DE ZIUA ȚĂRII - COLEGIUL NAȚIONAL „UNIREA" ÎNTRU DĂINUREA NEAMULUI ȘI A ȘCOLII ROMÂNEȘTI

Distribuie pe:

Unirea eternizează... ea este o izbăvire de trecut și-o ființare întru viitor, o redeșteptare a omului din OM și a istoriei din nescrisă istorie!

Conștiința noastră identitară se întregește în tripla ei dimensiune, prin istorie, prin limba română și prin tradiție, în momentul istoric al reîntregirii ființei neamului. Ziua de 1 Decembrie trezește în noi ecourile istoriei și, dinspre trecut, se aud glasurile clopotelor ce au bătut în ritm cu inima țării. Trăim intens, simțind reverberația acestui eveniment în pulsul activ și dinamic al școlii și Colegiul Național „Unirea" a întâmpinat Marea Unire în spațiul emulativ al școlii cu aceeași emoție generatoare de trăiri intense. Fiecare generație consemnează un timp, fiecare profesor inscripționează destine, fiecare elev împlinește un vis. Dascălii acestei școli au adunat timp cu timp, unind generații de elevi prin valoarea conferită educației. În acest context, școala a devenit un spațiu al deschiderii, al perspectivelor multiple, al unei unități exprimate în continuitate și în valoarea educației.

Venind în întâmpinarea evenimentului, Colegiul Național „Unirea" a organizat marți, 29 noiembrie, un ansamblu de activități și manifestări dedicate Zilei Naționale a României, cu conștiința faptului că marile momente ale istoriei naționale instituie de-a lungul timpului și însemnele perenității noastre ca neam. Pentru că tinerii sunt deschizători de orizonturi, configurând prin acțiunile pe care le perpetuează destinul viitor al unui popor, elevii Colegiului Național „Unirea" s-au situat în continuitatea unor valori instituite prin interesul față de trecutul, prezentul și viitorul școlii.

Sentimentul național al reîntregirii se regăsește în dorința de unitate a elevilor și a profesorilor și, în acest context, elevii ciclului primar au fost alături de colegii lor mai mari pentru a marca împreună acest moment. Locul întâlnirii?... Firesc, în curtea cea mare a Colegiului Național „Unirea", unde, sub acordurile horei unirii s-au regăsit elevii de la clasa pregătitoare până la clasele de final de ciclu liceal. Ziua Națională a tuturor românilor este fixată în memoria noastră prin expoziții tematice, realizate de prof. Marioara Lața și Simion Pașca, dar și printr-un concurs pentru cel mai sugestiv mesaj de suflet pentru România, transmis de fiecare clasă.

„Uniți în cuget și-n simțiri", elevii și profesorii s-au regăsit sub cupola istoriei și a poeziei, configurând treptele edificării unității naționale prin gândurile și mesajele elevilor, dar și printr-un moment liric, susținut de elevii clasei a XII-a E, sub coordonarea dnei prof. Aurora Stănescu. Mărturisiri, momente de poezie și de adevăr au fost completate de concursul interdisciplinar „Unire și prietenie", la care au participat echipaje din clasele a IX-a D, a X-a F, a XI-a F, a XI-a E, a XII-a E, sub coordonarea profesorilor Simion Pașca, Marioara Lața, Maria Motorga, Consuela Pop și Aurora Stănescu. Și de data aceasta, concursul este pretextul revenirii la izvoarele istorice, fiind un exercițiu de clarificare istorică și sufletească pentru tinerii liceeni care au avut astfel prilejul de a recepta valoarea evenimentului și de a reconstitui destinul României din crâmpeie de realitate generatoare, concomitent, de emoție și de bucurie.

Concursul incită elevii la cunoaștere, dar, în același timp, se constituie și într-o provocare pentru spiritul lor creator, pentru dorința de a menține nestinsă flacăra spiritului unirist.

Tinerii au învățat, astfel, că patria se poartă simplu, firesc, în inimă și că fiecare își are destinul legat de trecutul și viitorul acesteia.

Lasă un comentariu