Răspundem cititorilor - ÎN CE CONDIȚII AM DREPTUL LA CONCEDIU DE MATERNITATE PLĂTIT?

Distribuie pe:

Cititoarea noastră Angela M. ne-a solicitat amănunte despre posibilitatea de a beneficia de concediu de maternitate plătit, în condițiile în care nu întrunește condițiile pentru a primi indemnizație pentru creșterea copilului.

„Sunt gravidă în șapte luni, însă am fost angajată cu contract de muncă doar în urmă cu patru luni. Am aflat că pentru a beneficia de indemnizație pentru creșterea copilului ar fi trebuit să am cel puțin 12 luni lucrate în ultimii doi ani, ceea ce în cazul meu nu este valabil. Aș dori să aflu dacă am dreptul măcar la concediu de maternitate plătit?", ne întreabă doamna Angela M.

Condițiile de acordare a concediului de maternitate sunt prevăzute de OUG nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate.

Potrivit actului normativ, angajatele care urmează să nască pot intra în concediu de maternitate și pot primi o indemnizație lunară suportată din bugetul de stat. Concediul are o perioadă fixă de 126 de zile calendaristice și se poate împărți în concediu pentru sarcină și concediu pentru lăuzie, cu condiția ca durata minimă a concediului de lăuzie să fie obligatoriu de 42 de zile calendaristice.

Principalele condiții pe care trebuie să le îndeplinească salariatele pentru a beneficia de concediu de maternitate sunt următoarele: să aibă domiciliul sau reședința pe teritoriul României; să aibă un certificat medical eliberat de medicul curant (orice medic care a încheiat un contract cu casele de asigurări de sănătate sau care are autorizație de liberă practică și a încheiat o convenție cu acestea); să fi cotizat cel puțin o lună în ultimul an pentru contribuția de concedii și indemnizații.

O situație specială o au salariatele care nasc în termen de nouă luni de la pierderea calității de asigurat, ele având dreptul la concediu de maternitate, dar numai dacă dovedesc că pierderea calității de asigurat nu s-a produs din motive imputabile lor.

Pe întreaga perioadă a concediului de maternitate, mamele au dreptul la o indemnizație a cărei valoare brută reprezintă 85% din media veniturilor din ultimele șase luni.

Prin urmare, în conformitate cu legea, doamna Angela M. are dreptul la concediu de maternitate plătit. În plus, Codul muncii le interzice angajatorilor să concedieze femeile aflate în concediul de maternitate, cu excepția cazurilor în care firma se află în reorganizare judiciară, faliment sau dizolvare.

Lasă un comentariu