECULARE !

„1001 CUGETĂRI" vol. XI

 

Lasă un comentariu